Xpert Reality s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 126 37432 96021 598
Bankové úvery 57 6620,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,33361,341,10
Bežné bankové úvery 57 6620,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5204-0,0096-6,21
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,09600,00320,6381
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 10,812,969,73
Celkové tržby 45 36934 16615 485
Celkový dlh 115 67524 63719 585
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 52 094-80,00-12 498
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 56880,0012 498
Čistý cash flow 5 56880,0012 498
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 8878 0332 548
Čistý zisk 2 8266 3102 013
Čistý zisk v minulom roku 6 3102 0130,0000
Cudzie zdroje -10 699-8 323-2 013
Daň z príjmov 800,001 723535,00
Daň z príjmov v minulom roku 1 723535,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 800,001 723535,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 265,67351,26214,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 265,67351,26214,50
Doba obratu aktív 1 017352,12509,09
Doba obratu pohľadávok 265,67351,26214,50
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 466,72263,20461,64
EBIT v minulom roku 8 0332 5480,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 8878 0332 548
EBITDA 9 349-552,00-9 172
EBITDA marža 0,2061-0,0162-0,5923
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 349-552,00-9 172
Finančná páka 11,813,9610,73
Finančné účty 5 56880,0012 498
Hrubá marža 0,2882-0,0107-0,5923
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 1048 0332 548
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,45910,74750,9068
Krátkodobé pohľadávky 33 02332 8809 100
Krátkodobé záväzky 58 01324 63719 585
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 56 49622 79019 050
Krytie dlhovej služby 7,410,00000,0000
Nákladové úroky 1 2610,00000,0000
Náklady na predaný tovar 32 29434 53024 657
Neobežný majetok 87 7830,00000,0000
Obežný majetok 38 59132 96021 598
Obrat aktív 0,35901,040,7170
Obrat neobežného majetku 0,51680,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,181,040,7170
Odpisy 4 2170,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 2170,00000,0000
Osobné náklady 2 5960,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 245,0075,0010,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00008 66011 730
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 0436 3102 013
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,04130,75811,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,07150,96521,27
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,04410,00240,5787
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,12270,00230,8071
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,040,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,920,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,12270,00230,8071
Pohľadávky z obchodného styku 33 02332 8809 100
Pohotová likvidita II. stupeň 0,33361,341,10
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,92-104,04-0,1611
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4,420,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,91530,74750,9068
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 10,812,969,73
Pridaná hodnota 13 075-364,00-9 172
Primárna platobná neschopnosť 1,710,69312,09
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,26410,75811,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,04810,00320,6381
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,37-44,63-2,14
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,37-44,63-2,14
Služby 32 10134 29324 657
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 126 37432 96021 598
Spotreba materiálu… 193,00237,000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 57 6620,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 45 36934 16615 485
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 45 36934 16615 485
Účtovný cash flow 5 56880,0012 498
Úročený dlh 57 6620,00000,0000
Úrokové krytie 3,880,00000,0000
Vlastné imanie 10 6998 3232 013
Všetky záväzky 115 67524 63719 585
Výsledok hospodárenia 5 132-552,00-9 172
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 132-552,00-9 172
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 8266 3102 013
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 3102 0130,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 6268 0332 548
Záväzky 115 67524 63719 585
Záväzky z obchodného styku 56 49622 79019 050
Zisk pred zdanením 3 6268 0332 548
Zmena EBIT 0,60843,150,0000