Guldan EXCELLENCE s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 10 4737 2985 000
Bežná likvidita III. stupeň 5,596,520,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7128-0,6178-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,553,390,0000
Celkové tržby 45 30029 1520,0000
Celkový dlh 1 8061 1520,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 178-3 797-5 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 1783 7975 000
Čistý cash flow 6 1783 7975 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 2291 4510,0000
Čistý zisk 2 5201 1460,0000
Čistý zisk v minulom roku 1 1460,00000,0000
Cudzie zdroje -8 667-6 146-5 000
Daň z príjmov 709,00305,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 305,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 709,00305,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 28,5643,830,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,4843,820,0000
Doba obratu aktív 84,3991,380,0000
Doba obratu pohľadávok 28,5643,830,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 14,0214,010,0000
EBIT v minulom roku 1 4510,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 2291 4510,0000
EBITDA 3 3301 4570,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 3301 4570,0000
Finančná páka 1,211,191,0000
Finančné účty 6 1783 7975 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8276-0,8421-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82760,84211,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 2291 4510,0000
Krátkodobé pohľadávky 3 5453 5010,0000
Krátkodobé záväzky 1 7401 1190,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 136,0016,000,0000
Náklady na predaný tovar 33 35819 4060,0000
Neobežný majetok 750,000,00000,0000
Obežný majetok 9 7237 2985 000
Obrat aktív 4,333,990,0000
Obrat neobežného majetku 60,400,00000,0000
Obrat obežného majetku 4,663,990,0000
Osobné náklady 8 4868 1620,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 101,006,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 5201 1460,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,58990,52031,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,71060,83750,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,411,190,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,411,190,0000
Pohľadávky z obchodného styku 3 5353 5000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 5,596,520,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,40-1,62-1,0000
Pridaná hodnota 11 9429 7460,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 3,553,390,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,54230,79070,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,54230,79070,0000
Služby 32 65718 2050,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 4737 2985 000
Spotreba materiálu… 701,001 2010,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 45 30029 1520,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 45 30029 1520,0000
Účtovný cash flow 6 1783 7975 000
Vlastné imanie 8 6676 1465 000
Všetky záväzky 1 8061 1520,0000
Výsledok hospodárenia 3 3301 4570,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 3301 4570,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 5201 1460,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 1460,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 2291 4510,0000
Záväzky 1 8061 1520,0000
Záväzky z obchodného styku 136,0016,000,0000
Zisk pred zdanením 3 2291 4510,0000
Zmena EBIT 2,230,00000,0000