Jašterka Ňaňa s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 9 1886 0796 007
Bežná likvidita III. stupeň 1,742,177,58
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,35-1,85-1,15
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,742,177,58
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,350,85450,1519
Celkové tržby 3 234630,001 580
Celkový dlh 5 2862 801792,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 188-6 079-6 007
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,1930-3,000,1076
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 1886 0796 007
Čistý cash flow 9 1886 0796 007
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 676,00-1 893215,00
Čistý zisk 624,00-1 893170,00
Čistý zisk v minulom roku -1 893170,000,0000
Cudzie zdroje -3 902-3 278-5 215
Daň z príjmov 52,000,000045,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,000045,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 52,000,000045,00
Doba obratu aktív 1 0373 5221 388
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 596,601 623182,96
EBIT v minulom roku -1 893215,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 676,00-1 893215,00
EBITDA 764,00-1 844215,00
EBITDA marža 0,2362-2,930,1361
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 764,00-1 844215,00
Finančná páka 2,351,851,15
Finančné účty 9 1886 0796 007
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4247-0,5392-0,8682
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,42470,53920,8682
Hrubá marža 0,2678-2,770,3449
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 677,00-1 893215,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,57530,46080,1318
Krátkodobé záväzky 5 2862 801792,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 64,0055,0050,00
Náklady na predaný tovar 2 3682 3781 035
Obežný majetok 9 1886 0796 007
Ostatné náklady na finančnú činnosť 87,0049,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 624,00-1 893170,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,1599-0,57750,0326
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,1732-0,57750,0412
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,849,653,80
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,849,653,80
Pohotová likvidita II. stupeň 1,742,177,58
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,4247-0,5392-0,8682
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,57530,46080,1318
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,350,85450,1519
Pridaná hodnota 866,00-1 748545,00
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,1599-0,57750,0326
Rýchla likvidita I. stupeň 1,742,177,58
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,92-1,523,68
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,92-1,523,68
Služby 2 3682 307743,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 1886 0796 007
Spotreba materiálu… 0,000071,00292,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 234630,001 580
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 234630,001 580
Účtovný cash flow 9 1886 0796 007
Vlastné imanie 3 9023 2785 215
Všetky záväzky 5 2862 801792,00
Výsledok hospodárenia 764,00-1 844215,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 764,00-1 844215,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 624,00-1 893170,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 893170,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 676,00-1 893215,00
Záväzky 5 2862 801792,00
Záväzky z obchodného styku 64,0055,0050,00
Zisk pred zdanením 676,00-1 893215,00
Zmena EBIT -0,3571-8,800,0000