RM Trade, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 186 4495 7193 759
Bežná likvidita III. stupeň 1,064,820,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,53-1,58-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,29324,700,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,240,61780,0000
Celkové tržby 239 69915 0000,0000
Celkový dlh 156 5612 1840,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -45 711-5 576-3 759
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 45 7115 5763 759
Čistý cash flow 45 7115 5763 759
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 33 673-224,00-1 241
Čistý zisk 26 353-224,00-1 241
Čistý zisk v minulom roku -224,00-1 2410,0000
Cudzie zdroje -29 888-3 535-3 759
Daň z príjmov 7 3200,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 3200,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 182,283,480,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 165,630,00000,0000
Doba obratu aktív 283,91139,160,0000
Doba obratu pohľadávok 182,283,480,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 237,4028,880,0000
EBIT v minulom roku -224,00-1 2410,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 33 673-224,00-1 241
EBITDA 36 552-18,00-1 221
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 36 552-18,00-1 221
Finančná páka 6,241,621,0000
Finančné účty 45 7115 5763 759
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1603-0,6181-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,16030,61811,0000
Hrubá marža 0,28380,87370,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 36 015-224,00-1 241
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,83620,20760,0000
Krátkodobé pohľadávky 119 703143,000,0000
Krátkodobé záväzky 155 9011 1870,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 128 867150,000,0000
Náklady na predaný tovar 171 6661 8951 221
Neobežný majetok 21 0350,00000,0000
Obežný majetok 165 4145 7193 759
Obrat aktív 1,292,620,0000
Obrat neobežného majetku 11,400,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,452,620,0000
Odpisy 2 3420,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 3420,00000,0000
Osobné náklady 30 94613 1230,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 537,00206,0020,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 28 695-224,00-1 241
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,8817-0,0634-0,3301
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,10-0,0494-0,3301
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,24520,97501,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,45491,000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,200,99860,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,040,99860,0000
Pohľadávky z obchodného styku 108 7730,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,064,820,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6538-0,6340-1,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,83970,38190,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,240,61780,0000
Pridaná hodnota 68 03313 105-1 221
Primárna platobná neschopnosť 1,180,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,8817-0,0634-0,3301
Rýchla likvidita I. stupeň 0,29324,700,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,28-121,330,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,28-121,330,0000
Služby 165 8911 532505,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 186 4495 7193 759
Spotreba materiálu… 5 775363,00716,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 239 69915 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 239 69915 0000,0000
Účtovný cash flow 45 7115 5763 759
Vlastné imanie 29 8883 5353 759
Všetky záväzky 156 5612 1840,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,88170,00000,0000
Výsledok hospodárenia 34 210-18,00-1 221
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 34 210-18,00-1 221
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 26 353-224,00-1 241
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -224,00-1 2410,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 33 673-224,00-1 241
Záväzky 156 5612 1840,0000
Záväzky z obchodného styku 128 867150,000,0000
Zisk pred zdanením 33 673-224,00-1 241
Zmena EBIT -150,330,18050,0000