Clean Service s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 572 613677 2205 175
Bežná likvidita III. stupeň 0,27580,62700,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4386-0,3544-1,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 59,6587,900,0000
Celkové tržby -29 529383 646175,00
Celkový dlh 563 172669 6020,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 141-2 700-5 175
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,06170,00651,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 1412 7005 175
Čistý cash flow 4 1412 7005 175
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 8373 147175,00
Čistý zisk 1 8212 480175,00
Čistý zisk v minulom roku 2 480175,000,0000
Cudzie zdroje -9 441-7 618-5 175
Daň z príjmov 1 016667,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 667,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 016667,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -1 095334,320,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -1 062333,880,0000
Doba obratu aktív -5 248644,3110 794
Doba obratu pohľadávok -1 095334,320,0000
Doba obratu zásob 0,00003,160,0000
Doba splácania záväzkov -654,33594,010,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -4 107541,920,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku -1,276,710,0000
EBIT v minulom roku 3 147175,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 8373 147175,00
EBITDA 9 99416 990175,00
EBITDA marža -0,33840,04431,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 99416 990175,00
Finančná páka 60,6588,901,0000
Finančné účty 4 1412 7005 175
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0165-0,0112-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,01650,01121,0000
Hrubá marža -1,560,04441,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 30 45516 888175,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,78270,84110,0000
Krátkodobé pohľadávky 119 482351 4000,0000
Krátkodobé záväzky 448 172569 5990,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 873,006 4370,0000
Náklady na predaný tovar -85 790366 6260,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru -250 000350 0000,0000
Neobežný majetok 448 990320 0930,0000
Obežný majetok 123 623357 1275 175
Obrat aktív -0,06960,56650,0338
Obrat neobežného majetku -0,08871,200,0000
Obrat obežného majetku -0,32221,070,0338
Obrat zásob 0,0000115,630,0000
Odpisy 17 20113 7410,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 17 20113 7410,0000
Osobné náklady 31 9040,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 139,00102,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 19 02216 221175,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00720,00401,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,69420,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,14020,007029,57
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,440,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,93601,240,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,10400,007029,57
Pohľadávky z obchodného styku 115 895350 9400,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,27580,62170,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,28-2,82-1,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98350,98880,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 59,6587,900,0000
Pridaná hodnota 45 96117 020175,00
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 56,3539,410,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 56,3539,410,0000
Služby 81 56915 9630,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 572 613677 2205 175
Spotreba materiálu… 82 641663,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov -29 529383 646175,00
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 10 3000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru -250 000350 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 210 17133 646175,00
Účtovný cash flow 4 1412 7005 175
Vlastné imanie 9 4417 6185 175
Všetky záväzky 563 172669 6020,0000
Výsledok hospodárenia 2 9763 249175,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 9763 249175,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 8212 480175,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 480175,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 8373 147175,00
Zásoby 0,00003 0270,0000
Záväzky 563 172669 6020,0000
Záväzky z obchodného styku 873,006 4370,0000
Zisk pred zdanením 2 8373 147175,00
Zmena EBIT 0,901517,980,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 117,000,00000,0000