ASOPOS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 5 0005 0005 000
Bežná likvidita III. stupeň 18,5218,5218,52
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,06-1,06-1,06
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 18,5218,5218,52
Celkový dlh 270,00270,00270,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 000-5 000-5 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 0005 0005 000
Čistý cash flow 5 0005 0005 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,0000-270,00
Čistý zisk 0,00000,0000-270,00
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-270,000,0000
Cudzie zdroje -4 730-4 730-4 730
EBIT v minulom roku 0,0000-270,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,0000-270,00
EBITDA 0,00000,0000-270,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,0000-270,00
Finančná páka 1,061,061,06
Finančné účty 5 0005 0005 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9460-0,9460-0,9460
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94600,94600,9460
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-270,00
Krátkodobé záväzky 270,00270,00270,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 270,00270,00270,00
Náklady na predaný tovar 0,00000,0000270,00
Obežný majetok 5 0005 0005 000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-270,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 18,5218,5218,52
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9460-0,9460-0,9460
Pridaná hodnota 0,00000,0000-270,00
Rýchla likvidita I. stupeň 18,5218,5218,52
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,0000-1,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,0000-1,0000
Služby 0,00000,0000270,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 0005 0005 000
Účtovný cash flow 5 0005 0005 000
Vlastné imanie 4 7304 7304 730
Všetky záväzky 270,00270,00270,00
Výsledok hospodárenia 0,00000,0000-270,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,0000-270,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,0000-270,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-270,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,0000-270,00
Záväzky 270,00270,00270,00
Záväzky z obchodného styku 270,00270,00270,00
Zisk pred zdanením 0,00000,0000-270,00