PARKHOUSE s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 463 689736 5091 399 115
Bankové úvery 8 090443 0861 250 000
Bežná likvidita III. stupeň 1,221,704,87
Bežné bankové úvery 8 090219 000124 167
Časové rozlíšenie aktív 526,00474,00467,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,02670,08370,6526
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,608,28-101,23
Celkové tržby 312 917890 4540,0000
Celkový dlh 380 894657 1351 413 074
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 7 831477 7651 250 933
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 259,002 4689 110
Čistý cash flow -2 209-6 6429 110
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 18 836151 514-10 129
Čistý zisk 3 42193 333-18 959
Čistý zisk v minulom roku 93 333-18 9590,0000
Cudzie zdroje -82 795-79 37413 959
Daň z príjmov 8 54532 0090,0000
Daň z príjmov v minulom roku 32 0090,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 54532 0090,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,0000224 0861 125 833
Dlhodobý dlh 0,0000224 0861 125 833
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 144,7249,320,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000049,190,0000
Doba obratu aktív 540,87301,900,0000
Doba obratu pohľadávok 144,7249,320,0000
Doba obratu zásob 432,82312,850,0000
Doba splácania záväzkov 475,9590,140,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 434,6272,430,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 436,3070,960,0000
EBIT v minulom roku 151 514-10 1290,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 18 836151 514-10 129
EBITDA 17 401151 536-4 404
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 17 401151 536-4 404
Efektívna daňová sadzba 0,71410,25540,0000
Finančná páka 5,609,28-100,23
Finančné účty 259,002 4689 110
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 15 674151 279-10 129
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,80360,23990,1092
Krátkodobé finančné výpomoci 0,000037 14710 043
Krátkodobé pohľadávky 124 066120 30960 976
Krátkodobé záväzky 372 604176 702152 831
Krytie dlhovej služby 2,535,79-0,4988
Nákladové úroky 6 87026 1728 830
Nákladové úroky v minulom roku 26 1728 8300,0000
Náklady na predaný tovar 293 484736 0423 342
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 285 743715 4820,0000
Obežný majetok 463 163736 0351 398 648
Obrat aktív 0,67481,210,0000
Obrat obežného majetku 0,67561,210,0000
Obrat zásob 0,84331,170,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 727257,005 725
Ostatné záväzky z obchodného styku 341 560139 092147 303
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 42193 333-18 959
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000120 00060 930
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 37,4811,951,53
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,3215-0,25381,03
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,01740,65200,9006
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,82140,89221,01
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,608,28-101,23
Pridaná hodnota 19 433154 412-3 342
Primárna platobná neschopnosť 0,00001,162,42
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,04131,181,36
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 21,894,34-320,86
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 21,894,34-320,86
Služby 7 74120 5363 339
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 463 689736 5091 399 115
Spotreba materiálu… 0,000024,003,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 8 090480 2331 260 043
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 312 917890 4540,0000
Tržby z predaja tovaru 312 917890 4540,0000
Účtovný cash flow -2 209-6 6429 110
Úročený dlh 8 090480 2331 260 043
Úrokové krytie 2,745,79-1,15
Vlastné imanie 82 79579 374-13 959
Všetky záväzky 380 894657 1351 413 074
Výsledok hospodárenia 17 401151 536-4 404
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 17 401151 536-4 404
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 42193 333-18 959
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 93 333-18 9590,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 966125 342-18 959
Zásoby 338 838613 2581 328 562
Záväzky 380 894657 1351 413 074
Záväzky z obchodného styku 341 560139 092147 303
Zisk pred zdanením 11 966125 342-18 959
Zmena EBIT 0,1243-14,960,0000