INESTE s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 43 14942 8776 110
Bežná likvidita III. stupeň 1,232,530,8249
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2040-0,93912,43
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,04751,440,4658
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,300,6518-5,31
Celkové tržby 62 00056 3000,0000
Celkový dlh 35 00016 9207 527
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 662-24 376-3 450
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 66224 3763 450
Čistý cash flow 1 66224 3763 450
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 92734 224-6 417
Čistý zisk 2 64927 374-6 417
Čistý zisk v minulom roku 27 374-6 4170,0000
Cudzie zdroje -8 149-25 9571 417
Daň z príjmov 278,006 8500,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 8500,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 278,006 8500,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 244,24119,940,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 199,08119,940,0000
Doba obratu aktív 254,02277,980,0000
Doba obratu pohľadávok 244,24119,940,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 206,05109,690,0000
EBIT v minulom roku 34 224-6 4170,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 92734 224-6 417
EBITDA 3 03734 423-6 389
EBITDA marža 0,04900,61140,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 03734 423-6 389
Finančná páka 5,301,65-4,31
Finančné účty 1 66224 3763 450
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1889-0,60540,2319
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,18890,6054-0,2319
Hrubá marža 0,04950,61140,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 92734 224-6 417
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,81110,39461,21
Krátkodobé pohľadávky 41 48718 5012 660
Krátkodobé záväzky 35 00016 9207 407
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 34 5000,00001 887
Náklady na predaný tovar 58 93321 8776 389
Obežný majetok 43 14942 8776 110
Obrat aktív 1,441,310,0000
Obrat obežného majetku 1,441,310,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 110,00199,0028,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 64927 374-6 417
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,32511,054,53
Podiel EBIT k aktívam 0,06780,7982-1,05
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,06780,7982-1,05
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,35921,324,95
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,03850,56850,5646
Pohľadávky z obchodného styku 33 81718 5010,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,232,530,8249
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,90-1,060,4107
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,81110,39461,23
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,300,6518-5,31
Pridaná hodnota 3 06734 423-6 389
Primárna platobná neschopnosť 1,020,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,06140,6384-1,05
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,32511,054,53
Rýchla likvidita I. stupeň 0,04751,440,4658
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,520,4915-1,18
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,520,4915-1,18
Služby 58 93321 6504 451
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 43 14942 8776 110
Spotreba materiálu… 0,0000227,001 938
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 62 00056 3000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 62 00056 3000,0000
Účtovný cash flow 1 66224 3763 450
Vlastné imanie 8 14925 957-1 417
Všetky záväzky 35 00016 9207 527
Výsledok hospodárenia 3 03734 423-6 389
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 03734 423-6 389
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 64927 374-6 417
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 27 374-6 4170,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 92734 224-6 417
Záväzky 35 00016 9207 527
Záväzky z obchodného styku 34 5000,00001 887
Zisk pred zdanením 2 92734 224-6 417
Zmena EBIT 0,0855-5,330,0000