AMSOL s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 26 81728 7867 101
Bankové úvery 12 42614 6130,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,42660,29513,53
Bežné bankové úvery 12 42614 6130,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -16,69-0,3913-0,9253
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,32160,02882,34
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 97,5928,650,3959
Celkové tržby 72 41263 7605 798
Celkový dlh 26 54527 8152 014
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 7 88514 233-4 707
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 541380,004 707
Čistý cash flow 4 541380,004 707
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 291-4 006128,00
Čistý zisk -1 698-4 11687,00
Čistý zisk v minulom roku -4 11687,000,0000
Cudzie zdroje -272,00-971,00-5 087
Daň z príjmov 0,00000,000041,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,000041,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,000041,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 20,4331,58136,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 20,0517,47136,17
Doba obratu aktív 135,22164,79447,03
Doba obratu pohľadávok 20,4331,58136,17
Doba obratu zásob 19,6319,8021,85
Doba splácania záväzkov 101,51113,17190,49
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 71,1975,58126,79
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 54,3618,550,0000
EBIT v minulom roku -4 006128,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 291-4 006128,00
EBITDA 5 046-2 133128,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 046-2 133128,00
Finančná páka 98,5929,651,40
Finančné účty 4 541380,004 707
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0101-0,0337-0,7164
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,01010,03370,7164
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 794-2 501128,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,52650,45860,2836
Krátkodobé pohľadávky 4 0525 5172 163
Krátkodobé záväzky 14 11913 2022 014
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 7 5612 1640,0000
Krytie dlhovej služby 12,40-19,390,0000
Nákladové úroky 407,00110,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 110,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 61 52857 2605 488
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 50 76842 5783 859
Neobežný majetok 15 49420 5790,0000
Obežný majetok 11 3238 2077 101
Obrat aktív 2,702,210,8165
Obrat neobežného majetku 4,673,100,0000
Obrat obežného majetku 6,397,770,8165
Obrat zásob 18,6018,4316,71
Odpisy 5 0851 5050,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 0851 5050,0000
Osobné náklady 5 2788 1730,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 252368,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 387-2 61187,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,16930,01320,6629
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,48601,260,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,06270,00600,8118
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,060,79530,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,050,67160,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,06270,00600,8118
Pohľadávky z obchodného styku 3 9773 0512 163
Pohotová likvidita II. stupeň 0,32370,21203,41
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,0599-2,56-1,08
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 11,163,450,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,46340,50760,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98990,96630,2836
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 97,5928,650,3959
Pridaná hodnota 10 8596 500310,00
Primárna platobná neschopnosť 1,900,70930,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -6,24-4,240,0171
Rýchla likvidita I. stupeň 0,17110,01372,34
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,26-13,0415,73
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,26-13,0415,73
Služby 5 8308 9311 127
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 26 81728 7867 101
Spotreba materiálu… 4 9305 751502,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 12 42614 6130,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 72 38763 7605 798
Tržby z predaja tovaru 68 27558 6455 541
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 1125 115257,00
Účtovný cash flow 4 541380,004 707
Úročený dlh 12 42614 6130,0000
Úrokové krytie -3,17-36,420,0000
Vlastné imanie 272,00971,005 087
Všetky záväzky 26 54527 8152 014
Výsledok hospodárenia -39,00-3 638128,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -39,00-3 638128,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 698-4 11687,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 11687,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 698-4 116128,00
Zásoby 2 7302 310231,00
Záväzky 26 54527 8152 014
Záväzky z obchodného styku 7 5612 1640,0000
Zisk pred zdanením -1 698-4 116128,00
Zmena EBIT 0,3223-31,300,0000