WINSOL s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 3 620694,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,230,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,64-1,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,010,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,81540,00000,0000
Celkové tržby 16 6148 3910,0000
Celkový dlh 1 6260,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 266-694,000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0783-0,51320,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 266694,000,0000
Čistý cash flow 3 266694,000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 376-4 3060,0000
Čistý zisk 1 301-4 3060,0000
Čistý zisk v minulom roku -4 3060,00000,0000
Cudzie zdroje -1 994-694,000,0000
Daň z príjmov 75,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 75,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7,780,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,780,00000,0000
Doba obratu aktív 79,5330,190,0000
Doba obratu pohľadávok 7,780,00000,0000
Doba splácania záväzkov 46,090,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 35,720,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1,700,00000,0000
EBIT v minulom roku -4 3060,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 376-4 3060,0000
EBITDA 1 376-4 3030,0000
EBITDA marža 0,0828-0,51280,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 376-4 3030,0000
Finančná páka 1,821,00000,0000
Finančné účty 3 266694,000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5508-1,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,55081,00000,0000
Hrubá marža 0,0828-0,51280,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 376-4 3060,0000
Krátkodobé pohľadávky 354,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 6260,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 60,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 15 23812 6940,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 8775 9160,0000
Obežný majetok 3 620694,000,0000
Obrat aktív 4,5912,090,0000
Obrat obežného majetku 4,5912,090,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00003,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 301-4 3060,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,6525-6,200,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,3801-6,200,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,3801-6,200,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,6901-6,200,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,90221,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,1069-0,72740,0000
Pohľadávky z obchodného styku 354,000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,230,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6105-1,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,81540,00000,0000
Pridaná hodnota 1 376-4 3030,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,3594-6,200,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,6525-6,200,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,010,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,180,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,180,00000,0000
Služby 833,004 2420,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 620694,000,0000
Spotreba materiálu… 1 5282 5360,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 16 6148 3910,0000
Tržby z predaja tovaru 16 2903 9620,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 324,004 4290,0000
Účtovný cash flow 3 266694,000,0000
Vlastné imanie 1 994694,000,0000
Všetky záväzky 1 6260,00000,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,65250,00000,0000
Výsledok hospodárenia 1 376-4 3030,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 376-4 3030,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 301-4 3060,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 3060,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 376-4 3060,0000
Záväzky 1 6260,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 60,000,00000,0000
Zisk pred zdanením 1 376-4 3060,0000