Visionlink s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 7 6778 0189 999
Bežná likvidita III. stupeň 0,000016,825,45
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2235-0,2563-1,23
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,000016,825,45
Celkový dlh 175,00145,001 860
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 677-2 018-9 999
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 6772 0189 999
Čistý cash flow 1 6772 0189 999
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -371,00-266,00-1 860
Čistý zisk -371,00-266,00-1 860
Čistý zisk v minulom roku -266,00-1 8600,0000
Cudzie zdroje -7 502-7 873-8 139
EBIT v minulom roku -266,00-1 8600,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -371,00-266,00-1 860
EBITDA -300,00-250,00-1 860
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -300,00-250,00-1 860
Finančná páka 1,021,021,23
Finančné účty 1 6772 0189 999
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9772-0,9819-0,8140
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97720,98190,8140
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -371,00-266,00-1 860
Krátkodobé záväzky 0,0000120,001 835
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,0000120,001 835
Náklady na predaný tovar 300,00250,001 860
Neobežný majetok 6 0006 0000,0000
Obežný majetok 1 6772 0189 999
Ostatné náklady na finančnú činnosť 71,0016,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -371,00-266,00-1 860
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,21840,25171,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,000016,825,45
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,47-3,90-0,8140
Pridaná hodnota -300,00-250,00-1 860
Rýchla likvidita I. stupeň 0,000016,825,45
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,5833-0,5800-1,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,5833-0,5800-1,0000
Služby 300,00250,001 860
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 6778 0189 999
Účtovný cash flow 1 6772 0189 999
Vlastné imanie 7 5027 8738 139
Všetky záväzky 175,00145,001 860
Výsledok hospodárenia -300,00-250,00-1 860
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -300,00-250,00-1 860
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -371,00-266,00-1 860
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -266,00-1 8600,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -371,00-266,00-1 860
Záväzky 175,00145,001 860
Záväzky z obchodného styku 0,0000120,001 835
Zisk pred zdanením -371,00-266,00-1 860
Zmena EBIT 1,390,14300,0000