JAROSLAV KRAJŇÁK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 95 53865 44710 000
Bankové úvery 19 1800,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,263,671,75
Bežné bankové úvery 19 1800,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,12-1,17-2,33
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 13,133,641,75
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,88940,54231,33
Celkové tržby 112 96387 2540,0000
Celkový dlh 44 97223 0125 712
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -37 408-49 647-10 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 56 58849 64710 000
Čistý cash flow 56 58849 64710 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 59 58149 006-712,00
Čistý zisk 45 27038 147-712,00
Čistý zisk v minulom roku 38 147-712,000,0000
Cudzie zdroje -50 566-42 435-4 288
Daň z príjmov 12 92010 6870,0000
Daň z príjmov v minulom roku 10 6870,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 12 92010 6870,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 66,811,640,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 61,651,050,0000
Doba obratu aktív 318,18273,780,0000
Doba obratu pohľadávok 66,811,640,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 14,3557,090,0000
EBIT v minulom roku 49 006-712,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 59 58149 006-712,00
EBITDA 67 31951 195-712,00
EBITDA marža 0,59590,58670,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 67 31951 195-712,00
Finančná páka 1,891,542,33
Finančné účty 56 58849 64710 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5293-0,6484-0,4288
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,52930,64840,4288
Hrubá marža 0,65590,62890,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 73 17751 084-712,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,04510,20850,5712
Krátkodobé pohľadávky 20 061391,000,0000
Krátkodobé záväzky 4 30913 6475 712
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 565100,000,0000
Krytie dlhovej služby 48,40297,650,0000
Nákladové úroky 1 391172,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 172,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 35 50032 382712,00
Neobežný majetok 18 88915 4090,0000
Obežný majetok 76 64950 03810 000
Obrat aktív 1,151,330,0000
Obrat neobežného majetku 5,805,660,0000
Obrat obežného majetku 1,431,740,0000
Odpisy 6 2502 0830,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 2502 0830,0000
Osobné náklady 5 5432 9370,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 296,00111,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 51 52040 230-712,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,64910,8990-0,1660
Podiel EBIT k aktívam 0,62360,7488-0,0712
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,62360,7488-0,0712
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,65310,9461-0,1660
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,59230,75861,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,50090,56900,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 13,3718,680,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 6,2810,930,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,51630,56900,0000
Pohľadávky z obchodného styku 18 513250,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 3,263,671,75
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8936-0,8547-0,4288
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 40,68288,650,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,47070,35160,5712
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,88940,54231,33
Pridaná hodnota 74 09854 872-712,00
Rentabilita aktív, ROA 0,47380,5829-0,0712
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,89530,8990-0,1660
Rýchla likvidita I. stupeň 2,413,641,75
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,66800,4495-8,02
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,66800,4495-8,02
Služby 24 42924 892250,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 95 53865 44710 000
Spotreba materiálu… 11 0717 490462,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 19 1800,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 112 67587 2540,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 0770,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 109 59887 2540,0000
Účtovný cash flow 56 58849 64710 000
Úročený dlh 19 1800,00000,0000
Úrokové krytie 42,83284,920,0000
Vlastné imanie 50 56642 4354 288
Všetky záväzky 44 97223 0125 712
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,64910,00000,0000
Výsledok hospodárenia 59 87749 112-712,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 59 87749 112-712,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 45 27038 147-712,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 38 147-712,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 58 19048 834-712,00
Záväzky 44 97223 0125 712
Záväzky z obchodného styku 1 565100,000,0000
Zisk pred zdanením 58 19048 834-712,00
Zmena EBIT 1,22-68,830,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 2690,00000,0000