MV Partners, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 675 133184 2335 000
Bankové úvery 65 8690,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,18780,55450,0000
Bežné bankové úvery 16 7030,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0181-0,0708-1,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 10,365,110,0000
Celkové tržby 223 844159 4310,0000
Celkový dlh 615 700154 0570,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 65 2166 458-5 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 0782 1375 000
Čistý cash flow 1 0782 1375 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 33 20137 2100,0000
Čistý zisk 24 59025 1760,0000
Čistý zisk v minulom roku 25 1760,00000,0000
Cudzie zdroje -59 433-30 176-5 000
Daň z príjmov 6 9756 8740,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 8740,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 9756 8740,0000
Dlhodobé bankové úvery 49 1660,00000,0000
Dlhodobý dlh 49 1660,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 65,4274,950,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 63,1074,280,0000
Doba obratu aktív 1 110421,780,0000
Doba obratu pohľadávok 65,4274,950,0000
Doba splácania záväzkov 0,000066 7350,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 329,63124,320,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000052 3420,0000
EBIT v minulom roku 37 2100,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 33 20137 2100,0000
EBITDA 37 90338 7910,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 37 90338 7910,0000
Finančná páka 11,366,111,0000
Finančné účty 1 0782 1375 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0880-0,1638-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,08800,16381,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 36 95138 7750,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 425,008 5950,0000
Krátkodobé pohľadávky 39 80432 7380,0000
Krátkodobé záväzky 200 57354 3020,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 72 00142 5910,0000
Krytie dlhovej služby 23,177,520,0000
Nákladové úroky 1 6365 1600,0000
Nákladové úroky v minulom roku 5 1600,00000,0000
Náklady na predaný tovar 184 124119 6540,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000297,000,0000
Neobežný majetok 634 251149 3580,0000
Obežný majetok 40 88234 8755 000
Obrat aktív 0,32900,86540,0000
Obrat neobežného majetku 0,35021,070,0000
Obrat obežného majetku 5,434,570,0000
Odpisy 3 7501 5650,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 7501 5650,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 952,0016,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 28 34026 7410,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,19560,64940,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00160,01161,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000133,930,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 10,1325,420,0000
Pohľadávky z obchodného styku 38 39332 4460,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,18780,55450,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -55,13-14,12-1,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,65890,41410,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,91200,83620,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 10,365,110,0000
Pridaná hodnota 37 97139 7770,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,881,310,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,41370,83430,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 16,243,970,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 16,243,970,0000
Služby 162 957108 7060,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 675 133184 2335 000
Spotreba materiálu… 21 16710 6510,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 66 2948 5950,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 222 095159 4310,0000
Tržby z predaja tovaru 4 500440,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 217 595158 9910,0000
Účtovný cash flow 1 0782 1375 000
Úročený dlh 66 2948 5950,0000
Úrokové krytie 20,297,210,0000
Vlastné imanie 59 43330 1765 000
Všetky záväzky 615 700154 0570,0000
Výsledok hospodárenia 34 15337 2260,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 34 15337 2260,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 24 59025 1760,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 25 1760,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 31 56532 0500,0000
Záväzky 615 700154 0570,0000
Záväzky z obchodného styku 72 00142 5910,0000
Zisk pred zdanením 31 56532 0500,0000
Zmena EBIT 0,89230,00000,0000