Aleria GROUP s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 221 57892 0555 000
Bežná likvidita III. stupeň 1,031,060,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1499-0,0316-1,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 37,1316,020,0000
Celkové tržby 311 328170 4120,0000
Celkový dlh 215 76786 6450,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -871,00-171,00-5 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 871,00171,005 000
Čistý cash flow 871,00171,005 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 506,00519,000,0000
Čistý zisk 400,00410,000,0000
Čistý zisk v minulom roku 410,000,00000,0000
Cudzie zdroje -5 811-5 410-5 000
Daň z príjmov 106,00109,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 109,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 106,00109,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 258,76196,800,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 258,76196,800,0000
Doba obratu aktív 259,79197,170,0000
Doba obratu pohľadávok 258,76196,800,0000
Doba splácania záväzkov 0,000026 5090,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 252,97185,580,0000
EBIT v minulom roku 519,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 506,00519,000,0000
EBITDA 654,00546,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 654,00546,000,0000
Finančná páka 38,1317,021,0000
Finančné účty 871,00171,005 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0262-0,0588-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,02620,05881,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 506,00519,000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,97380,94120,0000
Krátkodobé pohľadávky 220 70791 8840,0000
Krátkodobé záväzky 215 76786 6450,0000
Náklady na predaný tovar 310 674169 8660,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00001 1930,0000
Obežný majetok 221 57892 0555 000
Obrat aktív 1,411,850,0000
Obrat obežného majetku 1,411,850,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 148,0027,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 400,00410,000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00390,00191,0000
Pohľadávky z obchodného styku 220 70791 8840,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,031,060,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,67-31,64-1,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,97380,94120,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 37,1316,020,0000
Pridaná hodnota 644,00546,000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 329,92158,690,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 329,92158,690,0000
Služby 16 7032 5660,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 221 57892 0555 000
Spotreba materiálu… 293 971166 1070,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 311 318170 4120,0000
Tržby z predaja tovaru 8 2321 6000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 303 086168 8120,0000
Účtovný cash flow 871,00171,005 000
Vlastné imanie 5 8115 4105 000
Všetky záväzky 215 76786 6450,0000
Výsledok hospodárenia 654,00546,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 654,00546,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 400,00410,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 410,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 506,00519,000,0000
Záväzky 215 76786 6450,0000
Zisk pred zdanením 506,00519,000,0000
Zmena EBIT 0,97500,00000,0000