AllHome s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018
Aktíva 3 9342 954
Bežná likvidita III. stupeň 5,960,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,20-0,5599
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,960,0000
Celkové tržby 20 61517 513
Celkový dlh 660,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 934-1 654
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 9341 654
Čistý cash flow 3 9341 654
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 320,00-2 046
Čistý zisk 320,00-2 046
Čistý zisk v minulom roku -2 0460,0000
Cudzie zdroje -3 274-2 954
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000027,09
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000027,09
Doba obratu aktív 69,6561,57
Doba obratu pohľadávok 0,000027,09
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 11,690,0000
EBIT v minulom roku -2 0460,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 320,00-2 046
EBITDA 421,00-1 994
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 421,00-1 994
Finančná páka 1,201,0000
Finančné účty 3 9341 654
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8322-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,83221,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 320,00-2 046
Krátkodobé pohľadávky 0,00001 300
Krátkodobé záväzky 660,000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 660,000,0000
Náklady na predaný tovar 20 19419 507
Obežný majetok 3 9342 954
Obrat aktív 5,245,93
Obrat obežného majetku 5,245,93
Ostatné náklady na finančnú činnosť 101,0052,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 320,00-2 046
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0977-0,6926
Podiel EBIT k aktívam 0,0813-0,6926
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0813-0,6926
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0977-0,6926
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,5599
Pohľadávky z obchodného styku 0,00001 300
Pohotová likvidita II. stupeň 5,960,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8322-1,79
Pridaná hodnota 421,00-1 994
Rentabilita aktív, ROA 0,0813-0,6926
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0977-0,6926
Rýchla likvidita I. stupeň 5,960,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,570,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,570,0000
Služby 15 30814 405
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 9342 954
Spotreba materiálu… 4 8865 102
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 20 61517 513
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 20 61517 513
Účtovný cash flow 3 9341 654
Vlastné imanie 3 2742 954
Všetky záväzky 660,000,0000
Výsledok hospodárenia 421,00-1 994
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 421,00-1 994
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 320,00-2 046
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 0460,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 320,00-2 046
Záväzky 660,000,0000
Záväzky z obchodného styku 660,000,0000
Zisk pred zdanením 320,00-2 046