ROYAL EXCLLUSIV s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018
Aktíva 5 1824 103
Bankové úvery 7,006,00
Bežná likvidita III. stupeň 5,9313,36
Bežné bankové úvery 7,006,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7433-1,08
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,6913,63
Celkové tržby 1 9801 204
Celkový dlh 874,00307,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 195-4 097
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,2591-1,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 2024 103
Čistý cash flow 3 2024 103
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 651,00-1 204
Čistý zisk 513,00-1 204
Čistý zisk v minulom roku -1 2040,0000
Cudzie zdroje -4 308-3 796
Daň z príjmov 138,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 138,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 365,000,0000
Doba obratu aktív 955,271 244
Doba obratu pohľadávok 365,000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000501,67
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 159,8391,25
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000261,67
EBIT v minulom roku -1 2040,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 651,00-1 204
EBITDA 736,00-1 166
EBITDA marža 0,3717-0,9684
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 736,00-1 166
Finančná páka 1,201,08
Finančné účty 3 2024 103
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8313-0,9252
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,83130,9252
Hrubá marža 0,4338-0,6412
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 651,00-1 204
Krátkodobé pohľadávky 1 9800,0000
Krátkodobé záväzky 867,00301,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 83,00157,00
Náklady na predaný tovar 1 1211 976
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000219,00
Obežný majetok 5 1824 103
Osobné náklady 118,00394,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 85,0038,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 513,00-1 204
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,61791,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,1374-0,5104
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,623,41
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-3,53
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 7,28-1,96
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 7,28-1,96
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,623,41
Pohotová likvidita II. stupeň 5,9313,36
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,35-0,9252
Pridaná hodnota 859,00-772,00
Rýchla likvidita I. stupeň 3,6613,36
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,19-0,2633
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,19-0,2633
Služby 1 0051 757
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 1824 103
Spotreba materiálu… 116,000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 7,006,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 9801 204
Tržby z predaja tovaru 0,00001 204
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 9800,0000
Účtovný cash flow 3 2024 103
Úročený dlh 7,006,00
Vlastné imanie 4 3083 796
Všetky záväzky 874,00307,00
Výsledok hospodárenia 736,00-1 166
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 736,00-1 166
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 513,00-1 204
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 2040,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 651,00-1 204
Záväzky 874,00307,00
Záväzky z obchodného styku 83,00157,00
Zisk pred zdanením 651,00-1 204
Zmena EBIT -0,54070,0000