Mgr. Nadežda Čeklovská, PhD. - NajaART

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!