Ing. Patrik Mareček - P-Projekt

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!