Bazilika minor sv. Benedikta, opáta, v Hronskom Beňadiku

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!