Klinika Yes Visage a. s., organizačná zložka

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!