JUDr. Dušan Čurila, PhD., advokát

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!