Prehľad finančných ukazovateľov spoločností podľa činností

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 12 789 52 167 € -7 775 € 701 171 € 6 700 € 121 525 € 36 026 697 € 653 438 228 €
Ťažba a dobývanie 221 277 099 € -40 107 € 1 718 734 € 35 965 € 291 646 € 7 480 648 € 60 662 402 €
Priemyselná výroba 37 212 102 731 € -31 232 € 1 747 487 € 14 166 € 244 926 € 356 297 940 € 6 160 383 040 €
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 596 437 492 € -306 773 € 7 883 759 € 54 570 € 316 045 € 30 613 609 € 177 301 035 €
Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov 1 410 85 225 € -53 417 € 1 328 838 € 13 270 € 328 867 € 16 348 211 € 405 164 713 €
Stavebníctvo 35 675 33 120 € -6 991 € 428 111 € 4 700 € 46 183 € 101 126 019 € 993 669 569 €
Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov 72 838 61 980 € -11 863 € 1 102 752 € 7 656 € 72 976 € 361 818 788 € 3 448 920 752 €
Doprava a skladovanie 13 844 46 459 € -14 976 € 926 895 € 6 807 € 138 428 € 68 135 088 € 1 385 525 483 €
Ubytovacie a stravovacie služby 13 844 18 890 € -11 572 € 218 578 € 1 828 € 49 909 € 16 093 402 € 439 351 431 €
Informácie a komunikácia 15 608 61 456 € -21 162 € 425 151 € 8 551 € 108 965 € 116 574 314 € 1 485 307 369 €
Finančné a poisťovacie činnosti 1 873 377 084 € -28 457 € 1 521 982 € 36 263 € 109 594 € 25 674 095 € 77 482 614 €
Činnosti v oblasti nehnuteľností 18 981 57 618 € -36 824 € 332 308 € 5 722 € 27 950 € 86 425 358 € 422 102 513 €
Odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy 51 953 36 087 € -12 549 € 280 610 € 4 434 € 39 995 € 187 155 540 € 1 688 121 152 €
Administratívne a podporné služby 27 907 28 936 € -16 383 € 326 871 € 3 416 € 48 991 € 86 266 252 € 1 237 263 653 €
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 3 248 657 531 € -7 550 017 € 2 126 085 € 350 € 1 714 599 € 1 120 820 € 5 478 143 034 €
Vzdelávanie 8 116 17 917 € -7 699 € 130 705 € 1 265 € 320 889 € 8 013 893 € 2 025 773 159 €
Zdravotníctvo a sociálna pomoc 10 678 62 510 € -11 606 € 348 280 € 6 287 € 307 727 € 46 401 363 € 2 252 871 229 €
Umenie, zábava a rekreácia 7 599 52 939 € -10 152 € 1 023 612 € 6 156 € 116 222 € 21 658 434 € 408 287 041 €
Ostatné činnosti 20 145 12 173 € -1 164 € 131 132 € 1 400 € 23 888 € 5 240 129 € 84 205 850 €
Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovar na vlastné použitie 1 0 €
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení 9 0 €
Spolu 354 547 64 206 € -47 635 € 705 933 € 6 544 € 119 906 € 1 578 470 600 € 28 883 974 267 €