Prehľad finančných ukazovateľov spoločností podľa činností

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 14 002 52 603 € -6 485 € 706 993 € 7 074 € 120 351 € 37 462 974 € 637 379 591 €
Ťažba a dobývanie 222 324 993 € -52 619 € 1 774 366 € 48 454 € 291 901 € 10 029 931 € 60 423 599 €
Priemyselná výroba 40 901 113 034 € -27 706 € 1 851 375 € 16 400 € 250 916 € 400 079 386 € 6 121 104 434 €
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 597 406 882 € -317 781 € 7 956 368 € 49 402 € 302 984 € 27 763 894 € 170 276 759 €
Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov 1 406 81 391 € -64 541 € 1 334 811 € 16 661 € 315 068 € 19 893 464 € 376 190 599 €
Stavebníctvo 41 027 39 169 € -6 126 € 437 266 € 5 093 € 45 570 € 107 423 720 € 961 198 055 €
Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov 80 575 63 121 € -10 243 € 1 056 885 € 7 603 € 67 922 € 372 506 378 € 3 327 823 299 €
Doprava a skladovanie 14 622 49 833 € -13 443 € 925 444 € 7 038 € 133 414 € 70 411 662 € 1 334 674 715 €
Ubytovacie a stravovacie služby 14 725 19 044 € -11 298 € 224 849 € 1 912 € 48 648 € 16 646 110 € 423 626 173 €
Informácie a komunikácia 16 015 59 145 € -19 151 € 429 050 € 8 496 € 108 153 € 112 223 371 € 1 428 370 354 €
Finančné a poisťovacie činnosti 2 545 390 308 € -10 696 € 1 347 484 € 35 047 € 106 612 € 24 847 983 € 75 481 059 €
Činnosti v oblasti nehnuteľností 19 085 65 809 € -34 941 € 335 826 € 6 253 € 27 805 € 92 795 607 € 412 572 036 €
Odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy 55 026 37 325 € -13 419 € 295 936 € 4 555 € 39 692 € 189 606 179 € 1 652 227 918 €
Administratívne a podporné služby 27 806 30 792 € -24 241 € 350 333 € 3 626 € 50 843 € 87 930 186 € 1 233 046 424 €
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 3 257 536 390 € -4 374 828 € 1 945 168 € 832 € 2 568 583 € 2 666 501 € 8 214 328 969 €
Vzdelávanie 8 408 16 743 € -4 445 € 127 325 € 1 329 € 277 339 € 8 290 265 € 1 723 938 653 €
Zdravotníctvo a sociálna pomoc 11 038 35 070 € -22 757 € 335 545 € 6 852 € 272 795 € 50 299 309 € 1 987 313 884 €
Umenie, zábava a rekreácia 7 997 68 493 € -5 915 € 1 035 867 € 8 341 € 105 879 € 28 878 137 € 366 023 076 €
Ostatné činnosti 22 451 12 144 € -1 047 € 129 344 € 1 390 € 23 415 € 5 010 021 € 79 586 367 €
Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovar na vlastné použitie 1 0 €
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení 9 0 €
Spolu 381 715 63 668 € -31 950 € 717 773 € 6 967 € 128 166 € 1 664 765 078 € 30 585 585 964 €