Prehľad finančných ukazovateľov spoločností podľa činností

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 12 713 50 699 € -7 686 € 701 871 € 6 622 € 121 912 € 35 111 478 € 646 379 964 €
Ťažba a dobývanie 219 309 952 € -31 417 € 1 751 080 € 43 385 € 297 048 € 8 937 275 € 61 191 919 €
Priemyselná výroba 36 818 108 468 € -31 396 € 1 782 637 € 15 202 € 246 268 € 374 990 198 € 6 074 702 531 €
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 594 421 531 € -327 206 € 8 067 859 € 52 798 € 310 867 € 29 513 939 € 173 774 776 €
Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov 1 389 79 845 € -68 088 € 1 315 290 € 16 288 € 317 975 € 19 740 495 € 385 385 823 €
Stavebníctvo 35 408 34 772 € -6 989 € 434 467 € 4 977 € 46 114 € 105 419 114 € 976 699 555 €
Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov 72 836 63 071 € -11 561 € 1 094 804 € 7 830 € 71 734 € 368 870 386 € 3 379 370 805 €
Doprava a skladovanie 13 787 48 819 € -15 188 € 938 850 € 7 073 € 136 184 € 70 207 565 € 1 351 766 308 €
Ubytovacie a stravovacie služby 13 745 18 753 € -11 683 € 219 202 € 1 816 € 49 472 € 15 738 990 € 428 772 579 €
Informácie a komunikácia 15 382 58 563 € -23 716 € 420 961 € 8 458 € 107 834 € 113 300 366 € 1 444 219 175 €
Finančné a poisťovacie činnosti 1 948 389 433 € -27 898 € 1 366 138 € 35 601 € 108 977 € 25 205 599 € 77 046 623 €
Činnosti v oblasti nehnuteľností 18 765 63 362 € -34 815 € 336 696 € 6 347 € 27 697 € 94 390 313 € 411 888 785 €
Odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy 51 329 37 594 € -14 026 € 287 957 € 4 652 € 41 067 € 193 228 900 € 1 705 791 612 €
Administratívne a podporné služby 27 234 29 092 € -24 542 € 333 054 € 3 517 € 50 133 € 86 381 462 € 1 231 365 695 €
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 3 245 687 333 € -6 888 281 € 2 086 883 € 698 € 2 268 713 € 2 231 965 € 7 241 730 398 €
Vzdelávanie 8 030 17 613 € -7 508 € 129 435 € 1 261 € 290 811 € 7 865 080 € 1 807 683 046 €
Zdravotníctvo a sociálna pomoc 10 671 39 429 € -23 259 € 342 913 € 6 218 € 282 549 € 45 760 437 € 2 063 454 954 €
Umenie, zábava a rekreácia 7 551 60 655 € -8 171 € 1 004 406 € 7 145 € 108 920 € 24 755 815 € 376 863 429 €
Ostatné činnosti 20 111 12 386 € -1 160 € 128 783 € 1 440 € 24 271 € 5 280 224 € 83 954 240 €
Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovar na vlastné použitie 1 0 €
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení 9 0 €
Spolu 351 785 65 192 € -46 629 € 712 047 € 6 841 € 125 972 € 1 626 929 601 € 29 922 042 217 €