Prehľad finančných ukazovateľov spoločností podľa činností

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 12 610 53 398 € -7 273 € 722 958 € 7 180 € 123 175 € 37 180 387 € 637 801 011 €
Ťažba a dobývanie 217 328 774 € -65 854 € 1 783 755 € 48 855 € 291 679 € 9 966 501 € 59 502 607 €
Priemyselná výroba 36 240 114 566 € -31 877 € 1 838 917 € 16 186 € 252 722 € 386 536 360 € 6 035 255 534 €
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 595 409 188 € -343 656 € 7 991 033 € 49 944 € 304 459 € 27 968 565 € 170 497 202 €
Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov 1 360 81 867 € -68 087 € 1 341 897 € 16 900 € 320 727 € 19 874 388 € 377 175 135 €
Stavebníctvo 34 992 35 861 € -6 654 € 443 391 € 5 206 € 46 674 € 106 882 380 € 958 214 735 €
Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov 73 240 64 620 € -11 229 € 1 094 346 € 7 897 € 70 935 € 371 036 083 € 3 332 746 861 €
Doprava a skladovanie 13 614 50 242 € -14 909 € 953 767 € 7 282 € 137 549 € 70 804 172 € 1 337 388 106 €
Ubytovacie a stravovacie služby 13 633 19 113 € -11 899 € 225 409 € 1 941 € 50 327 € 16 363 602 € 424 358 753 €
Informácie a komunikácia 14 990 59 345 € -23 232 € 435 499 € 8 581 € 110 628 € 111 341 257 € 1 435 178 238 €
Finančné a poisťovacie činnosti 1 984 390 618 € -15 232 € 1 373 230 € 36 039 € 110 330 € 24 938 855 € 76 238 226 €
Činnosti v oblasti nehnuteľností 18 427 65 946 € -35 676 € 333 962 € 6 376 € 27 593 € 92 603 850 € 400 705 582 €
Odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy 50 445 37 597 € -14 640 € 291 215 € 4 622 € 41 282 € 187 327 578 € 1 672 970 358 €
Administratívne a podporné služby 26 183 30 718 € -25 636 € 350 285 € 3 687 € 51 574 € 86 538 909 € 1 210 331 307 €
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 3 245 763 998 € -6 744 141 € 1 949 810 € 993 € 2 698 323 € 3 177 162 € 8 613 048 233 €
Vzdelávanie 7 966 16 309 € -4 678 € 128 546 € 1 272 € 279 823 € 7 818 218 € 1 714 475 488 €
Zdravotníctvo a sociálna pomoc 10 660 35 040 € -24 471 € 336 337 € 6 844 € 273 410 € 50 115 352 € 1 987 140 783 €
Umenie, zábava a rekreácia 7 463 71 030 € -6 352 € 1 057 325 € 8 721 € 108 879 € 29 521 447 € 368 010 474 €
Ostatné činnosti 20 063 12 506 € -1 158 € 133 152 € 1 457 € 24 419 € 5 131 370 € 81 142 790 €
Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovar na vlastné použitie 1 0 €
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení 9 0 €
Spolu 347 937 68 049 € -46 897 € 726 163 € 7 078 € 133 078 € 1 645 126 436 € 30 892 181 423 €