Prehľad finančných ukazovateľov spoločností podľa činností

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 13 948 52 827 € -6 479 € 709 953 € 7 052 € 120 609 € 37 321 126 € 638 264 503 €
Ťažba a dobývanie 222 324 157 € -62 976 € 1 759 107 € 48 161 € 287 558 € 9 969 381 € 59 524 590 €
Priemyselná výroba 40 771 113 568 € -27 812 € 1 851 210 € 16 390 € 251 086 € 399 709 536 € 6 123 485 252 €
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 603 405 848 € -336 168 € 7 920 811 € 49 426 € 301 583 € 27 975 033 € 170 695 979 €
Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov 1 409 81 605 € -64 170 € 1 340 130 € 16 709 € 315 520 € 19 984 510 € 377 362 492 €
Stavebníctvo 40 940 39 178 € -6 234 € 439 029 € 5 082 € 45 736 € 107 426 987 € 966 819 469 €
Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov 80 132 63 509 € -10 466 € 1 063 256 € 7 646 € 68 437 € 373 436 345 € 3 342 537 470 €
Doprava a skladovanie 14 587 49 918 € -13 487 € 931 375 € 7 073 € 133 829 € 70 840 780 € 1 340 300 392 €
Ubytovacie a stravovacie služby 14 620 18 874 € -11 462 € 225 354 € 1 877 € 48 980 € 16 350 319 € 426 613 883 €
Informácie a komunikácia 16 020 59 072 € -20 473 € 431 143 € 8 479 € 108 318 € 112 302 433 € 1 434 450 794 €
Finančné a poisťovacie činnosti 2 496 387 053 € -11 495 € 1 342 373 € 35 239 € 107 952 € 24 949 313 € 76 321 788 €
Činnosti v oblasti nehnuteľností 19 085 65 255 € -34 896 € 331 325 € 6 227 € 27 396 € 92 470 424 € 406 802 599 €
Odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy 54 876 37 179 € -13 129 € 293 016 € 4 547 € 40 617 € 189 193 070 € 1 689 939 076 €
Administratívne a podporné služby 27 763 30 278 € -24 132 € 346 597 € 3 612 € 50 243 € 87 544 177 € 1 217 850 747 €
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 3 254 586 174 € -6 638 259 € 1 949 810 € 941 € 2 588 518 € 3 015 741 € 8 275 491 086 €
Vzdelávanie 8 378 16 179 € -4 483 € 124 461 € 1 263 € 277 055 € 7 849 554 € 1 716 354 283 €
Zdravotníctvo a sociálna pomoc 11 033 35 035 € -22 820 € 335 355 € 6 845 € 272 399 € 50 340 729 € 1 987 964 571 €
Umenie, zábava a rekreácia 8 030 69 906 € -5 890 € 1 038 609 € 8 583 € 106 561 € 29 721 541 € 368 487 559 €
Ostatné činnosti 22 422 12 229 € -1 041 € 130 562 € 1 417 € 23 721 € 5 107 804 € 80 651 160 €
Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovar na vlastné použitie 1 0 €
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení 9 0 €
Spolu 380 599 64 535 € -41 424 € 718 236 € 6 973 € 128 695 € 1 665 508 803 € 30 699 917 693 €