Prehľad finančných ukazovateľov spoločností podľa činností

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 14 002 52 592 € -6 483 € 706 993 € 7 074 € 120 351 € 37 463 934 € 637 379 591 €
Ťažba a dobývanie 222 324 993 € -52 619 € 1 774 366 € 48 454 € 291 901 € 10 029 931 € 60 423 599 €
Priemyselná výroba 40 901 113 047 € -27 704 € 1 850 802 € 16 401 € 250 918 € 400 077 950 € 6 120 887 153 €
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 597 406 882 € -318 211 € 7 956 722 € 49 402 € 303 024 € 27 763 894 € 170 299 434 €
Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov 1 406 79 805 € -64 541 € 1 334 288 € 16 654 € 315 022 € 19 884 665 € 376 135 988 €
Stavebníctvo 41 027 39 161 € -6 126 € 437 227 € 5 093 € 45 561 € 107 434 126 € 961 027 479 €
Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov 80 571 63 134 € -10 243 € 1 056 818 € 7 603 € 67 918 € 372 468 641 € 3 327 366 251 €
Doprava a skladovanie 14 621 49 827 € -13 445 € 925 504 € 7 040 € 133 430 € 70 421 647 € 1 334 702 976 €
Ubytovacie a stravovacie služby 14 724 19 046 € -11 278 € 224 880 € 1 912 € 48 654 € 16 647 905 € 423 632 871 €
Informácie a komunikácia 16 014 59 152 € -19 151 € 429 082 € 8 497 € 108 161 € 112 223 371 € 1 428 370 354 €
Finančné a poisťovacie činnosti 2 545 390 308 € -10 608 € 1 347 484 € 34 785 € 106 612 € 24 662 453 € 75 481 059 €
Činnosti v oblasti nehnuteľností 19 085 65 827 € -34 381 € 334 833 € 6 271 € 27 426 € 93 047 636 € 406 924 006 €
Odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy 55 022 37 336 € -13 414 € 295 910 € 4 555 € 39 697 € 189 591 306 € 1 652 287 403 €
Administratívne a podporné služby 27 803 30 789 € -24 244 € 350 602 € 3 626 € 50 848 € 87 925 734 € 1 233 014 713 €
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 3 257 536 439 € -4 370 713 € 1 945 168 € 832 € 2 568 609 € 2 666 511 € 8 214 412 295 €
Vzdelávanie 8 408 16 743 € -4 445 € 127 325 € 1 329 € 277 339 € 8 290 265 € 1 723 938 653 €
Zdravotníctvo a sociálna pomoc 11 038 35 070 € -22 757 € 335 545 € 6 852 € 272 795 € 50 299 309 € 1 987 313 884 €
Umenie, zábava a rekreácia 7 997 68 532 € -5 914 € 1 035 892 € 8 342 € 105 884 € 28 878 903 € 366 039 888 €
Ostatné činnosti 22 452 12 144 € -1 047 € 129 344 € 1 390 € 23 415 € 5 010 021 € 79 586 367 €
Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovar na vlastné použitie 1 0 €
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení 9 0 €
Spolu 381 702 63 661 € -31 924 € 717 664 € 6 968 € 128 148 € 1 664 788 202 € 30 579 223 964 €