Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Všetky kategórie

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace 7 146 59 510 € -13 869 € 770 579 € 7 515 € 129 208 € 30 089 598 € 517 346 865 €
Lesníctvo a ťažba dreva 5 464 24 208 € -955 € 510 504 € 3 995 € 103 302 € 4 873 613 € 126 028 265 €
Rybolov a akvakultúra 103 17 347 € -30 365 € 164 859 € 1 901 € 38 524 € 148 267 € 3 004 834 €
Spolu 12 713 50 699 € -7 686 € 701 871 € 6 622 € 121 912 € 35 111 478 € 646 379 964 €
SpoločnosťZisk/StrataObratDaneMzdy
Mestské lesy Košice a.s. 366 927 € 5 984 037 € 113 720 € 1 529 568 €
Slovryb, a.s. 226 455 € 3 086 833 € 71 334 € 905 666 €
Estrella, a.s. 23 500 € 164 008 € 12 797 €
BIOPLANT, s.r.o. 1 692 543 € 423 377 €
VŠÚZ - Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky, a.s. 78 720 € 108 735 € 3 963 €
PD Gbely, a.s. 13 905 € 5 392 455 € 1 205 492 €
LESY V. KYJOVSKÝ s.r.o. 10 439 € 73 633 € 3 040 € 16 604 €
Hybrav a.s. 8 039 € 4 856 524 € 26 941 € 707 159 €
Poľnohospodár Nové Zámky a.s. 566 347 € 9 357 509 € 174 203 € 2 125 197 €
ProOvo a.s. 500 200 € 7 733 556 € 163 379 € 990 900 €
Mestské lesy, spol. s r.o. 15 847 € 1 610 159 € 6 406 € 455 875 €
Radvaň s.r.o. 7 298 € 383 876 € 716 € 179 502 €
SEMAT, a.s. 6 093 222 € 802 032 €
PRO-FOREST Rožňava s.r.o. 11 152 € 2 728 992 € 2 936 € 227 188 €
Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. 21 468 € 1 519 790 € 9 162 € 534 003 €
GELNICKÉ LESY, s.r.o., Gelnica 7 604 € 1 475 873 € 710 € 380 949 €
Agrokombinát MI,a.s. 1 066 709 €
HORDEUM s.r.o. 58 933 € 12 770 €
K. L. K. spol. s r. o. 57 424 € 977 098 € 17 591 € 211 423 €
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. 1 069 381 € 4 996 138 € 315 643 € 898 779 €
SHP a.s. 371 330 € 8 598 025 € 107 310 € 1 254 098 €
GAMOTA a.s. 163 961 € 9 093 245 € 44 129 € 324 428 €
AWALD, s.r.o. 210 € 322 221 € 9 380 €
SPOHYPO Rimavská Sobota, a.s. 385 013 € 2 977 619 € 100 381 € 562 419 €
FROLKOVIČ s.r.o. 72 922 € 776 520 € 22 696 € 57 212 €
AGRO - BIO HUBICE, a.s. 978 044 € 2 317 853 € 130 757 € 15 051 €
TRITICUM s.r.o. 824 568 € 3 911 455 € 219 318 € 368 219 €
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 29 887 € 1 692 880 € 8 133 € 492 195 €
AT TATRY, spol. s r.o. 2 804 509 € 581 371 €
RRJ, s.r.o. 374 € 285 994 € 257 € 28 490 €
AgroFoods, s.r.o. 222 236 € 10 458 € 24 750 €
Vikartovská agrárna spoločnosť, a.s. 5 738 € 2 368 909 € 7 244 € 500 207 €
Ing. Attila Kálazi
LESY mesta Levoča, spol. s r.o. 15 376 € 896 963 € 4 635 € 405 174 €
AKRON a.s. 762 972 € 232 431 €
BARANČIA, s.r.o. 59 484 € 1 298 477 € 8 848 € 239 563 €
Zdenek Černay
ZELSEED spol. s r.o. 28 325 € 967 830 € 8 823 € 400 983 €
G – WOOD, spol. s r. o.
Roland Tóth - FALCON
"H+H UNIPO", spol. s r.o. 41 277 € 1 802 422 € 13 159 € 201 889 €
Miroslav Dudo - VMD
BIOTOP, spol. s r.o. 9 046 € 101 983 € 2 479 € 23 201 €
HYDINA HOLDING,s.r.o. 6 802 € 4 023 324 € 906 072 €
BRANKO, a.s. 202 954 € 21 956 € 21 393 €
Róbert Soós
Anna Beníková SHR
Norbert Slezák - ROYAL DOG
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s r.o. 18 915 € 6 824 649 € 39 943 € 1 320 443 €
BIOservis, s.r.o. 34 085 € 873 925 € 8 040 € 193 087 €