Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Všetky kategórie

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace 7 197 61 034 € -13 800 € 769 716 € 7 666 € 129 256 € 31 076 726 € 524 004 591 €
Lesníctvo a ťažba dreva 5 501 25 148 € -1 038 € 506 804 € 3 938 € 101 283 € 4 941 636 € 127 110 437 €
Rybolov a akvakultúra 104 20 562 € -31 518 € 170 086 € 2 342 € 38 058 € 187 384 € 3 044 666 €
Spolu 12 802 52 214 € -7 688 € 699 632 € 6 718 € 121 388 € 36 205 746 € 654 159 694 €
SpoločnosťZisk/StrataObratDaneMzdy
Mestské lesy Košice a.s. 430 781 € 5 978 509 € 109 433 € 1 530 849 €
Slovryb, a.s. 226 455 € 3 086 833 € 71 334 € 905 666 €
Estrella, a.s. 23 500 € 164 008 € 12 797 €
BIOPLANT, s.r.o. 137 726 € 2 033 323 € 525 951 €
VŠÚZ - Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky, a.s. 78 720 € 108 735 € 3 963 €
PD Gbely, a.s. 13 905 € 5 392 455 € 1 205 492 €
LESY V. KYJOVSKÝ s.r.o. 10 439 € 73 633 € 3 040 € 16 604 €
Hybrav a.s. 8 039 € 4 856 524 € 26 941 € 707 159 €
Poľnohospodár Nové Zámky a.s. 174 334 € 9 499 154 € 51 532 € 2 323 564 €
ProOvo a.s. 1 043 916 € 8 412 460 € 284 822 € 983 105 €
Mestské lesy, spol. s r.o. 290 € 1 541 030 € 1 627 € 433 208 €
Radvaň s.r.o. 27 000 € 398 411 € 7 186 € 170 690 €
SEMAT, a.s. 5 575 080 € 822 529 €
PRO-FOREST Rožňava s.r.o. 11 152 € 2 728 992 € 2 936 € 227 188 €
Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. 21 468 € 1 519 790 € 9 162 € 534 003 €
GELNICKÉ LESY, s.r.o., Gelnica 7 604 € 1 475 873 € 710 € 380 949 €
Agrokombinát MI,a.s. 1 066 709 €
HORDEUM s.r.o. 67 237 € 28 969 €
K. L. K. spol. s r. o. 57 424 € 977 098 € 17 591 € 211 423 €
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. 1 069 381 € 4 996 138 € 315 643 € 898 779 €
SHP a.s. 371 330 € 8 598 025 € 107 310 € 1 254 098 €
GAMOTA a.s. 5 017 € 2 614 326 € 2 739 € 316 556 €
AWALD, s.r.o. 21 668 € 286 023 € 10 184 €
SPOHYPO Rimavská Sobota, a.s. 385 013 € 2 977 619 € 100 381 € 562 419 €
FROLKOVIČ s.r.o. 3 511 € 612 512 € 2 512 € 66 352 €
AGRO - BIO HUBICE, a.s. 978 044 € 2 317 853 € 130 757 € 15 051 €
TRITICUM s.r.o. 824 568 € 3 911 455 € 219 318 € 368 219 €
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 29 887 € 1 692 880 € 8 133 € 492 195 €
AT TATRY, spol. s r.o. 36 376 € 2 980 206 € 595 643 €
RRJ, s.r.o. 374 € 285 994 € 257 € 28 490 €
Vikartovská agrárna spoločnosť, a.s. 5 738 € 2 368 909 € 7 244 € 500 207 €
AgroFoods, s.r.o. 222 236 € 10 458 € 24 750 €
Ing. Attila Kálazi
LESY mesta Levoča, spol. s r.o. 15 376 € 896 963 € 4 635 € 405 174 €
AKRON a.s. 762 972 € 232 431 €
BARANČIA, s.r.o. 782 206 € 219 093 €
ZELSEED spol. s r.o. 28 325 € 967 830 € 8 823 € 400 983 €
G – WOOD, spol. s r. o. 4 138 € 448 990 € 1 035 € 10 552 €
Zdenek Černay
"H+H UNIPO", spol. s r.o. 41 277 € 1 802 422 € 13 159 € 201 889 €
Roland Tóth - FALCON
BIOTOP, spol. s r.o. 9 046 € 101 983 € 2 479 € 23 201 €
HYDINA HOLDING,s.r.o. 3 952 083 € 904 535 €
Miroslav Dudo - VMD
BRANKO, a.s. 202 954 € 21 956 € 21 393 €
Róbert Soós
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s r.o. 18 915 € 6 824 649 € 39 943 € 1 320 443 €
Anna Beníková SHR
Norbert Slezák - ROYAL DOG
BIOservis, s.r.o. 39 499 € 919 289 € 14 247 € 209 900 €