Priemyselná výroba

Všetky kategórie

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Výroba potravín 3 023 89 246 € -23 766 € 1 615 019 € 11 118 € 199 281 € 26 037 682 € 466 716 972 €
Výroba nápojov 867 293 671 € -19 989 € 1 130 875 € 19 013 € 123 526 € 14 430 924 € 93 756 074 €
Výroba tabakových výrobkov 2 9 183 € -247 € 24 153 € 0 € 2 534 € 0 € 5 067 €
Výroba textilu 905 87 141 € -14 764 € 733 283 € 12 896 € 148 149 € 8 034 190 € 92 296 556 €
Výroba odevov 2 125 17 818 € -5 497 € 300 556 € 2 374 € 99 297 € 3 024 518 € 126 504 178 €
Výroba kože a kožených výrobkov 308 134 797 € -10 393 € 2 737 782 € 19 530 € 528 198 € 4 531 033 € 122 542 044 €
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu 5 718 23 637 € -6 040 € 360 815 € 2 881 € 39 043 € 10 785 588 € 146 177 924 €
Výroba papiera a papierových výrobkov 300 169 116 € -43 336 € 3 052 253 € 21 586 € 362 394 € 5 526 132 € 92 772 759 €
Tlač a reprodukcia záznamových médií 1 441 17 801 € -10 182 € 414 452 € 2 765 € 59 414 € 3 320 765 € 71 356 288 €
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov 28 110 619 € -122 082 € 2 840 812 € 17 350 € 79 173 € 433 749 € 1 979 323 €
Výroba chemikálií a chemických produktov 490 211 696 € -70 073 € 3 142 750 € 21 014 € 278 721 € 9 435 184 € 125 145 637 €
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov 27 560 306 € -1 316 857 € 7 491 411 € 167 073 € 1 917 353 € 4 009 751 € 46 016 469 €
Výroba výrobkov z gumy a plastu 1 259 166 927 € -74 063 € 3 335 274 € 26 913 € 541 975 € 26 805 421 € 539 807 110 €
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 1 593 189 289 € -29 066 € 2 051 865 € 24 531 € 320 099 € 26 247 705 € 342 506 114 €
Výroba a spracovanie kovov 474 302 589 € -839 890 € 4 745 419 € 36 987 € 477 756 € 15 830 546 € 204 479 580 €
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení 9 343 65 053 € -10 109 € 1 082 814 € 10 360 € 157 436 € 56 989 109 € 866 058 137 €
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 1 193 152 706 € -28 944 € 1 705 893 € 20 747 € 192 052 € 22 364 974 € 207 032 409 €
Výroba elektrických zariadení 1 201 105 424 € -49 613 € 2 751 732 € 17 399 € 481 623 € 16 650 765 € 460 913 394 €
Výroba strojov a zariadení i. n. 1 275 201 286 € -67 241 € 3 554 882 € 34 183 € 603 128 € 36 131 543 € 637 505 889 €
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 526 648 751 € -383 865 € 18 853 069 € 83 306 € 2 039 296 € 38 904 094 € 952 351 398 €
Výroba ostatných dopravných prostriedkov 51 188 047 € -28 180 € 4 004 176 € 16 257 € 728 842 € 747 799 € 33 526 732 €
Výroba nábytku 743 57 113 € -20 199 € 1 826 854 € 8 855 € 377 446 € 3 550 700 € 151 356 026 €
Iná výroba 2 005 43 958 € -3 251 € 454 434 € 5 778 € 88 264 € 6 361 987 € 97 179 103 €
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 2 334 78 765 € -13 310 € 1 382 786 € 13 201 € 249 947 € 15 022 461 € 284 439 989 €
Spolu 37 231 102 700 € -30 916 € 1 745 720 € 14 111 € 244 822 € 355 176 620 € 6 162 425 172 €
SpoločnosťZisk/StrataObratDaneMzdy
Lindab a.s. 546 494 € 9 546 793 € 150 888 € 983 605 €
Bilfinger Slovensko s.r.o. 89 285 € 5 397 761 € 1 862 395 €
AWECO Appliances Slovakia k.s. 49 251 € 366 623 € 14 €
VUKI a.s. 8 132 135 € 1 724 338 €
RAMEX a.s. 7 209 € 2 423 615 € 2 780 € 1 818 445 €
TBB, a. s. 284 912 € 21 818 711 € 89 503 € 6 610 667 €
MODEX, a.s. 1 354 453 € 1 352 € 925 177 €
PFS, a.s. 23 994 € 11 176 090 € 10 425 € 4 154 186 €
DRU a.s. 338 067 € 7 320 263 € 92 616 € 2 430 350 €
HYZA, a.s. 1 768 437 € 92 132 801 € 516 883 € 15 005 759 €
DS Smith Turpak Obaly, a.s. 42 319 520 € 3 848 585 €
Telegrafia, a.s. 566 176 € 7 140 872 € 48 617 € 2 259 913 €
ECM ECO Monitoring, a.s. 575 163 € 4 154 173 € 8 500 € 684 591 €
ZVT - PRINT, a.s. 1 381 590 € 4 770 € 488 131 €
LVD S2, a.s. 35 152 € 750 742 € 20 092 € 492 489 €
Podtatranská hydina a.s. 33 912 452 € 6 448 988 €
FEREX, s.r.o. 10 527 € 1 771 209 € 3 830 € 246 122 €
MIPEL, a.s.
PRINTON s.r.o. 574 929 € 1 936 191 € 101 276 € 412 529 €
EUROWATER, spol. s r.o. 147 301 € 1 851 613 € 38 734 € 553 314 €
HACO, a.s. 11 600 968 € 1 544 949 €
ALTRON SK, a.s. 38 360 € 3 620 334 € 33 699 € 854 551 €
Terichem Tervakoski, a.s. 2 071 915 € 39 848 722 € 572 686 € 5 897 276 €
POLYSAN, a.s. 13 502 €
Biotika a.s. 2 022 153 € 26 334 252 € 475 983 € 5 753 256 €
PROGAST, spol. s r.o. 2 006 169 € 15 267 321 € 552 045 € 2 082 926 €
VIPO a.s. 419 364 € 15 126 629 € 109 868 € 3 578 742 €
P E Z A a.s. 347 093 € 13 194 063 € 95 505 € 3 755 716 €
Laserkov a.s. 189 807 € 3 374 857 € 51 795 € 500 824 €
GROTTO, a.s. 77 351 € 3 238 862 € 15 378 € 1 311 880 €
TERBO s.r.o.
EKOLIN, s.r.o. 14 016 € 176 668 € 81 317 €
Vitalos s. r. o. 45 195 € 527 526 € 12 178 € 169 545 €
D.K.D. spol. s r.o. 142 784 € 128 958 €
RMC s.r.o. 22 871 € 1 397 167 € 5 246 € 497 456 €
HIGA, s.r.o. 370 864 € 2 150 295 € 100 368 € 554 610 €
CEMMAC a.s. 2 766 006 € 46 313 537 € 783 468 € 5 517 181 €
ELPAF s.r.o. 1 193 € 87 509 € 316 € 35 856 €
Mlyn Pohronský Ruskov a.s. 35 962 587 € 2 466 665 €
SCHAFY, spol. s r. o. 8 347 € 3 211 817 € 3 873 € 685 909 €
WINFER spol. s r.o. 198 703 € 5 716 459 € 59 089 € 1 091 919 €
Hriňovské strojárne, a.s. 591 925 € 10 849 182 € 180 938 € 2 515 829 €
ELTECO, a.s. „v konkurze" 245 801 € 1 491 € 334 441 €
ZVT- PREVIS, a.s. 19 213 € 538 632 € 316 476 €
Q 4 U, spol. s r.o. 810 971 € 233 € 101 787 €
PROMPT, spol.s.r.o. 16 045 € 41 054 € 3 366 €
R.J.R., s.r.o. 3 652 € 2 572 947 € 605 € 73 954 €
NITRAGOLD spol. s r.o.
SENZOR, s.r.o. 250 284 € 5 310 621 € 46 748 € 1 675 447 €
AMIDO -EXQUISIT s.r.o. 65 305 € 3 234 854 € 20 978 € 818 355 €