Priemyselná výroba

Všetky kategórie

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Výroba potravín 3 044 89 474 € -23 715 € 1 606 721 € 11 043 € 198 520 € 26 094 906 € 469 103 406 €
Výroba nápojov 870 302 530 € -19 078 € 1 137 200 € 18 969 € 122 987 € 14 454 328 € 93 716 263 €
Výroba tabakových výrobkov 2 9 183 € -247 € 24 153 € 0 € 2 534 € 0 € 5 067 €
Výroba textilu 907 88 229 € -14 716 € 729 231 € 12 950 € 149 691 € 8 094 058 € 93 557 126 €
Výroba odevov 2 125 17 790 € -5 481 € 301 235 € 2 389 € 99 404 € 3 043 517 € 126 640 987 €
Výroba kože a kožených výrobkov 309 134 030 € -9 446 € 2 727 119 € 19 461 € 526 785 € 4 534 471 € 122 740 988 €
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu 5 729 23 621 € -6 009 € 360 975 € 2 891 € 38 964 € 10 855 590 € 146 310 090 €
Výroba papiera a papierových výrobkov 300 166 948 € -43 913 € 3 052 401 € 21 597 € 362 437 € 5 528 802 € 92 783 929 €
Tlač a reprodukcia záznamových médií 1 442 17 876 € -10 167 € 414 229 € 2 764 € 59 353 € 3 322 172 € 71 341 803 €
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov 28 110 619 € -122 082 € 2 840 812 € 17 350 € 79 173 € 433 749 € 1 979 323 €
Výroba chemikálií a chemických produktov 492 211 293 € -69 807 € 3 132 855 € 20 966 € 278 001 € 9 455 543 € 125 378 635 €
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov 27 560 306 € -1 316 857 € 7 491 411 € 167 073 € 1 917 353 € 4 009 751 € 46 016 469 €
Výroba výrobkov z gumy a plastu 1 260 165 676 € -74 460 € 3 332 582 € 26 917 € 541 589 € 26 835 799 € 539 964 518 €
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 1 598 187 990 € -29 090 € 2 043 761 € 24 454 € 318 574 € 26 287 871 € 342 466 790 €
Výroba a spracovanie kovov 479 304 190 € -820 441 € 4 699 687 € 36 609 € 472 613 € 15 851 568 € 204 641 567 €
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení 9 360 64 834 € -10 118 € 1 080 717 € 10 328 € 157 078 € 57 000 495 € 866 913 190 €
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 1 196 152 222 € -28 895 € 1 706 581 € 20 732 € 193 158 € 22 411 487 € 208 803 393 €
Výroba elektrických zariadení 1 206 105 169 € -49 405 € 2 739 463 € 17 352 € 479 355 € 16 692 378 € 461 139 329 €
Výroba strojov a zariadení i. n. 1 275 201 410 € -67 209 € 3 556 082 € 34 198 € 603 488 € 36 147 751 € 637 887 003 €
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 527 651 407 € -378 875 € 18 817 394 € 83 120 € 2 036 549 € 38 899 980 € 953 104 821 €
Výroba ostatných dopravných prostriedkov 51 175 662 € -28 180 € 4 009 003 € 14 537 € 729 809 € 668 711 € 33 571 232 €
Výroba nábytku 743 56 893 € -20 207 € 1 827 213 € 8 859 € 377 561 € 3 552 441 € 151 401 870 €
Iná výroba 2 015 43 808 € -3 258 € 450 742 € 5 721 € 87 599 € 6 355 514 € 97 322 712 €
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 2 335 78 588 € -13 456 € 1 380 820 € 13 169 € 250 165 € 14 999 663 € 284 937 691 €
Spolu 37 320 102 747 € -30 839 € 1 741 653 € 14 074 € 244 318 € 355 530 545 € 6 171 728 202 €
SpoločnosťZisk/StrataObratDaneMzdy
Lindab a.s. 546 494 € 9 546 793 € 150 888 € 983 605 €
Bilfinger Slovensko s.r.o. 89 285 € 5 397 761 € 1 862 395 €
AWECO Appliances Slovakia k.s. 49 251 € 366 623 € 14 €
VUKI a.s. 8 132 135 € 1 724 338 €
RAMEX a.s. 7 209 € 2 423 615 € 2 780 € 1 818 445 €
TBB, a. s. 284 912 € 21 818 711 € 89 503 € 6 610 667 €
MODEX, a.s. 1 354 453 € 1 352 € 925 177 €
PFS, a.s. 23 994 € 11 176 090 € 10 425 € 4 154 186 €
DRU a.s. 338 067 € 7 320 263 € 92 616 € 2 430 350 €
HYZA, a.s. 1 768 437 € 92 132 801 € 516 883 € 15 005 759 €
DS Smith Turpak Obaly, a.s. 42 319 520 € 3 848 585 €
Telegrafia, a.s. 566 176 € 7 140 872 € 48 617 € 2 259 913 €
ECM ECO Monitoring, a.s. 575 163 € 4 154 173 € 8 500 € 684 591 €
ZVT - PRINT, a.s. 1 381 590 € 4 770 € 488 131 €
LVD S2, a.s. 35 152 € 750 742 € 20 092 € 492 489 €
Podtatranská hydina a.s. 33 912 452 € 6 448 988 €
FEREX, s.r.o. 10 527 € 1 771 209 € 3 830 € 246 122 €
MIPEL, a.s.
PRINTON s.r.o. 574 929 € 1 936 191 € 101 276 € 412 529 €
EUROWATER, spol. s r.o. 147 301 € 1 851 613 € 38 734 € 553 314 €
HACO, a.s. 11 600 968 € 1 544 949 €
ALTRON SK, a.s. 38 360 € 3 620 334 € 33 699 € 854 551 €
Terichem Tervakoski, a.s. 2 071 915 € 39 848 722 € 572 686 € 5 897 276 €
POLYSAN, a.s. 13 502 €
Biotika a.s. 2 022 153 € 26 334 252 € 475 983 € 5 753 256 €
PROGAST, spol. s r.o. 2 006 169 € 15 267 321 € 552 045 € 2 082 926 €
VIPO a.s. 419 364 € 15 126 629 € 109 868 € 3 578 742 €
P E Z A a.s. 347 093 € 13 194 063 € 95 505 € 3 755 716 €
Laserkov a.s. 189 807 € 3 374 857 € 51 795 € 500 824 €
GROTTO, a.s. 77 351 € 3 238 862 € 15 378 € 1 311 880 €
TERBO s.r.o.
EKOLIN, s.r.o. 14 016 € 176 668 € 81 317 €
Vitalos s. r. o. 45 195 € 527 526 € 12 178 € 169 545 €
D.K.D. spol. s r.o. 142 784 € 128 958 €
RMC s.r.o. 22 871 € 1 397 167 € 5 246 € 497 456 €
HIGA, s.r.o. 370 864 € 2 150 295 € 100 368 € 554 610 €
CEMMAC a.s. 2 766 006 € 46 313 537 € 783 468 € 5 517 181 €
ELPAF s.r.o. 1 193 € 87 509 € 316 € 35 856 €
Mlyn Pohronský Ruskov a.s. 35 962 587 € 2 466 665 €
SCHAFY, spol. s r. o. 8 347 € 3 211 817 € 3 873 € 685 909 €
WINFER spol. s r.o. 198 703 € 5 716 459 € 59 089 € 1 091 919 €
Hriňovské strojárne, a.s. 591 925 € 10 849 182 € 180 938 € 2 515 829 €
ELTECO, a.s. „v konkurze" 245 801 € 1 491 € 334 441 €
ZVT- PREVIS, a.s. 19 213 € 538 632 € 316 476 €
Q 4 U, spol. s r.o. 810 971 € 233 € 101 787 €
PROMPT, spol.s.r.o. 16 045 € 41 054 € 3 366 €
R.J.R., s.r.o. 3 652 € 2 572 947 € 605 € 73 954 €
NITRAGOLD spol. s r.o.
SENZOR, s.r.o. 250 284 € 5 310 621 € 46 748 € 1 675 447 €
AMIDO -EXQUISIT s.r.o. 65 305 € 3 234 854 € 20 978 € 818 355 €