Priemyselná výroba

Všetky kategórie

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Výroba potravín 2 838 95 720 € -30 328 € 1 721 049 € 12 012 € 209 117 € 25 669 405 € 446 883 922 €
Výroba nápojov 826 307 888 € -23 607 € 1 180 236 € 20 712 € 125 659 € 14 829 694 € 89 972 059 €
Výroba tabakových výrobkov 2 9 183 € -60 € 26 338 € 0 € 4 509 € 0 € 9 017 €
Výroba textilu 863 94 649 € -16 531 € 809 401 € 13 599 € 156 048 € 7 833 032 € 89 883 723 €
Výroba odevov 2 098 18 327 € -4 751 € 308 395 € 2 367 € 102 567 € 2 889 504 € 125 233 904 €
Výroba kože a kožených výrobkov 303 168 903 € -18 389 € 3 177 360 € 24 280 € 589 748 € 5 511 666 € 133 872 768 €
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu 5 519 25 806 € -5 441 € 382 692 € 3 030 € 39 585 € 10 625 890 € 138 825 988 €
Výroba papiera a papierových výrobkov 291 196 358 € -53 864 € 3 172 634 € 26 879 € 365 726 € 6 585 253 € 89 602 968 €
Tlač a reprodukcia záznamových médií 1 431 18 866 € -12 415 € 425 316 € 2 973 € 59 290 € 3 508 431 € 69 962 253 €
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov 26 120 505 € -114 931 € 2 993 851 € 15 758 € 86 439 € 362 438 € 1 988 099 €
Výroba chemikálií a chemických produktov 474 212 856 € -78 141 € 3 260 654 € 22 372 € 291 436 € 9 664 508 € 125 900 335 €
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov 26 529 119 € -348 095 € 7 582 784 € 150 280 € 1 938 767 € 3 456 441 € 44 591 646 €
Výroba výrobkov z gumy a plastu 1 238 191 801 € -87 236 € 3 520 828 € 29 780 € 550 843 € 28 797 710 € 532 664 781 €
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 1 561 209 032 € -28 145 € 2 070 763 € 28 506 € 311 749 € 29 246 772 € 319 854 101 €
Výroba a spracovanie kovov 436 363 917 € -895 388 € 5 030 170 € 50 147 € 461 673 € 19 406 773 € 178 667 628 €
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení 9 174 73 383 € -11 491 € 1 161 369 € 11 961 € 164 412 € 62 746 415 € 862 503 843 €
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 1 124 166 020 € -27 588 € 1 877 696 € 24 034 € 212 899 € 24 106 456 € 213 537 286 €
Výroba elektrických zariadení 1 144 120 945 € -42 710 € 2 958 357 € 21 030 € 504 866 € 18 843 064 € 452 359 661 €
Výroba strojov a zariadení i. n. 1 255 254 540 € -62 444 € 3 757 330 € 40 018 € 613 003 € 41 258 686 € 632 006 455 €
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 509 664 949 € -424 781 € 19 264 141 € 103 179 € 2 018 191 € 46 327 263 € 906 167 936 €
Výroba ostatných dopravných prostriedkov 50 228 594 € -30 944 € 4 074 941 € 18 540 € 745 706 € 834 303 € 33 556 750 €
Výroba nábytku 748 55 035 € -24 955 € 1 877 310 € 8 380 € 382 928 € 3 335 166 € 152 405 478 €
Iná výroba 1 967 54 933 € -3 059 € 461 900 € 5 026 € 89 855 € 5 242 453 € 93 718 263 €
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 2 337 84 801 € -10 769 € 1 373 895 € 14 037 € 273 467 € 15 455 037 € 301 086 671 €
Spolu 36 240 114 566 € -31 877 € 1 838 917 € 16 186 € 252 722 € 386 536 360 € 6 035 255 535 €
SpoločnosťZisk/StrataObratDaneMzdy
Lindab a.s. 416 777 € 8 753 405 € 104 381 € 889 647 €
Bilfinger Slovensko s.r.o. 89 285 € 5 397 761 € 1 862 395 €
AWECO Appliances Slovakia k.s. 188 737 € 349 170 € 12 460 €
VUKI a.s. 252 878 € 10 035 031 € 44 468 € 1 744 501 €
RAMEX a.s. 5 490 € 1 979 106 € 2 461 € 1 480 281 €
TBB, a. s. 673 873 € 23 210 058 € 193 427 € 6 619 713 €
MODEX, a.s. 14 113 € 1 516 453 € 3 731 € 946 486 €
PFS, a.s. 457 526 € 11 878 111 € 126 422 € 3 799 102 €
DRU a.s. 258 472 € 7 469 884 € 69 930 € 2 459 516 €
HYZA, a.s. 1 768 437 € 92 132 801 € 516 883 € 15 005 759 €
DS Smith Turpak Obaly, a.s. 42 319 520 € 3 848 585 €
Telegrafia, a.s. 566 176 € 7 140 872 € 48 617 € 2 259 913 €
ECM ECO Monitoring, a.s. 496 154 € 3 788 815 € 24 021 € 620 930 €
ZVT - PRINT, a.s. 1 381 590 € 4 770 € 488 131 €
LVD S2, a.s. 35 152 € 750 742 € 20 092 € 492 489 €
Podtatranská hydina a.s. 37 185 € 49 269 496 € 181 527 € 5 290 545 €
FEREX, s.r.o. 3 759 € 1 508 920 € 4 887 € 216 006 €
MIPEL, a.s.
PRINTON s.r.o. 490 557 € 1 953 552 € 109 293 € 412 616 €
EUROWATER, spol. s r.o. 444 799 € 2 741 481 € 125 593 € 512 720 €
HACO, a.s. 11 600 968 € 1 544 949 €
ALTRON SK, a.s. 38 360 € 3 620 334 € 33 699 € 854 551 €
Terichem Tervakoski, a.s. 43 648 670 € 801 608 € 6 049 514 €
POLYSAN, a.s. 19 389 €
Biotika a.s. 1 127 814 € 29 204 327 € 346 707 € 5 881 742 €
PROGAST, spol. s r.o. 1 958 688 € 14 764 156 € 517 557 € 1 975 998 €
VIPO a.s. 419 364 € 15 126 629 € 109 868 € 3 578 742 €
P E Z A a.s. 347 093 € 13 194 063 € 95 505 € 3 755 716 €
LASERKOV a.s. 189 807 € 3 374 857 € 51 795 € 500 824 €
GROTTO, a.s. 3 117 532 € 10 267 477 € 19 847 € 1 227 347 €
TERBO s.r.o.
EKOLIN, s.r.o. 20 430 € 156 190 € 69 265 €
Vitalos s. r. o. 20 925 € 490 628 € 5 798 € 167 570 €
D.K.D. spol. s r.o. 6 615 € 187 659 € 962 € 149 308 €
RMC s.r.o. 29 207 € 1 688 523 € 494 367 €
HIGA, s.r.o. 314 841 € 1 963 190 € 85 200 € 485 424 €
CEMMAC a.s. 1 991 213 € 39 168 279 € 558 460 € 4 803 507 €
ELPAF s.r.o. 27 562 € 137 423 € 7 564 € 32 023 €
Mlyn Pohronský Ruskov a.s. 32 620 098 € 2 442 415 €
SCHAFY, spol. s r. o. 8 892 € 3 193 779 € 3 020 € 689 373 €
WINFER spol. s r.o. 213 630 € 5 846 617 € 60 520 € 1 116 984 €
Hriňovské strojárne, a.s. 137 321 € 10 481 811 € 66 980 € 2 606 111 €
ELTECO, a.s. „v konkurze" 245 801 € 1 491 € 334 441 €
ZVT- PREVIS, a.s. 19 213 € 538 632 € 316 476 €
Q 4 U, spol. s r.o. 810 971 € 233 € 101 787 €
PROMPT, spol.s.r.o. 8 556 € 38 527 € 606 €
R.J.R., s.r.o. 1 958 326 € 136 259 €
NITRAGOLD spol. s r.o.
SENZOR, s.r.o. 250 284 € 5 310 621 € 46 748 € 1 675 447 €
AMIDO -EXQUISIT s.r.o. 217 588 € 3 120 080 € 57 970 € 783 077 €