Priemyselná výroba

Všetky kategórie

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Výroba potravín 2 970 95 193 € -28 729 € 1 693 762 € 11 766 € 205 201 € 25 732 149 € 448 774 729 €
Výroba nápojov 847 305 016 € -22 887 € 1 177 705 € 20 456 € 124 223 € 14 830 422 € 90 061 688 €
Výroba tabakových výrobkov 2 9 183 € -60 € 26 338 € 0 € 4 509 € 0 € 9 017 €
Výroba textilu 948 99 564 € -14 401 € 791 191 € 14 140 € 152 035 € 8 384 950 € 90 156 861 €
Výroba odevov 2 319 18 842 € -4 235 € 302 415 € 2 328 € 100 318 € 2 910 195 € 125 397 630 €
Výroba kože a kožených výrobkov 327 168 903 € -16 120 € 3 135 680 € 23 968 € 581 929 € 5 512 626 € 133 843 690 €
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu 6 218 26 231 € -4 764 € 377 374 € 3 221 € 38 815 € 11 568 070 € 139 424 915 €
Výroba papiera a papierových výrobkov 309 194 998 € -48 440 € 3 906 561 € 45 891 € 413 731 € 11 656 256 € 105 087 570 €
Tlač a reprodukcia záznamových médií 1 509 18 499 € -11 762 € 419 369 € 2 996 € 57 825 € 3 616 464 € 69 794 517 €
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov 26 120 505 € -114 931 € 2 993 851 € 15 758 € 86 439 € 362 438 € 1 988 099 €
Výroba chemikálií a chemických produktov 489 209 697 € -75 086 € 3 171 144 € 21 833 € 284 311 € 9 693 813 € 126 234 168 €
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov 26 529 119 € -348 095 € 7 582 784 € 150 280 € 1 938 767 € 3 456 441 € 44 591 646 €
Výroba výrobkov z gumy a plastu 1 315 189 524 € -82 162 € 3 421 562 € 28 860 € 535 334 € 28 715 370 € 532 657 037 €
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 1 715 205 956 € -28 027 € 2 029 812 € 27 823 € 304 469 € 29 270 130 € 320 300 903 €
Výroba a spracovanie kovov 452 365 598 € -834 827 € 5 044 612 € 49 648 € 463 448 € 19 412 482 € 181 208 234 €
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení 11 299 73 414 € -8 704 € 1 141 552 € 11 705 € 161 157 € 62 713 505 € 863 477 917 €
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 1 180 159 622 € -61 956 € 1 880 184 € 25 594 € 212 600 € 25 978 139 € 215 788 777 €
Výroba elektrických zariadení 1 215 120 557 € -37 706 € 3 493 339 € 22 657 € 544 676 € 20 526 828 € 493 476 415 €
Výroba strojov a zariadení i. n. 1 315 254 272 € -65 627 € 4 023 764 € 42 546 € 620 056 € 44 502 593 € 648 578 932 €
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 522 641 861 € -382 519 € 18 781 754 € 99 783 € 1 973 428 € 45 900 213 € 907 776 694 €
Výroba ostatných dopravných prostriedkov 51 228 594 € -29 913 € 4 074 941 € 18 540 € 745 706 € 834 303 € 33 556 750 €
Výroba nábytku 807 54 373 € -23 372 € 1 864 234 € 8 374 € 377 524 € 3 416 591 € 154 029 817 €
Iná výroba 2 190 54 554 € -2 915 € 460 883 € 4 951 € 89 777 € 5 252 831 € 95 253 312 €
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 2 721 84 383 € -8 575 € 1 361 669 € 13 781 € 269 176 € 15 462 727 € 302 015 935 €
Spolu 40 772 113 568 € -27 811 € 1 851 134 € 16 389 € 251 076 € 399 709 536 € 6 123 485 253 €
SpoločnosťZisk/StrataObratDaneMzdy
Lindab a.s. 416 777 € 8 753 405 € 104 381 € 889 647 €
Bilfinger Slovensko s.r.o. 89 285 € 5 397 761 € 1 862 395 €
AWECO Appliances Slovakia k.s. 188 737 € 349 170 € 12 460 €
VUKI a.s. 252 878 € 10 035 031 € 44 468 € 1 744 501 €
RAMEX a.s. 5 490 € 1 979 106 € 2 461 € 1 480 281 €
TBB, a. s. 673 873 € 23 210 058 € 193 427 € 6 619 713 €
MODEX, a.s. 14 113 € 1 516 453 € 3 731 € 946 486 €
PFS, a.s. 457 526 € 11 878 111 € 126 422 € 3 799 102 €
DRU a.s. 258 472 € 7 469 884 € 69 930 € 2 459 516 €
HYZA, a.s. 1 768 437 € 92 132 801 € 516 883 € 15 005 759 €
DS Smith Turpak Obaly, a.s. 42 319 520 € 3 848 585 €
Telegrafia, a.s. 566 176 € 7 140 872 € 48 617 € 2 259 913 €
ECM ECO Monitoring, a.s. 496 154 € 3 788 815 € 24 021 € 620 930 €
ZVT - PRINT, a.s. 1 381 590 € 4 770 € 488 131 €
LVD S2, a.s. 35 152 € 750 742 € 20 092 € 492 489 €
Podtatranská hydina a.s. 37 185 € 49 269 496 € 181 527 € 5 290 545 €
FEREX, s.r.o. 3 759 € 1 508 920 € 4 887 € 216 006 €
MIPEL, a.s. 533 € 960 €
PRINTON s.r.o. 490 557 € 1 953 552 € 109 293 € 412 616 €
EUROWATER, spol. s r.o. 444 799 € 2 741 481 € 125 593 € 512 720 €
HACO, a.s. 11 600 968 € 1 544 949 €
ALTRON SK, a.s. 38 360 € 3 620 334 € 33 699 € 854 551 €
Terichem Tervakoski, a.s. 43 648 670 € 801 608 € 6 049 514 €
POLYSAN, a.s. 19 389 €
Biotika a.s. 1 127 814 € 29 204 327 € 346 707 € 5 881 742 €
PROGAST, spol. s r.o. 1 958 688 € 14 764 156 € 517 557 € 1 975 998 €
VIPO a.s. 419 364 € 15 126 629 € 109 868 € 3 578 742 €
P E Z A a.s. 347 093 € 13 194 063 € 95 505 € 3 755 716 €
LASERKOV a.s. 189 807 € 3 374 857 € 51 795 € 500 824 €
GROTTO, a.s. 3 117 532 € 10 267 477 € 19 847 € 1 227 347 €
TERBO s.r.o.
EKOLIN, s.r.o. 20 430 € 156 190 € 69 265 €
Vitalos s. r. o. 20 925 € 490 628 € 5 798 € 167 570 €
D.K.D. spol. s r.o. 6 615 € 187 659 € 962 € 149 308 €
RMC s.r.o. 29 207 € 1 688 523 € 494 367 €
HIGA, s.r.o. 314 841 € 1 963 190 € 85 200 € 485 424 €
CEMMAC a.s. 1 991 213 € 39 168 279 € 558 460 € 4 803 507 €
ELPAF s.r.o. 27 562 € 137 423 € 7 564 € 32 023 €
Mlyn Pohronský Ruskov a.s. 32 620 098 € 2 442 415 €
SCHAFY, spol. s r. o. 8 892 € 3 193 779 € 3 020 € 689 373 €
WINFER spol. s r.o. 213 630 € 5 846 617 € 60 520 € 1 116 984 €
Hriňovské strojárne, a.s. 137 321 € 10 481 811 € 66 980 € 2 606 111 €
ELTECO, a.s. „v konkurze" 245 801 € 1 491 € 334 441 €
ZVT- PREVIS, a.s. 19 213 € 538 632 € 316 476 €
Q 4 U, spol. s r.o. 810 971 € 233 € 101 787 €
PROMPT, spol.s.r.o. 8 556 € 38 527 € 606 €
R.J.R., s.r.o. 1 958 326 € 136 259 €
NITRAGOLD spol. s r.o.
SENZOR, s.r.o. 250 284 € 5 310 621 € 46 748 € 1 675 447 €
AMIDO -EXQUISIT s.r.o. 217 588 € 3 120 080 € 57 970 € 783 077 €