Priemyselná výroba

Všetky kategórie

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Výroba potravín 2 856 97 453 € -30 019 € 1 734 332 € 12 327 € 207 656 € 26 699 756 € 449 783 690 €
Výroba nápojov 839 314 371 € -22 993 € 1 164 165 € 20 313 € 123 596 € 14 787 972 € 89 977 694 €
Výroba tabakových výrobkov 2 9 183 € -60 € 26 338 € 0 € 4 509 € 0 € 9 017 €
Výroba textilu 866 94 217 € -16 489 € 802 155 € 13 472 € 154 645 € 7 840 952 € 90 003 568 €
Výroba odevov 2 083 18 264 € -4 569 € 307 604 € 2 380 € 102 223 € 2 915 745 € 125 223 072 €
Výroba kože a kožených výrobkov 302 171 259 € -18 543 € 3 177 187 € 24 263 € 590 375 € 5 507 676 € 134 015 096 €
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu 5 530 25 644 € -5 488 € 381 582 € 3 033 € 39 379 € 10 733 646 € 139 362 815 €
Výroba papiera a papierových výrobkov 290 197 528 € -53 886 € 3 161 519 € 26 750 € 364 634 € 6 580 421 € 89 699 950 €
Tlač a reprodukcia záznamových médií 1 430 18 891 € -12 127 € 423 094 € 3 053 € 59 149 € 3 614 453 € 70 032 416 €
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov 26 120 505 € -114 976 € 2 990 331 € 15 758 € 86 439 € 362 438 € 1 988 099 €
Výroba chemikálií a chemických produktov 474 217 993 € -77 092 € 3 269 625 € 22 566 € 292 876 € 9 771 017 € 126 815 121 €
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov 26 529 521 € -348 095 € 7 582 613 € 150 355 € 1 938 796 € 3 458 157 € 44 592 316 €
Výroba výrobkov z gumy a plastu 1 239 190 557 € -89 191 € 3 486 278 € 29 316 € 546 125 € 28 523 995 € 531 379 495 €
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 1 559 212 733 € -27 989 € 2 102 272 € 28 512 € 326 965 € 29 424 455 € 337 427 732 €
Výroba a spracovanie kovov 447 363 225 € -875 823 € 5 393 754 € 48 784 € 502 333 € 19 367 186 € 199 426 302 €
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení 9 151 73 364 € -10 978 € 1 125 942 € 11 918 € 160 134 € 62 891 105 € 845 024 583 €
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 1 126 163 181 € -27 863 € 1 832 866 € 23 692 € 200 426 € 23 904 773 € 202 229 410 €
Výroba elektrických zariadení 1 148 119 708 € -43 301 € 2 933 455 € 20 855 € 501 623 € 18 811 346 € 452 463 952 €
Výroba strojov a zariadení i. n. 1 251 253 413 € -63 292 € 3 752 280 € 39 904 € 611 847 € 41 221 341 € 632 037 798 €
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 510 653 214 € -433 290 € 19 270 809 € 103 349 € 2 038 846 € 46 610 313 € 919 519 372 €
Výroba ostatných dopravných prostriedkov 50 229 418 € -30 944 € 4 079 224 € 18 639 € 745 968 € 838 755 € 33 568 538 €
Výroba nábytku 744 53 175 € -25 243 € 1 876 947 € 8 418 € 382 987 € 3 358 929 € 152 811 801 €
Iná výroba 1 963 53 617 € -3 075 € 461 243 € 6 050 € 89 571 € 6 352 035 € 94 049 109 €
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 2 322 82 325 € -10 954 € 1 329 153 € 13 835 € 256 378 € 15 342 832 € 284 322 695 €
Spolu 36 234 114 206 € -32 047 € 1 831 604 € 16 168 € 251 331 € 388 919 298 € 6 045 763 641 €
SpoločnosťZisk/StrataObratDaneMzdy
Lindab a.s. 416 777 € 8 753 405 € 104 381 € 889 647 €
Bilfinger Slovensko s.r.o. 89 285 € 5 397 761 € 1 862 395 €
AWECO Appliances Slovakia k.s. 188 737 € 349 170 € 12 460 €
VUKI a.s. 252 878 € 10 035 031 € 44 468 € 1 744 501 €
RAMEX a.s. 5 490 € 1 979 106 € 2 461 € 1 480 281 €
TBB, a. s. 673 873 € 23 210 058 € 193 427 € 6 619 713 €
MODEX, a.s. 14 113 € 1 516 453 € 3 731 € 946 486 €
PFS, a.s. 457 526 € 11 878 111 € 126 422 € 3 799 102 €
DRU a.s. 258 472 € 7 469 884 € 69 930 € 2 459 516 €
HYZA, a.s. 1 768 437 € 92 132 801 € 516 883 € 15 005 759 €
DS Smith Turpak Obaly, a.s. 42 319 520 € 3 848 585 €
Telegrafia, a.s. 566 176 € 7 140 872 € 48 617 € 2 259 913 €
ECM ECO Monitoring, a.s. 496 154 € 3 788 815 € 24 021 € 620 930 €
ZVT - PRINT, a.s. 1 381 590 € 4 770 € 488 131 €
LVD S2, a.s. 35 152 € 750 742 € 20 092 € 492 489 €
Podtatranská hydina a.s. 37 185 € 49 269 496 € 181 527 € 5 290 545 €
FEREX, s.r.o. 3 759 € 1 508 920 € 4 887 € 216 006 €
MIPEL, a.s.
PRINTON s.r.o. 490 557 € 1 953 552 € 109 293 € 412 616 €
EUROWATER, spol. s r.o. 147 301 € 1 851 613 € 38 734 € 553 314 €
HACO, a.s. 11 600 968 € 1 544 949 €
ALTRON SK, a.s. 38 360 € 3 620 334 € 33 699 € 854 551 €
Terichem Tervakoski, a.s. 43 648 670 € 801 608 € 6 049 514 €
POLYSAN, a.s. 19 389 €
Biotika a.s. 1 127 814 € 29 204 327 € 346 707 € 5 881 742 €
PROGAST, spol. s r.o. 1 958 688 € 14 764 156 € 517 557 € 1 975 998 €
VIPO a.s. 419 364 € 15 126 629 € 109 868 € 3 578 742 €
P E Z A a.s. 347 093 € 13 194 063 € 95 505 € 3 755 716 €
LASERKOV a.s. 189 807 € 3 374 857 € 51 795 € 500 824 €
GROTTO, a.s. 3 117 532 € 10 267 477 € 19 847 € 1 227 347 €
TERBO s.r.o.
EKOLIN, s.r.o. 20 430 € 156 190 € 69 265 €
D.K.D. spol. s r.o. 6 615 € 187 659 € 962 € 149 308 €
Vitalos s. r. o. 20 925 € 490 628 € 5 798 € 167 570 €
RMC s.r.o. 29 207 € 1 688 523 € 494 367 €
HIGA, s.r.o. 314 841 € 1 963 190 € 85 200 € 485 424 €
CEMMAC a.s. 1 991 213 € 39 168 279 € 558 460 € 4 803 507 €
ELPAF s.r.o. 1 193 € 87 509 € 316 € 35 856 €
Mlyn Pohronský Ruskov a.s. 32 620 098 € 2 442 415 €
SCHAFY, spol. s r. o. 8 892 € 3 193 779 € 3 020 € 689 373 €
WINFER spol. s r.o. 213 630 € 5 846 617 € 60 520 € 1 116 984 €
Hriňovské strojárne, a.s. 137 321 € 10 481 811 € 66 980 € 2 606 111 €
ELTECO, a.s. „v konkurze" 245 801 € 1 491 € 334 441 €
ZVT- PREVIS, a.s. 19 213 € 538 632 € 316 476 €
Q 4 U, spol. s r.o. 810 971 € 233 € 101 787 €
PROMPT, spol.s.r.o. 8 556 € 38 527 € 606 €
R.J.R., s.r.o. 1 958 326 € 136 244 €
NITRAGOLD spol. s r.o.
SENZOR, s.r.o. 250 284 € 5 310 621 € 46 748 € 1 675 447 €
AMIDO -EXQUISIT s.r.o. 217 588 € 3 120 080 € 57 970 € 783 077 €