Priemyselná výroba

Všetky kategórie

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Výroba potravín 2 955 92 227 € -26 981 € 1 649 978 € 11 793 € 201 415 € 26 758 068 € 457 011 530 €
Výroba nápojov 853 311 984 € -21 527 € 1 144 357 € 19 958 € 122 816 € 14 849 120 € 91 374 857 €
Výroba tabakových výrobkov 2 9 183 € -247 € 24 153 € 0 € 2 534 € 0 € 5 067 €
Výroba textilu 883 92 590 € -14 926 € 770 174 € 14 135 € 150 813 € 8 481 211 € 90 487 789 €
Výroba odevov 2 099 18 114 € -4 633 € 305 012 € 2 427 € 101 237 € 3 016 792 € 125 837 212 €
Výroba kože a kožených výrobkov 304 137 779 € -10 657 € 2 736 251 € 19 652 € 535 199 € 4 500 327 € 122 560 565 €
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu 5 633 24 580 € -5 634 € 368 044 € 2 873 € 39 006 € 10 473 379 € 142 214 725 €
Výroba papiera a papierových výrobkov 296 205 076 € -49 667 € 3 117 456 € 26 496 € 359 523 € 6 677 028 € 90 599 810 €
Tlač a reprodukcia záznamových médií 1 438 18 330 € -10 288 € 408 034 € 2 898 € 58 943 € 3 463 406 € 70 436 892 €
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov 28 91 461 € -122 159 € 2 782 451 € 14 633 € 79 609 € 365 834 € 1 990 231 €
Výroba chemikálií a chemických produktov 482 212 886 € -74 938 € 3 160 527 € 22 582 € 282 106 € 9 958 860 € 124 408 680 €
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov 27 482 198 € -1 201 477 € 7 567 288 € 156 517 € 1 870 250 € 3 756 409 € 44 886 007 €
Výroba výrobkov z gumy a plastu 1 251 182 962 € -74 687 € 3 373 058 € 29 191 € 533 157 € 28 782 318 € 525 692 599 €
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 1 575 205 968 € -28 120 € 2 070 497 € 27 615 € 321 399 € 28 967 790 € 337 147 626 €
Výroba a spracovanie kovov 463 340 658 € -833 340 € 5 012 594 € 43 337 € 480 018 € 17 941 374 € 198 727 496 €
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení 9 277 70 727 € -11 257 € 1 102 595 € 11 369 € 157 352 € 61 371 753 € 849 383 673 €
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 1 166 155 060 € -26 313 € 1 739 484 € 21 738 € 193 258 € 22 824 723 € 202 921 007 €
Výroba elektrických zariadení 1 178 111 685 € -45 434 € 2 848 825 € 18 839 € 494 024 € 17 576 757 € 460 924 131 €
Výroba strojov a zariadení i. n. 1 266 217 154 € -66 086 € 3 679 542 € 36 216 € 605 922 € 37 953 869 € 635 006 145 €
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 522 663 323 € -396 573 € 19 121 392 € 90 204 € 2 020 266 € 41 764 312 € 935 383 169 €
Výroba ostatných dopravných prostriedkov 50 203 531 € -30 571 € 4 100 054 € 16 629 € 747 395 € 748 305 € 33 632 769 €
Výroba nábytku 742 54 021 € -25 564 € 1 883 105 € 8 568 € 385 837 € 3 418 740 € 153 949 055 €
Iná výroba 1 991 44 883 € -3 022 € 439 127 € 5 808 € 87 743 € 6 284 792 € 94 937 808 €
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 2 337 78 964 € -12 539 € 1 341 172 € 13 323 € 252 375 € 15 055 031 € 285 183 688 €
Spolu 36 818 108 468 € -31 396 € 1 782 637 € 15 202 € 246 268 € 374 990 198 € 6 074 702 531 €
SpoločnosťZisk/StrataObratDaneMzdy
Lindab a.s. 546 494 € 9 546 793 € 150 888 € 983 605 €
Bilfinger Slovensko s.r.o. 89 285 € 5 397 761 € 1 862 395 €
AWECO Appliances Slovakia k.s. 49 251 € 366 623 € 14 €
VUKI a.s. 252 878 € 10 035 031 € 44 468 € 1 744 501 €
RAMEX a.s. 5 490 € 1 979 106 € 2 461 € 1 480 281 €
TBB, a. s. 284 912 € 21 818 711 € 89 503 € 6 610 667 €
MODEX, a.s. 14 113 € 1 516 453 € 3 731 € 946 486 €
PFS, a.s. 457 526 € 11 878 111 € 126 422 € 3 799 102 €
DRU a.s. 338 067 € 7 320 263 € 92 616 € 2 430 350 €
HYZA, a.s. 1 768 437 € 92 132 801 € 516 883 € 15 005 759 €
DS Smith Turpak Obaly, a.s. 42 319 520 € 3 848 585 €
Telegrafia, a.s. 566 176 € 7 140 872 € 48 617 € 2 259 913 €
ECM ECO Monitoring, a.s. 575 163 € 4 154 173 € 8 500 € 684 591 €
ZVT - PRINT, a.s. 1 381 590 € 4 770 € 488 131 €
LVD S2, a.s. 35 152 € 750 742 € 20 092 € 492 489 €
Podtatranská hydina a.s. 33 912 452 € 6 448 988 €
FEREX, s.r.o. 3 759 € 1 508 920 € 4 887 € 216 006 €
MIPEL, a.s.
PRINTON s.r.o. 574 929 € 1 936 191 € 101 276 € 412 529 €
EUROWATER, spol. s r.o. 147 301 € 1 851 613 € 38 734 € 553 314 €
HACO, a.s. 11 600 968 € 1 544 949 €
ALTRON SK, a.s. 38 360 € 3 620 334 € 33 699 € 854 551 €
Terichem Tervakoski, a.s. 2 071 915 € 39 848 722 € 572 686 € 5 897 276 €
POLYSAN, a.s. 19 389 €
Biotika a.s. 1 127 814 € 29 204 327 € 346 707 € 5 881 742 €
PROGAST, spol. s r.o. 1 958 688 € 14 764 156 € 517 557 € 1 975 998 €
VIPO a.s. 419 364 € 15 126 629 € 109 868 € 3 578 742 €
P E Z A a.s. 347 093 € 13 194 063 € 95 505 € 3 755 716 €
LASERKOV a.s. 189 807 € 3 374 857 € 51 795 € 500 824 €
GROTTO, a.s. 3 117 532 € 10 267 477 € 19 847 € 1 227 347 €
TERBO s.r.o.
EKOLIN, s.r.o. 14 016 € 176 668 € 81 317 €
D.K.D. spol. s r.o. 6 615 € 187 659 € 962 € 149 308 €
Vitalos s. r. o. 45 195 € 527 526 € 12 178 € 169 545 €
RMC s.r.o. 22 871 € 1 397 167 € 5 246 € 497 456 €
HIGA, s.r.o. 370 864 € 2 150 295 € 100 368 € 554 610 €
CEMMAC a.s. 1 991 213 € 39 168 279 € 558 460 € 4 803 507 €
ELPAF s.r.o. 1 193 € 87 509 € 316 € 35 856 €
Mlyn Pohronský Ruskov a.s. 32 620 098 € 2 442 415 €
SCHAFY, spol. s r. o. 8 347 € 3 211 817 € 3 873 € 685 909 €
WINFER spol. s r.o. 213 630 € 5 846 617 € 60 520 € 1 116 984 €
Hriňovské strojárne, a.s. 591 925 € 10 849 182 € 180 938 € 2 515 829 €
ELTECO, a.s. „v konkurze" 245 801 € 1 491 € 334 441 €
ZVT- PREVIS, a.s. 19 213 € 538 632 € 316 476 €
Q 4 U, spol. s r.o. 810 971 € 233 € 101 787 €
PROMPT, spol.s.r.o. 16 045 € 41 054 € 3 366 €
R.J.R., s.r.o. 1 958 326 € 136 244 €
NITRAGOLD spol. s r.o.
SENZOR, s.r.o. 250 284 € 5 310 621 € 46 748 € 1 675 447 €
AMIDO -EXQUISIT s.r.o. 65 305 € 3 234 854 € 20 978 € 818 355 €