Ťažba a dobývanie

Všetky kategórie

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Ťažba uhlia a lignitu 1 0 €
Ťažba ropy a zemného plynu 1 93 793 € 323 918 € 245 € 112 695 € 245 € 112 695 €
Dobývanie kovových rúd 3 6 665 381 € -3 017 € 8 431 588 € 888 564 € 1 959 083 € 1 777 127 € 3 918 165 €
Iná ťažba a dobývanie 192 288 894 € -75 787 € 1 873 471 € 44 028 € 289 229 € 8 057 183 € 52 928 855 €
Pomocné činnosti pri ťažbe 21 70 769 € -8 222 € 367 533 € 6 771 € 158 665 € 128 640 € 3 014 638 €
Spolu 218 323 378 € -66 331 € 1 790 319 € 48 601 € 292 558 € 9 963 195 € 59 974 353 €
SpoločnosťZisk/StrataObratDaneMzdy
VSK s.r.o. 617 334 € 6 858 € 255 943 €
POZAGAS a.s.
BRA-VUR, a.s. 15 819 € 6 148 145 € 346 698 €
Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s., v skratke KAS, a.s. 279 956 € 10 069 311 € 212 329 € 2 306 647 €
Cementáreň Lietavská Lúčka, a.s. 82 477 € 4 957 361 € 23 216 € 996 554 €
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. 138 887 € 3 863 118 € 1 967 615 €
ROMIN SLOVAKIA, spol. s r.o. 856 268 € 6 666 321 € 229 623 € 886 863 €
AMETYS s.r.o. Košice 223 432 € 13 120 321 € 77 171 € 1 430 060 €
IS-LOM s.r.o., Maglovec 443 889 € 4 088 028 € 170 846 € 433 370 €
Výroba kameňa a pieskov, spol. s r.o.; skrátene: VKP, spol. s r.o. 266 311 € 2 278 966 € 67 894 € 584 270 €
PK Metrostav a. s. 440 748 € 6 167 605 € 125 312 € 1 410 322 €
D O L K A M Šuja, a.s. 582 492 € 3 161 803 € 162 034 € 718 325 €
Štrkopiesky Batizovce, s.r.o. 82 765 € 135 482 €
AGROMELIO, s.r.o. 115 815 € 2 278 783 € 3 090 € 339 701 €
Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava 9 433 733 € 72 264 543 € 2 543 662 € 14 768 641 €
K V E S T s.r.o. 8 137 € 126 517 € 33 151 €
Opálové bane Dubník a.s. 801 €
Kerkosand spol. s r.o. 304 908 € 6 021 393 € 88 232 € 1 291 659 €
ALAS SLOVAKIA, s.r.o. 3 943 291 € 52 626 879 € 1 090 009 € 6 297 663 €
AQUARENT, s.r.o.
LHODOL, s.r.o. 479 387 € 3 026 463 € 128 817 € 229 742 €
SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná
A.K.U.P.I. CB spol. s r. o., organizačná zložka
Kamenivo Slovakia a.s. 239 542 € 1 827 651 € 65 111 € 300 728 €
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 1 015 899 € 20 928 002 € 181 679 € 1 705 391 €
ILKA s.r.o. 1 834 174 € 6 963 318 € 466 083 € 461 319 €
LOKAST Opina, s.r.o.
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, a.s. 907 123 € 97 883 €
BENTOKOP s.r.o. 15 842 € 632 923 € 4 979 € 299 597 €
VISIONARY FIELDS s. r. o. 585 326 € 2 903 449 € 156 608 € 111 529 €
ISO & spol, s.r.o. 21 615 € 3 143 697 € 469 782 €
SABAR, s.r.o. 362 540 € 2 336 946 € 988 694 €
KOPERBENT, s.r.o. 7 910 € 596 039 € 2 496 € 129 944 €
PLOSAB SK s. r. o.
T&B SK, s.r.o. 292 279 € 4 161 247 € 46 854 € 2 555 663 €
REGOS s.r.o. 268 628 € 1 077 198 € 69 255 € 78 155 €
SEHRING BRATISLAVA, s.r.o. 912 871 € 4 401 230 € 278 080 € 644 569 €
SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. 2 376 014 € 8 879 355 € 652 602 € 474 882 €
ANTECO s.r.o. 988 542 € 4 € 213 908 €
VSK MINERAL s.r.o. 516 464 € 8 854 157 € 207 740 € 1 941 301 €
Silards s. r. o. 3 890 € 3 289 023 € 1 019 € 23 476 €
VSK PRO - ZEO s. r. o. 210 852 € 1 819 928 € 58 957 € 426 482 €
Slovenská banská, spol. s r.o. 6 665 381 € 16 861 612 € 1 777 127 € 3 916 754 €
SANYTOUR s.r.o.
BORA s.r.o. 7 896 € 124 126 € 23 415 €
ALTA VIA, s. r.o. 1 010 € 17 400 € 563 €
SaveE, a.s. 12 776 € 14 664 € 1 385 €
PORFIX Sand s. r. o. 29 702 € 590 849 € 7 690 € 32 310 €
SOLIVARY akciová spoločnosť Prešov v konkurze