Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy

ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ TESTOVANIE A ANALÝZY

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo 7 509 33 311 € -19 162 € 261 886 € 5 137 € 46 993 € 29 714 234 € 271 809 162 €
Technické testovanie a analýzy 1 648 55 287 € -4 637 € 405 348 € 10 435 € 125 593 € 11 280 001 € 135 766 466 €
Spolu 9 157 36 921 € -16 333 € 284 430 € 5 971 € 59 370 € 40 994 235 € 407 575 628 €
SpoločnosťZisk/StrataObratDaneMzdy
DECOM, a.s. 4 575 € 72 713 € 39 230 €
ECONS ENERGY, a.s. 367 710 € 1 574 245 € 99 380 € 466 297 €
Správa nehnuteľností SC a. s. 3 579 €
VPÚ DECO Bratislava, a.s. 39 509 € 25 722 €
SPDe s.r.o. 34 584 € 659 383 € 10 €
VÚEZ, a.s. 708 063 € 8 714 790 € 147 059 € 5 041 166 €
Terraprojekt a.s. 500 031 € 306 435 €
ESAB spol. s r.o. 169 104 € 1 176 842 € 48 100 € 230 457 €
EKOLAB s.r.o. 43 845 € 691 993 € 11 578 € 185 078 €
EDWIN s.r.o. 559 248 € 1 600 117 € 149 813 € 521 891 €
I N G E O a.s. Ž I L I N A 296 441 € 1 604 013 € 33 636 € 528 936 €
KOODIS spol. s r.o. 7 648 € 85 564 € 1 561 € 33 068 €
STP akciová spoločnosť Michalovce 29 891 € 12 448 €
HYDROCOOP, spol. s r.o. 545 095 € 306 337 €
IPROS spol. s r.o. 49 269 € 432 331 € 15 059 € 182 940 €
K2J s.r.o. 3 544 € 344 382 € 4 046 € 27 442 €
CADÉ, s.r.o. 171 144 € 322 258 € 44 339 € 12 834 €
EQUIS spol. s r.o. 98 682 € 314 € 18 477 €
EUROSENSE, s.r.o. 1 480 552 € 492 127 €
CHEMMEA spol. s r.o. 37 938 € 1 610 € 1 189 €
ELISS s.r.o. 27 834 € 20 959 €
KVS, s.r.o. 48 201 € 86 116 € 68 €
WERT s.r.o. 580 786 € 518 816 €
Adif s.r.o. 7 587 € 643 564 € 5 022 € 34 202 €
Data Image spol. s r. o. 1 928 € 14 876 € 837 € 1 565 €
Progres CAD Engineering, s.r.o. 12 610 € 511 228 € 3 808 € 237 051 €
G E O D É Z I A Bratislava a.s.
ČOVDESIGN, s.r.o. 377 279 € 2 093 € 104 115 €
AUREX spol. s r.o. 279 402 € 144 427 €
Inžiniersko projektová organizácia školských stavieb a.s. 236 245 € 935 € 121 770 €
HKH spol. s r.o. 1 283 € 41 854 € 577 €
DESIGN PRINT s.r.o. 12 465 € 3 622 861 € 4 767 € 215 231 €
RELKO, spol. s r.o. 24 691 € 807 079 € 6 890 € 243 146 €
STK CONTROL, s.r.o. 560 062 € 370 324 €
QEL s.r.o. 8 852 € 458 210 € 3 075 € 151 366 €
Architektonická dielňa COLLEGIUM s.r.o. 22 609 € 429 315 € 7 396 € 143 521 €
ESPRIT spol. s r.o. 411 430 € 2 229 231 € 73 803 € 425 654 €
STRENG, s.r.o. 117 085 € 246 336 € 33 727 € 52 764 €
APLI s.r.o. 20 081 € 583 782 € 7 855 € 209 040 €
TelTemp, spol. s r.o. 8 642 € 71 218 € 2 345 €
T S A spol. s r.o. 40 924 € 7 498 €
PENTAS, s.r.o. 148 € 73 722 € 163 € 25 763 €
HATIX s. r. o.
MARKROP, spoločnosť s ručením obmedzeným 18 555 € 121 327 € 3 060 €
ÚVR Košice, a.s. 62 087 € 14 952 €
EXAKTA, s.r.o. Košice 59 169 € 21 017 €
GEOtest Bratislava, spol. s r.o. 260 767 € 121 805 €
AUDING, s. r. o. 1 269 € 72 655 € 99 € 9 715 €
DISTLER ENGINEERING s.r.o. 55 770 € 288 577 € 15 865 € 141 566 €
ANALPO, s.r.o. 13 030 € 176 494 € 960 € 105 100 €