Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu

DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Výroba elektrickej energie, prenos a rozvod 417 449 711 € -270 471 € 8 237 979 € 46 012 € 153 303 € 17 806 792 € 59 328 299 €
Výroba plynu; rozvod plynných palív potrubím 14 3 660 215 € -561 565 € 29 869 674 € 276 872 € 257 895 € 2 768 723 € 2 578 950 €
Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu 163 271 802 € -465 291 € 6 304 787 € 55 175 € 690 540 € 8 938 424 € 111 867 527 €
Spolu 594 421 531 € -327 206 € 8 067 859 € 52 798 € 310 867 € 29 513 939 € 173 774 776 €
SpoločnosťZisk/StrataObratDaneMzdy
EMKOBEL, a.s. 89 601 € 6 122 690 € 22 743 € 957 508 €
BYTTERM, a.s. 560 873 € 18 178 783 € 155 268 € 3 190 106 €
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. 2 316 416 € 17 386 853 € 626 746 € 1 997 468 €
GALANTATERM spol. s r.o. 50 784 € 1 006 891 € 6 884 € 350 002 €
SKAL & CO, spol. s r.o. 108 172 € 2 892 826 € 29 398 € 466 460 €
LEVEN, a.s. 1 596 € 960 €
C m c, spol. s r.o. 136 420 € 5 131 411 € 37 539 € 285 271 €
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 2 267 005 € 79 179 935 € 717 158 € 10 110 719 €
SABYT, s.r.o. 97 923 € 1 855 778 € 42 767 € 451 511 €
MVE Váh, s.r.o. 209 791 € 913 222 € 65 410 € 150 497 €
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 323 005 € 49 219 849 € 74 926 € 2 940 173 €
Trnavská teplárenská, a.s. 13 794 € 12 878 497 € 28 304 € 3 063 068 €
Martinská teplárenská, a.s. 22 169 753 € 43 721 € 3 961 903 €
FOLMAR a.s.
FINEZ, a.s. 17 374 € 170 354 € 1 514 € 65 050 €
Bratislavská teplárenská, a.s. 78 127 542 € 3 737 936 € 10 446 685 €
DMV - INVEST, v. o. s. 46 068 €
BYSPRAV spol. s r.o. 11 663 € 1 820 849 € 3 502 € 571 661 €
E-is-W, s.r.o. 212 051 € 960 € 73 475 €
GEOTERM KOŠICE, a.s. 26 € 13 304 €
ENERGOBLOK, a.s. 30 499 € 1 347 261 € 8 506 € 285 206 €
Eko Energia s.r.o. 10 096 € 123 885 € 960 € 50 792 €
DNV ENERGO, a. s. 2 392 646 € 7 576 € 671 477 €
BK centrum s.r.o. 1 094 073 € 28 254 €
SLOBYTERM, spol. s r.o. 78 617 € 2 106 744 € 602 516 €
TERAPO, spol. s r.o. 432 151 €
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Ing. Štefan Czakó ELEKTRÓN
SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 1 498 521 € 16 602 771 € 428 817 € 1 942 618 €
MeT Šaľa, spol. s r.o. 2 341 863 € 1 348 € 373 318 €
VSS Energy, s.r.o. 13 731 € 696 857 € 3 567 € 164 136 €
HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o. 1 939 474 € 1 437 € 320 670 €
Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. 2 620 € 210 921 € 4 829 €
MAGNA TEPLO a. s.
Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 6 692 € 2 168 170 € 34 653 € 273 434 €
COM-therm, spol. s r.o. 7 365 044 € 986 814 €
Zvolenská teplárenská, a.s. 19 305 592 € 73 539 € 2 604 374 €
Energy PD s. r. o. 36 499 € 207 246 € 16 190 € 5 302 €
OPM 2 SR, s.r.o. 2 949 953 € 184 554 €
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.) 308 557 € 9 394 155 € 85 565 € 799 584 €
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Košická energetická spoločnosť, a.s. 6 147 190 € 78 732 € 379 363 €
ZSE Elektrárne, s.r.o. 16 024 480 € 724 379 €
Hriňovská energetická, s.r.o. 7 112 € 1 861 200 € 2 238 € 155 351 €
V - Elektra Slovakia, s.r.o. 691 250 € 39 487 619 € 186 480 € 182 645 €
STING - ITEC Slovakia s.r.o. 366 764 € 105 277 €
ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o. 461 167 € 103 719 228 € 93 339 € 445 838 €
BARDTERM, s.r.o. 48 930 € 6 115 179 € 24 791 € 1 014 447 €
Bytový podnik Piešťany, s.r.o. 64 024 € 4 189 926 € 2 858 € 654 116 €
Filbyt s.r.o. 999 175 € 295 025 €