Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace

POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Pestovanie netrvácnych plodín 1 961 74 409 € -10 081 € 966 222 € 11 183 € 158 651 € 11 193 707 € 158 809 529 €
Pestovanie trvácnych plodín 194 143 997 € -18 113 € 614 536 € 19 879 € 155 716 € 1 331 875 € 10 432 999 €
Rozmnožovanie rastlín 19 360 526 € -3 998 € 1 898 670 € 71 553 € 273 873 € 787 085 € 3 012 605 €
Chov zvierat 1 348 83 065 € -28 241 € 1 519 807 € 10 870 € 292 948 € 8 555 039 € 230 550 371 €
Zmiešané hospodárstvo 2 107 57 395 € -8 067 € 554 778 € 5 189 € 79 513 € 5 287 582 € 81 023 369 €
Služby poskytované v poľnohospodárstve a služby súvisiace so zberom úrody 1 894 27 791 € -5 444 € 270 658 € 3 890 € 23 923 € 4 349 385 € 26 745 844 €
Lov, odchyt a súvisiace služby 57 16 908 € -40 214 € 177 438 € 2 063 € 15 725 € 28 888 € 220 149 €
Spolu 7 580 61 196 € -11 969 € 770 525 € 7 850 € 127 158 € 31 533 561 € 510 794 866 €
SpoločnosťZisk/StrataObratDaneMzdy
Estrella, a.s. 23 500 € 164 008 € 12 797 €
BIOPLANT, s.r.o. 1 692 543 € 423 377 €
VŠÚZ - Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky, a.s. 78 720 € 108 735 € 3 963 €
PD Gbely, a.s. 10 005 € 5 698 315 € 6 990 € 1 124 017 €
Hybrav a.s. 8 039 € 4 856 524 € 26 941 € 707 159 €
Poľnohospodár Nové Zámky a.s. 566 347 € 9 357 509 € 174 203 € 2 125 197 €
ProOvo a.s. 500 200 € 7 733 556 € 163 379 € 990 900 €
Radvaň s.r.o. 7 298 € 383 876 € 716 € 179 502 €
SEMAT, a.s. 6 093 222 € 802 032 €
Agrokombinát MI,a.s. 1 066 709 €
HORDEUM s.r.o. 58 933 € 12 770 €
K. L. K. spol. s r. o. 57 424 € 977 098 € 17 591 € 211 423 €
SHP a.s. 371 330 € 8 598 025 € 107 310 € 1 254 098 €
GAMOTA a.s. 163 961 € 9 093 245 € 44 129 € 324 428 €
SPOHYPO Rimavská Sobota, a.s. 385 013 € 2 977 619 € 100 381 € 562 419 €
FROLKOVIČ s.r.o. 72 922 € 776 520 € 22 696 € 57 212 €
AGRO - BIO HUBICE, a.s. 978 044 € 2 317 853 € 130 757 € 15 051 €
TRITICUM s.r.o. 566 553 € 3 221 647 € 148 366 € 359 542 €
AT TATRY, spol. s r.o. 2 804 509 € 581 371 €
AgroFoods, s.r.o. 222 236 € 10 458 € 24 750 €
Vikartovská agrárna spoločnosť, a.s. 11 132 € 1 937 450 € 3 143 € 411 436 €
Ing. Attila Kálazi
Zdenek Černay
AKRON a.s. 742 539 € 200 533 €
BARANČIA, s.r.o. 59 484 € 1 298 477 € 8 848 € 239 563 €
Roland Tóth - FALCON
ZELSEED spol. s r.o. 28 325 € 967 830 € 8 823 € 400 983 €
Miroslav Dudo - VMD
"H+H UNIPO", spol. s r.o. 41 277 € 1 802 422 € 13 159 € 201 889 €
BIOTOP, spol. s r.o. 121 813 € 231 € 37 268 €
Róbert Soós
HYDINA HOLDING,s.r.o. 6 802 € 4 023 324 € 906 072 €
BRANKO, a.s. 202 954 € 21 956 € 21 393 €
Anna Beníková SHR
Norbert Slezák - ROYAL DOG
Alžbeta Sasáková INOX
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s r.o. 21 957 € 6 153 265 € 21 635 € 1 174 605 €
BIOservis, s.r.o. 34 085 € 873 925 € 8 040 € 193 087 €
DUBRAVA GROUP, a.s. 7 981 € 712 500 € 5 417 € 68 632 €
Ing. Peter Francisci
SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s. 3 120 973 € 34 952 € 805 192 €
ZEAINVENT a.s. 61 857 € 236 607 € 8 163 € 61 180 €
PLANTAGO, spol. s r.o. 160 189 € 1 910 372 € 43 505 € 219 464 €
Roman Nadok - NRM
PREDOS-BB, s.r.o. 37 183 € 1 092 826 € 11 036 € 145 268 €
PIGSERVIS, s.r.o. 1 357 € 195 144 € 65 462 €
BCC - BIOCOMERC, spol. s r.o. 32 696 € 960 € 5 974 €
FirstFarms Agra M s. r. o. 1 129 938 € 22 513 594 € 131 293 € 2 427 436 €
Olšanka spol. s r.o. 1 917 936 € 659 069 €
Ľubomír Jarábek - JARDEN