Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace

POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Pestovanie netrvácnych plodín 1 943 69 311 € -11 118 € 940 400 € 9 502 € 156 364 € 9 939 377 € 163 556 675 €
Pestovanie trvácnych plodín 185 152 242 € -19 703 € 635 627 € 19 108 € 155 397 € 1 299 325 € 10 566 972 €
Rozmnožovanie rastlín 19 248 001 € -4 792 € 1 813 089 € 43 836 € 284 250 € 482 194 € 3 126 753 €
Chov zvierat 1 320 95 640 € -35 320 € 1 502 270 € 12 580 € 288 621 € 10 315 448 € 236 669 390 €
Zmiešané hospodárstvo 1 984 52 670 € -7 845 € 561 985 € 4 564 € 82 293 € 4 568 383 € 82 375 303 €
Služby poskytované v poľnohospodárstve a služby súvisiace so zberom úrody 1 683 27 741 € -6 568 € 254 023 € 3 924 € 24 777 € 4 261 634 € 26 907 878 €
Lov, odchyt a súvisiace služby 54 11 752 € -39 770 € 183 128 € 1 669 € 14 576 € 23 366 € 204 069 €
Spolu 7 188 60 997 € -13 967 € 770 920 € 7 635 € 129 364 € 30 889 727 € 523 407 040 €
SpoločnosťZisk/StrataObratDaneMzdy
Estrella, a.s. 23 500 € 164 008 € 12 797 €
BIOPLANT, s.r.o. 1 692 543 € 423 377 €
VŠÚZ - Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky, a.s. 78 720 € 108 735 € 3 963 €
PD Gbely, a.s. 13 905 € 5 392 455 € 1 205 492 €
Hybrav a.s. 8 039 € 4 856 524 € 26 941 € 707 159 €
Poľnohospodár Nové Zámky a.s. 174 334 € 9 499 154 € 51 532 € 2 323 564 €
ProOvo a.s. 1 043 916 € 8 412 460 € 284 822 € 983 105 €
Radvaň s.r.o. 27 000 € 398 411 € 7 186 € 170 690 €
SEMAT, a.s. 5 575 080 € 822 529 €
Agrokombinát MI,a.s. 1 066 709 €
HORDEUM s.r.o. 67 237 € 28 969 €
K. L. K. spol. s r. o. 57 424 € 977 098 € 17 591 € 211 423 €
SHP a.s. 371 330 € 8 598 025 € 107 310 € 1 254 098 €
GAMOTA a.s. 5 017 € 2 614 326 € 2 739 € 316 556 €
SPOHYPO Rimavská Sobota, a.s. 385 013 € 2 977 619 € 100 381 € 562 419 €
FROLKOVIČ s.r.o. 3 511 € 612 512 € 2 512 € 66 352 €
AGRO - BIO HUBICE, a.s. 978 044 € 2 317 853 € 130 757 € 15 051 €
TRITICUM s.r.o. 824 568 € 3 911 455 € 219 318 € 368 219 €
AT TATRY, spol. s r.o. 36 376 € 2 980 206 € 595 643 €
Vikartovská agrárna spoločnosť, a.s. 5 738 € 2 368 909 € 7 244 € 500 207 €
AgroFoods, s.r.o. 222 236 € 10 458 € 24 750 €
Ing. Attila Kálazi
AKRON a.s. 762 972 € 232 431 €
BARANČIA, s.r.o. 782 206 € 219 093 €
ZELSEED spol. s r.o. 28 325 € 967 830 € 8 823 € 400 983 €
Zdenek Černay
"H+H UNIPO", spol. s r.o. 41 277 € 1 802 422 € 13 159 € 201 889 €
Roland Tóth - FALCON
BIOTOP, spol. s r.o. 9 046 € 101 983 € 2 479 € 23 201 €
Miroslav Dudo - VMD
HYDINA HOLDING,s.r.o. 3 952 083 € 904 535 €
BRANKO, a.s. 202 954 € 21 956 € 21 393 €
Róbert Soós
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s r.o. 18 915 € 6 824 649 € 39 943 € 1 320 443 €
Anna Beníková SHR
Norbert Slezák - ROYAL DOG
BIOservis, s.r.o. 39 499 € 919 289 € 14 247 € 209 900 €
DUBRAVA GROUP, a.s. 9 654 € 693 045 € 2 877 € 71 159 €
Alžbeta Sasáková INOX
SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s. 3 041 730 € 11 380 € 813 338 €
Ing. Peter Francisci
ZEAINVENT a.s. 61 857 € 236 607 € 8 163 € 61 180 €
PLANTAGO, spol. s r.o. 194 624 € 2 041 767 € 53 519 € 242 690 €
PREDOS-BB, s.r.o. 942 228 € 572 € 159 028 €
PIGSERVIS, s.r.o. 1 357 € 195 144 € 65 462 €
BCC - BIOCOMERC, spol. s r.o. 32 696 € 960 € 5 974 €
FirstFarms Agra M s. r. o. 1 129 938 € 22 513 594 € 131 293 € 2 427 436 €
Roman Nadok - NRM
Olšanka spol. s r.o. 1 917 936 € 659 069 €
Ľubomír Jarábek - JARDEN