Sociálna práca bez ubytovania

ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím 184 23 385 € -1 742 € 124 301 € 2 499 € 37 383 € 229 932 € 3 439 219 €
Ostatná sociálna práca bez ubytovania 1 267 8 767 € -1 070 € 132 704 € 631 € 80 391 € 181 753 € 21 625 083 €
Spolu 1 451 12 153 € -1 145 € 130 354 € 1 083 € 69 430 € 411 685 € 25 064 302 €
SpoločnosťZisk/StrataObratDaneMzdy
BIBO, spol. s r.o.
SUNSET Blvd. s.r.o. 374 744 € 4 755 506 € 104 216 € 1 411 176 €
SAMARITÁN, n. o.
Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o. (skratka CPV, n. o.)
Agentúra rozvoja a vzdelávania n.o. v likvidácii
Nadácia ASPEKT
Vedecká grantová agentúra Mikuláša Russnáka,n.f.
Komunitná nadácia Bardejov
Nadácia Ingenium
Ladislava Ďurčeková - KĽÚČIK
SENIORKA n.o.
ÁNO PRE ŽIVOT n.o.
Auxilium Plus n.o.
Nadácia Slovak Gold
MEA INTEREST n. f.
Nadácia Novohradská
Nadácia CHEMOSVIT
Ing. Tatiana Lacová
EKOdomček, s. r. o. 33 753 € 160 € 16 942 €
Podzoborie, n.o.
MIVA Slovensko, n.f.
Nadácia F. A. Hayeka Bratislava (The F. A. Hayek Foundation Bratislava)
Klaudia - DOMČEK s. r. o. 495 € 9 960 € 7 769 €
Člověk v tísní, o. p. s. angl. názov: People in need
Autisti - Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia, nezisková organizácia
Via Orbis n.o. v likvidácii
Útulok v Údolí n.o. - v likvidácii
REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia
Nadácia slovenská enviromentálna počítačová sieť
Nadácia Demokracia
FOND DOROTY KANTHOVEJ na podporu zdravia detí postihnutých onkologickými chorobami, neinvestičný fond
Úsmev, šťastie, dobrá vec ...n.f.
Nadácia Tatra banky
Filia nezisková organizácia
Nadácia Pro futura
Nadácia PRO RATIO
Komunitná nadácia Modrá Torysa
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 407 247 €
Mediland s.r.o. 208 436 € 960 €
Jazmín n.o.
INTEGRA - chránené dielne, n.o.
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n. o.
Nádej - Reménység, n.o.
Nadácia Budúcnosť 2000
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Centrálna 102, Svidník 119 482 €
Neinvestičný fond Cukrovka
Nadácia Danubia
Kysucká kultúrna nadácia
Nadácia MEMORY - Neuroimunologické centrum pre výskum Alzheimerovej choroby "v likvidácii"
Stredisko sociálnych služieb Petržalka 1 129 574 €