Sociálna práca bez ubytovania

ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím 183 20 475 € -1 621 € 134 386 € 2 725 € 40 039 € 239 842 € 3 523 396 €
Ostatná sociálna práca bez ubytovania 1 271 9 394 € -1 089 € 134 099 € 775 € 77 910 € 223 091 € 20 879 937 €
Spolu 1 454 11 777 € -1 149 € 134 177 € 1 231 € 68 549 € 462 933 € 24 403 333 €
SpoločnosťZisk/StrataObratDaneMzdy
BIBO, spol. s r.o.
SUNSET Blvd. s.r.o. 376 460 € 4 706 042 € 103 138 € 1 446 093 €
SAMARITÁN, n.o.
Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o. (skratka CPV, n. o.)
Agentúra rozvoja a vzdelávania n.o. v likvidácii
Nadácia ASPEKT
Vedecká grantová agentúra Mikuláša Russnáka,n.f.
Komunitná nadácia Bardejov
Nadácia Ingenium
Ladislava Ďurčeková - KĽÚČIK
SENIORKA n.o.
ÁNO PRE ŽIVOT n.o.
Vľúdnosť - VENIA n.o. v likvidácii
Auxilium Plus n.o.
Nadácia Slovak Gold
MEA INTEREST n. f.
Nadácia Novohradská
Nadácia CHEMOSVIT
Ing. Tatiana Lacová
EKOdomček, s. r. o. 2 654 € 38 471 € 830 € 15 090 €
Podzoborie, n.o.
MIVA Slovensko, n.f.
Nadácia F. A. Hayeka Bratislava (The F. A. Hayek Foundation Bratislava)
Klaudia - DOMČEK s. r. o. 495 € 9 960 € 7 769 €
Člověk v tísní, o. p. s. angl. názov: People in need
Autisti - Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia, nezisková organizácia
Via Orbis n.o. v likvidácii
Útulok v Údolí n.o. - v likvidácii
REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia
Nadácia slovenská enviromentálna počítačová sieť
Nadácia Demokracia
FOND DOROTY KANTHOVEJ na podporu zdravia detí postihnutých onkologickými chorobami, neinvestičný fond
Úsmev, šťastie, dobrá vec ...n.f.
Nadácia Tatra banky
Filia nezisková organizácia
Nadácia Pro futura
Nadácia PRO RATIO
Komunitná nadácia Modrá Torysa
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 329 337 €
Jazmín n.o.
Mediland s.r.o. 208 436 € 960 €
INTEGRA - chránené dielne, n.o.
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n. o.
Nádej - Reménység, n.o.
Nadácia Budúcnosť 2000
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Centrálna 102, Svidník 119 482 €
Neinvestičný fond Cukrovka
Nadácia Danubia
Kysucká kultúrna nadácia
Nadácia MEMORY - Neuroimunologické centrum pre výskum Alzheimerovej choroby "v likvidácii"