Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)

ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach 31 12 677 € -1 104 € 83 932 € 1 985 € 79 204 € 25 800 € 950 443 €
Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach 43 6 984 € -4 547 € 0 € 775 383 € 0 € 26 363 014 €
Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach 369 13 251 € -4 063 € 108 795 € 70 € 773 934 € 15 915 € 164 074 054 €
Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach 190 8 246 € -3 289 € 197 236 € 576 € 702 485 € 63 363 € 73 760 928 €
Spolu 633 11 310 € -3 684 € 122 618 € 273 € 730 436 € 105 078 € 265 148 439 €
SpoločnosťZisk/StrataObratDaneMzdy
ORTHOS - ortopedické sanatórium, s.r.o. 32 219 € 395 562 € 10 326 € 92 135 €
Rozprávkovo, n.o.
Centrum Slniečko, n.o. (v anglickom jazyku The Sun Center)
Gabriela, n.o.
Domov sociálnych služieb Méta 670 € 914 858 €
AURA senior penzión, n.o. v likvidácii
Sociálne služby VRBA n.o.
Domovské vzdelávacie centrum n.o.
Geria, s.r.o. 130 836 € 813 553 € 35 244 € 368 379 €
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 867 760 €
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb BUKOVEC 4 943 € 401 020 €
PRIMULA - Stredisko sociálnych služieb, n.o.
Dom detí Božieho milosrdenstva, n. o.
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 3 844 € 259 165 €
Dom tretieho veku 47 055 € 982 786 €
ROAD, nezisková organizácia, skrátený názov ROAD, n.o.
SENIOR ACTIVE n.o. v likvidácii
Dobrý Pastier n.o.
SENIOR PARK, n.o.
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety 225 948 €
Domov dôchodcov 307 985 €
Pahorok, n.o. - Centrum pre deti a rodiny
SVETLO n.o.
Social.Trans, n.o.
Domov Klas n.o.
Domov dôchodcov Poproč, Obchodná 73 7 102 € 162 900 €
JESEŇ ŽIVOTA, n.o.
Zariadenie sociálnych služieb Jasoň 148 € 175 634 €
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár 13 114 € 583 779 €
KELZA, spol.s r.o. 19 430 € 70 202 € 5 201 € 31 816 €
Centrum pre deti a rodiny Ružomberok 2 864 € 770 235 €
Centrum sociálnych služieb Kežmarok 496 118 €
Dom sv. Jozefa - Centrum pre deti a rodiny
TILIA nezisková organizácia
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých - INTEGRA 558 € 719 574 €
TOLERANCIA n.o.
Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Röntgenova 5 848 € 1 330 466 €
SION PLUS n.o. v likvidácii
Hélia n.o.
REGINA - Domov sociálnych služieb 14 025 € 637 041 €
Domov seniorov ARCHA 904 445 €
Domov n.o., Partizánske 4 385 €
Centrum pre deti a rodiny Prievidza 1 116 € 726 328 €
SENIOR GARDEN n.o.
DOMINIK, n.o.
Pohoda seniorov, n.o.
Domov dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok 265 078 €
Centrum pre deti a rodiny Nitra 5 250 € 927 803 €
Archa, n.o.
SADOS s.r.o. 6 102 € 63 645 € 1 074 € 23 044 €