Vedecký výskum a vývoj

ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ TESTOVANIE A ANALÝZY

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied 598 58 427 € -44 194 € 364 442 € 5 353 € 307 063 € 3 029 767 € 173 797 834 €
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied 108 73 400 € -17 534 € 208 421 € 6 542 € 193 443 € 582 227 € 17 216 407 €
Spolu 706 60 179 € -39 214 € 346 754 € 5 514 € 291 625 € 3 611 994 € 191 014 241 €
SpoločnosťZisk/StrataObratDaneMzdy
VUCHT a. s. 40 083 € 4 067 743 € 12 482 € 2 156 568 €
ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./ 37 075 € 6 010 357 € 11 575 € 2 062 579 €
VUPEX a.s. 24 330 € 278 475 € 218 488 €
Slovgen s.r.o. 449 € 161 227 € 120 € 49 165 €
NAVICOM VÚSL, a.s. 30 168 €
ATEM,spol. s r.o. 2 053 €
Environmetal Institute, s.r.o. 35 796 € 1 776 999 € 10 667 € 120 470 €
K W D s.r.o. 803 € 528 762 € 269 938 €
NATURA s.r.o. 178 € 11 163 € 47 €
HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o. 133 237 € 42 835 € 59 951 €
DB Biotech, a.s. 348 945 € 163 535 €
FUSION, Advanced Reserch Group, s.r.o. 10 675 € 124 881 € 36 690 €
Ing. Pavel Krakovský
Juraj Mikuš - DANTES
SeisCon, s.r.o. 21 323 € 62 354 € 5 654 € 2 152 €
Ing. Martin Dvorecký
VAVVE, s.r.o. 25 051 € 340 396 € 10 803 € 37 798 €
ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o., skrátene ŽP VVC s.r.o. 52 684 € 1 024 833 € 15 375 € 605 427 €
Milan Barlog
AA TERRA ANTIQUA s.r.o. 687 043 € 13 727 € 70 260 €
ORCA Systems s.r.o. 4 408 € 44 885 € 1 719 € 14 278 €
Ing. Zdenko Kušnierik - KLIMATECHNIK
fortytwo, s.r.o. 17 927 € 31 893 € 2 439 € 670 €
Hvezdáreň v Partizánskom 4 050 € 91 046 €
Výskumný ústav dopravný, a.s.
HighChem s.r.o. 496 998 € 1 282 394 € 2 008 € 496 603 €
ENVIS, s.r.o. 50 097 € 212 499 € 19 026 € 4 118 €
SLI, s.r.o. 37 369 € 15 440 €
ASAP MONITOR s. r. o. 11 745 € 96 421 € 1 690 € 9 147 €
GoldenSUN Slovakia, s.r.o. 65 770 €
RES Development, s.r.o. 7 925 € 1 741 €
GEE Holding, a. s. 3 319 € 492 445 € 960 €
Tekovská hvezdáreň v Leviciach 126 208 €
Casavia s.r.o. 3 999 € 36 700 € 580 €
VUIS – CESTY, spol. s r. o. 1 032 € 74 575 € 36 846 €
FYTOFARM, spol. s r.o. 6 019 € 715 661 € 273 530 €
Krajská hvezdáreň v Žiline 168 € 179 772 €
ALFA CONEX SLOVAKIA, s.r.o., v skratke ALFACOS, s.r.o. 255 609 € 34 232 €
ENVIRONMAN s.r.o. 18 850 € 11 945 €
Ing. Peter Červinka Thermo Fluor
Výskumný ústav papiera a celulózy a.s. 1 217 € 593 283 € 10 856 € 353 776 €
KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 205 986 € 23 960 940 € 62 863 € 1 589 676 €
BIOMEDOX, spol. s r.o. 3 663 €
Národné lesnícke centrum 1 611 € 4 716 747 €
Krajinka, s.r.o. 5 633 € 16 140 € 960 € 1 833 €
Inveca a.s. 960 €
RM GEOLOGY, s. r. o. 7 655 € 2 496 €
VEDMO, s. r. o. 8 414 € 11 424 € 960 €
AGILOR, s. r. o. 412 990 € 153 € 57 071 €
BARČAK Holding s. r. o.