Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Štátna správa vrátane hospodárskej a sociálnej politiky 3 106 689 369 € -7 535 701 € 1 391 934 € 581 € 2 009 886 € 1 794 184 € 6 190 449 350 €
Poskytovanie služieb pre spoločnosť ako celok 134 600 537 € -287 164 € 2 955 570 € 3 939 € 9 448 297 € 437 270 € 1 048 761 021 €
Povinné sociálne zabezpečenie 5 533 552 € -4 244 € 256 € 2 520 026 € 511 € 2 520 026 €
Spolu 3 245 687 333 € -6 888 281 € 2 086 883 € 698 € 2 268 713 € 2 231 965 € 7 241 730 397 €
SpoločnosťZisk/StrataObratDaneMzdy
Obec Oľšavka 23 796 €
Obec Brehy 117 284 €
Obec Žitavany 154 799 € 306 806 €
Slovenský pozemkový fond 13 824 044 € 17 592 €
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát 31 472 € 5 665 430 €
Obec Vyšný Medzev 47 561 € 136 796 €
Rada pre vysielanie a retransmisiu 5 938 € 1 011 615 €
Obec Korytárky 195 176 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach 474 € 596 192 €
Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky Nitra 346 € 216 018 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 557 690 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi so sídlom v Bojniciach 725 954 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci 14 798 € 422 298 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene 424 264 €
Pôdohospodárska platobná agentúra 13 457 621 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove 928 € 513 318 €
Obec Ľubica 715 205 €
Obec Čenkovce 33 835 € 279 750 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine 514 300 €
Sociálna poisťovňa 511 €
Národný jadrový fond 100 713 243 € 783 773 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni 285 967 €
Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv 28 081 € 463 549 €
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu 359 994 €
Obec Hencovce 26 878 € 352 519 €
Obec Šípkové 99 975 €
Obec Banka 108 361 € 679 274 €
Obec Bašovce 14 963 € 102 315 €
Obec Hrkovce 32 130 € 57 570 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 1 752 € 146 365 €
Environmentálny fond 201 583 985 € 1 538 975 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch 442 € 404 638 €
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 159 214 597 € 6 277 € 128 428 130 €
Obec Sikenica 494 € 127 191 €
Štátna pokladnica 510 127 € 2 979 520 €
Obec Lackovce 137 896 € 165 869 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši 282 693 €
Obec Horná Ves 23 097 € 76 402 €
Obec Práznovce 13 252 € 207 879 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave 1 676 € 334 883 €
Špecializovaný trestný súd 2 822 560 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 946 372 €
Hlavný banský úrad 1 300 079 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci 345 588 €
Obec Liptovská Porúbka 153 108 € 247 995 €
Obec Nemčice 35 293 € 224 483 €
Trnavský samosprávny kraj 14 909 741 € 45 601 € 74 682 234 €
Slovenská konsolidačná, a.s. 3 284 400 € 12 955 378 € 1 500 € 6 793 768 €
Nitriansky samosprávny kraj 10 097 668 € 7 980 571 €
PROFIS, spol. s r.o. 2 268 € 1 774 286 € 2 880 € 382 891 €