Zber, úprava a dodávka vody

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Zber, úprava a dodávka vody 54 126 564 € -1 387 093 € 9 738 945 € 139 917 € 3 250 424 € 7 275 696 € 169 022 027 €
Spolu 54 126 564 € -1 387 093 € 9 738 945 € 139 917 € 3 250 424 € 7 275 696 € 169 022 027 €
SpoločnosťZisk/StrataObratDaneMzdy
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. 21 778 € 5 371 576 € 2 123 € 1 745 223 €
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 12 452 884 € 75 530 € 3 113 327 €
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 77 236 € 14 573 351 € 53 766 € 4 878 448 €
STAVPROFIN, s.r.o. 6 665 € 22 979 € 5 170 €
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 368 243 € 74 110 175 € 444 890 € 24 959 409 €
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 608 061 € 95 626 433 € 85 997 € 18 994 015 €
Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o. 270 872 € 87 273 €
Vodárenské a technické služby, s.r.o. 117 636 € 2 544 355 € 310 809 €
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín 76 030 € 14 576 560 € 24 762 € 3 724 376 €
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 115 521 051 € 5 365 923 € 57 706 315 €
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu: RSVV, s.r.o. 833 214 € 8 711 € 250 922 €
PreVak, s.r.o. 21 765 € 1 318 666 € 12 944 € 368 118 €
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. 183 183 € 5 106 142 € 89 119 € 1 504 209 €
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 366 700 € 30 944 046 € 197 046 € 8 267 073 €
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. 217 687 € 11 243 761 € 55 119 € 3 951 626 €
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 5 879 € 9 898 205 € 64 966 € 3 102 399 €
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 598 912 € 20 608 427 € 252 318 € 6 293 577 €
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 798 550 € 60 043 306 € 333 174 € 19 260 738 €
VODÁRNE a KANALIZÁCIE NITRA, a.s.
PRVÉ TRNAVSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.
AQUASPIŠ spol. s r.o. 108 426 € 67 450 €
Waleon s.r.o. 1 176 € 981 987 € 4 387 € 211 896 €
Peter Janek
Ján Berente
MAVOS, s.r.o. 9 629 € 189 778 € 1 626 € 78 539 €
Ján Vojtech
AQUATIC s.r.o. 47 € 19 650 € 12 €
JaMu, s.r.o.
Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o. 31 974 € 27 667 €
W&S spol. s r.o.
Ing. Katarína Remenárová
Ing.arch. Ivan Siláči
AQUART, s. r. o. 6 308 € 83 944 € 960 € 8 898 €
Ing. Mária Balážová - EnviBal
Doc.Ing. Alexander Kaszonyi, PhD.
RABČAN, s.r.o. 476 € 643 576 € 183 156 €
Juraj Stenchlák
Ing. Peter Volčko
Pavol Bakaľár
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Rabčice STRED, s.r.o. 3 220 € 35 452 € 859 € 12 690 €
Adrian Parajňák - AQUA
Marián Šagáth
Ľudovít Pramuk
J.R.J., spol. s.r.o.
Ing. Jozef Vozár
Ing. Petr Hložek, CSc.
Ing. Milan Brandajský
Ing. Jana Buranská
Jaroslav Benjaluk