Zber, úprava a dodávka vody

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Zber, úprava a dodávka vody 54 110 671 € -1 397 274 € 9 716 336 € 140 183 € 3 280 073 € 7 289 520 € 170 563 785 €
Spolu 54 110 671 € -1 397 274 € 9 716 336 € 140 183 € 3 280 073 € 7 289 520 € 170 563 785 €
SpoločnosťZisk/StrataObratDaneMzdy
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. 21 778 € 5 371 576 € 2 123 € 1 745 223 €
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 11 671 623 € 77 652 € 3 508 568 €
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 134 084 € 14 651 375 € 57 112 € 5 068 983 €
STAVPROFIN, s.r.o. 4 697 € 17 016 €
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 368 243 € 74 110 175 € 444 890 € 24 959 409 €
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 608 061 € 95 626 433 € 85 997 € 18 994 015 €
Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o. 270 872 € 87 273 €
Vodárenské a technické služby, s.r.o. 117 636 € 2 544 355 € 310 809 €
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín 164 683 € 15 249 394 € 49 996 € 3 821 855 €
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 115 521 051 € 5 365 923 € 57 706 315 €
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu: RSVV, s.r.o. 833 214 € 8 711 € 250 922 €
PreVak, s.r.o. 5 425 € 1 325 664 € 8 610 € 364 404 €
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. 252 463 € 5 131 141 € 111 752 € 1 630 764 €
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 29 740 154 € 272 457 € 8 601 744 €
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. 59 091 € 11 504 158 € 58 547 € 4 224 675 €
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 5 879 € 9 898 205 € 64 966 € 3 102 399 €
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 578 447 € 21 099 956 € 226 079 € 6 210 424 €
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 585 069 € 59 445 569 € 247 594 € 19 426 423 €
VODÁRNE a KANALIZÁCIE NITRA, a.s.
PRVÉ TRNAVSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.
AQUASPIŠ spol. s r.o. 108 426 € 67 450 €
Waleon s.r.o. 1 176 € 981 987 € 4 387 € 211 896 €
Peter Janek
MAVOS, s.r.o. 17 737 € 177 214 € 4 706 € 74 131 €
Ján Vojtech
AQUATIC s.r.o. 228 € 18 900 € 61 €
JaMu, s.r.o.
Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o. 31 974 € 27 667 €
W&S spol. s r.o.
RABČAN, s.r.o. 7 497 € 423 484 € 98 € 180 081 €
Ing. Katarína Remenárová
Ing.arch. Ivan Siláči
AQUART, s. r. o. 9 491 € 46 291 € 960 € 8 722 €
Ing. Mária Balážová - EnviBal
Doc.Ing. Alexander Kaszonyi, PhD.
Bc. Mária Leváková
Juraj Stenchlák
Ing. Peter Volčko
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Rabčice STRED, s.r.o. 3 220 € 35 452 € 859 € 12 690 €
Pavol Bakaľár
Adrian Parajňák - AQUA
Ľudovít Pramuk
Marián Šagáth
J.R.J., spol. s.r.o.
Ing. Milan Brandajský
Ing. Jana Buranská
Ing. Petr Hložek, CSc.
Jaroslav Benjaluk
Ing. Martin Drozd