Prehľad TOP spoločností

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie zobrazuje informáciu, koľko mala spoločnosť zisk alebo stratu v danom roku pred zdanením.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných..50 495 014,00 €
2.E.ON Slovensko, a.s.24 074 498,00 €
3.MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.21 651 969,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Debitum, a.s.-37 446 885,00 €
2.SLOVINTEGRA, a.s.-18 549 502,00 €
3.SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,š.p.-17 965 311,00 €

Nevysporiadaný výsledok z minulých rokov je údaj o tom, koľko bola spoločnosť v minulosti v zisku alebo strate a o tomto zisku zatiaľ valná hromada nerozhodla o rozdelení na dividendy.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou20 289 439,00 €
2.Univerzita Komenského v Bratislave8 491 303,00 €
3.Žilinská univerzita v Žiline7 572 000,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Rozhlas a televízia Slovenska-34 605 745,00 €
2.Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.-5 417 051,00 €
3.Združenie obcí Enviropark Pomoravie-2 497 871,00 €

Zisk alebo strata spoločnosti po započítaní daní.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných..50 495 014,00 €
2.E.ON Slovensko, a.s.24 074 498,00 €
3.MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.21 651 969,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Debitum, a.s.-37 446 885,00 €
2.SLOVINTEGRA, a.s.-18 549 502,00 €
3.SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,š.p.-17 965 311,00 €

Hotovosť spoločnosti na bankových účtoch ku dňu závierky účtovníctva.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.BARACUDA AMIZ CLUB,s.r.o1 200 300 000,00 €
2.Slovenský pozemkový fond291 881 748,00 €
3.Slovenská technická univerzita v Bratislave236 403 846,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.INŠTALAMONT, spol. s r.o.-8 289,00 €
2.FornTech s.r.o.-550,00 €
3.KOSEC plus s.r.o.-13,00 €

Finančné prostriedky spoločnosti v hotovosti.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.BARACUDA AMIZ CLUB,s.r.o1 666 260 000,00 €
2.Inibsa-Pharma Slovensko, a.s.33 100 000,00 €
3.ETAG, s.r.o.11 735 105,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.TINSPED, spol. s r.o.-1 939 702,00 €
2.Clear Invest SK, s.r.o.-1 120 512,00 €
3.Across Trade s.r.o.-243 965,00 €

Finančné prostriedky spoločnosti na bankovom účte a v hotovosti.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Slovenský pozemkový fond275 606 861,00 €
2.Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.212 934 464,00 €
3.Debitum, a.s.109 390 737,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Clear Invest SK, s.r.o.-1 118 785,00 €
2.A-Z veľkoobchod, s.r.o.-674 722,00 €
3.AGRITEC, spol. s r.o.-457 683,00 €

Ktorá spoločnosť nám prispieva najviac do štátneho rozpočtu cez daň z príjmov?

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.5 912 451,00 €
2.VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODN IK5 605 035,00 €
3.PRODCEN s.r.o.4 625 248,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Alpha medical, s. r. o.-3 839 684,00 €
2.Adient Slovakia s.r.o.-2 739 615,00 €
3.SKY PARK RESIDENCES s. r. o.-1 539 528,00 €

Spoločnosti zoradené podľa hodnoty nehnuteľností a pozemkov.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.BARACUDA AMIZ CLUB,s.r.o91 827 870 000,00 €
2.Verejné prístavy, a. s.587 897 530,00 €
3.LESY Slovenskej republiky ŠTÁTNY POD NIK524 003 947,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.R&F Slovakia s.r.o-149 280,00 €
2.Lemj s.r.o.-97 096,00 €
3.TOMI reality s. r. o.-62 368,00 €

Dlhodobý hmotný majetok sú pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov. Ďalej samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a dobu použiteľnosti viac ako 1 rok a súčasne ich ocenenie je vyššie ako 1700 €.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Alpha medical, s. r. o.150 169 278,00 €
2.Towercom, a.s.79 672 098,00 €
3.SWAN, a.s.79 361 537,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Wisage spol, s.r.o.-643 381,00 €
2.SECO Land s.r.o.-396 429,00 €
3.MLYN TRENČAN spol. s r.o.-192 634,00 €

Základné stádo umožňuje zoradiť spoločnosti podľa najväčších agropodnikateľov ktorí vykonávajú živočíšnu výrobu.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.FARMA MAJCICHOV, a.s.2 779 450,00 €
2.Dan-Slovakia Agrar,a.s.2 504 291,00 €
3.ProOvo a.s.1 347 878,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných..0,00 €
2.E.ON Slovensko, a.s.0,00 €
3.MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.0,00 €

Najzadĺženejšie spoločnosti na Slovensku.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.BARACUDA AMIZ CLUB,s.r.o99 599 560 000,00 €
2.SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,š.p.1 445 400 080,00 €
3.Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.1 338 635 337,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.T+M - verejná obchodná spoločnosť Koš ice-6 042 867,00 €
2.TINSPED, spol. s r.o.-1 939 702,00 €
3.MV-investment, a.s.-1 625 568,00 €

Mzdové náklady ukazujú spoločnosti ktoré vyplácajú najviac miezd.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Univerzita Komenského v Bratislave84 918 607,00 €
2.T-SYSTEMS SLOVAKIA S.R.O.82 902 382,00 €
3.Dell s.r.o.65 764 905,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Youstice SK, a.s.-1 808,00 €
2.PIUS & CO., spol. s r.o.-953,00 €
3.PMX Avion Bratislava, s.r.o.-924,00 €

Ocenené stavby spoločnosti.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.BARACUDA AMIZ CLUB,s.r.o91 827 870 000,00 €
2.SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,š.p.1 023 892 652,00 €
3.VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODN IK827 441 542,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.R&F Slovakia s.r.o-149 280,00 €
2.Lemj s.r.o.-97 096,00 €
3.PRAMEŇ Kamenná Poruba, s.r.o.-74 679,00 €

Oceniteľné práva sú výrobno-technické poznatky (know how), licencie, užívacie práva, právo prechodu cez pozemok, vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské práva, dovozné kvóty a vývozné kvóty, obchodné značky, ochranné známky, receptúry, predmety priemyselných práv a iné výsledky duševnej práce, ak sa obstarali za odplatu.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.GEVORKYAN S.R.O.11 892 799,00 €
2.Honeywell HPS s.r.o.11 256 694,00 €
3.Messer Tatragas, spol. s r.o.7 106 667,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.VVS SK, s.r.o.-2 319,00 €
2.Rolf-X, s.r.o.-1 965,00 €
3.INVEST & ADVISE, s.r.o.-1,00 €

Spoločnosti ktoré zaplatili najviac za software.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.26 708 672,00 €
2.GLOBAL IT SERVICES S.R.O.18 499 984,00 €
3.TRANSPETROL, a.s.9 288 818,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.PORTIK spol. s r. o.-11 453,00 €
2.ESYP, s.r.o.-9 846,00 €
3.MINOR Plus, s.r.o.-5 940,00 €

Neobežný majetok nemení svoju formu, pôsobí dlhodobo a opotrebováva sa postupne.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.BARACUDA AMIZ CLUB,s.r.o96 311 220 000,00 €
2.SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,š.p.1 380 034 379,00 €
3.VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODN IK1 166 657 761,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Wondergold, s. r. o.-3 242 314,00 €
2.SECO Land s.r.o.-394 905,00 €
3.WAJDA WINE, s.r.o.-204 746,00 €

Tržby za vlastné výrobky

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.SAS Automotive s.r.o.955 573 798,00 €
2.Adient Slovakia s.r.o.274 412 575,00 €
3.ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o.240 232 334,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.ELE Advanced Technologies, s. r. o.-36 739,00 €
2.Paseo GRUNTY, s.r.o.-9 999,00 €
3.Robotech Slovakia, s.r.o.-9 242,00 €

Spoločnosti ktoré poskytujú najviac služieb

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.OKTE, a.s.812 540 050,00 €
2.N I K É , spol. s r.o.638 450 654,00 €
3.FORTUNA SK, a.s.566 546 468,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť-428 584,00 €
2.Terraprojekt a.s.-128 356,00 €
3.AVG group,a.s.-115 603,00 €

Tržby za predaný tovar spoločnosti.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.METRO Cash & Carry SR s. r. o.433 137 953,00 €
2.Porsche Slovakia, spol. s r. o.416 742 091,00 €
3.UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.415 666 390,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.T+M - verejná obchodná spoločnosť Koš ice-5 248 308,00 €
2.URRCO spoločnosť s ručením obmedzeným-884 166,00 €
3.KLÍMA - ELEKTRO s. r. o.-401 261,00 €

Ktoré spoločnosti míňajú najviac energií?

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Univerzita Komenského v Bratislave7 075 984,00 €
2.Slovenská technická univerzita v Bratislave5 373 216,00 €
3.Technická univerzita v Košiciach4 729 409,00 €

Spoločnosti zoradené podľa príjmov z úrokov.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.6 905 166,00 €
2.J&T Global Finance IX., s.r.o.6 889 083,00 €
3.IMPULS–LEASING Slovakia s.r.o.6 230 428,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.CENTRAL EUROPEAN GUARD ADMINISTRATIO N s.r.o.-3 225,00 €
2.DK Re-Build, s.r.o.-2 372,00 €
3.H & T company s.r.o.-2 027,00 €

Najviac dotované spoločnosti zo štátneho rozpočtu.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Univerzita Komenského v Bratislave142 341 251,00 €
2.Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.110 635 466,00 €
3.VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODN IK104 848 853,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.RENSTAV spol. s r. o.-243 992,00 €
2.FANUC Slovakia s.r.o.-220 896,00 €
3.HIRK spol. s r.o.-203 135,00 €

Spoločnosti zoradené podľa ich ocenenia ich dobrého mena.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Alpha medical, s. r. o.148 988 941,00 €
2.Towercom, a.s.75 815 281,00 €
3.Mlyny a.s.67 925 717,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Wisage spol, s.r.o.-643 381,00 €
2.MH Invest II, s. r. o.-508 876,00 €
3.SECO Land s.r.o.-396 429,00 €

Spoločnosti do ktorých spoločníci vložili najviac finančných prostriedkov.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Okresné stavebné bytové družstvo Levi ce v..20 783 826,00 €
2.Okresné stavebné bytové družstvo Mart in15 891 396,00 €
3.Bytové družstvo Spišská Nová Ves15 315 394,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.GOLD GLASS s.r.o.-453 441,00 €
2.Caspian Trading & consulting s.r.o.-69 989,00 €
3.CARS X s.r.o.-23 450,00 €

Spoločnosti zoradené podľa ich neuhradených faktúr.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.BARACUDA AMIZ CLUB,s.r.o1 400 573 800,00 €
2.Toyota Financial Services Slovakia s. r.o.57 483 320,00 €
3.ADS PROPERTY,s. r. o.51 175 850,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Beeston, s.r.o.-334 433,00 €
2.Stavebné bytové družstvo Levoča-292 253,00 €
3.KROGGER TRANS, s.r.o.-235 008,00 €

Najväčší neplatiči faktúr alebo spoločnosti ktoré si najviac požičiavajú

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.BARACUDA AMIZ CLUB,s.r.o99 599 560 000,00 €
2.SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,š.p.1 445 400 080,00 €
3.Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.1 338 635 337,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.T+M - verejná obchodná spoločnosť Koš ice-6 042 867,00 €
2.TINSPED, spol. s r.o.-1 939 702,00 €
3.MV-investment, a.s.-1 625 568,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa celkového majetku.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.BARACUDA AMIZ CLUB,s.r.o99 599 560 000,00 €
2.SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,š.p.1 445 400 080,00 €
3.Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.1 338 635 337,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.T+M - verejná obchodná spoločnosť Koš ice-6 042 867,00 €
2.TINSPED, spol. s r.o.-1 939 702,00 €
3.MV-investment, a.s.-1 625 568,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa záväzkov so splatnosťou aspoň jeden rok.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.BARACUDA AMIZ CLUB,s.r.o99 599 414 500,00 €
2.Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných..366 616 873,00 €
3.VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODN IK240 070 487,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.M.B.P. Prešov , s.r.o.-2 866 869,00 €
2.Stavebné bytové družstvo Sobrance-2 360 367,00 €
3.SBD-P Pezinok-1 422 635,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich ocenenia predaného tovaru.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných..139 856 709,00 €
2.Univerzita Komenského v Bratislave2 470 583,00 €
3.Poliklinika Senica n.o.2 290 042,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich nákladov vynaložených na opravy.

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich nákladov vynaložených na reprezentáciu.

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich nákladov vynaložených na spotrebu materiálu.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.SAS Automotive s.r.o.909 711 178,00 €
2.ELGAS, k.s.314 087 192,00 €
3.ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o.218 260 068,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.ZEUSs, s.r.o.-89 862,00 €
2.FUXTON, s. r. o.-45 097,00 €
3.Stavebné bytové družstvo Fiľakovo-35 329,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich vlastného kapitálu.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.BARACUDA AMIZ CLUB,s.r.o99 599 560 000,00 €
2.SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,š.p.1 445 400 080,00 €
3.Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.1 338 635 337,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.T+M - verejná obchodná spoločnosť Koš ice-6 042 867,00 €
2.TINSPED, spol. s r.o.-1 939 702,00 €
3.MV-investment, a.s.-1 625 568,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich základného imania.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,š.p.910 969 362,00 €
2.LESY Slovenskej republiky ŠTÁTNY POD NIK743 232 854,00 €
3.Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.625 005 000,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom..-176 310 126,00 €
2.DANUBIAPRINT, A.S.-19 755 584,00 €
3.I M A s.r.o. v konkurze-5 038 081,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ocenenia darov ktoré prijali.

Slovenské spoločnosti zoradené podľa skrytých výnosov do kategórie iné ostatné výnosy.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Univerzita Komenského v Bratislave5 648 939,00 €
2.Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.3 863 517,00 €
3.Slovenský pozemkový fond3 674 655,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa výnosov z nájmu ich majetku.

Slovenské spoločnosti zoradené podľa výnosov z nájmu ich majetku.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Slovenský pozemkový fond522 245 425,00 €
2.Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných..213 489 089,00 €
3.Univerzita Komenského v Bratislave152 718 134,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Audiovizuálny fond-2 168 326,00 €
2.DOMINIK, n.o.-1 916 590,00 €
3.Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.-625 734,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich celkového majetku.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Slovenský pozemkový fond291 881 748,00 €
2.Slovenská technická univerzita v Bratislave236 403 846,00 €
3.Univerzita Komenského v Bratislave192 489 940,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich ocenenia ich výroby.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.SKY PARK RESIDENCES s. r. o.117 729 852,00 €
2.FINEP Premiére s.r.o.20 883 114,00 €
3.eMeM, spol. s r. o.16 194 879,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.M-TEL s.r.o.-15 998,00 €
2.STAPA TP, s.r.o.-12 600,00 €
3.MICHAEL, S.R.O.-3 184,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa tržieb z predaja akcií alebo dlhopisov.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.ESCALATION s.r.o.41 103 013,00 €
2.INVESTFINANCE Slovakia, a.s.27 057 062,00 €
3.Assets Management, a.s.26 544 593,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.CAESARS AQUA, s.r.o.-2,00 €
2.Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných..0,00 €
3.E.ON Slovensko, a.s.0,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa hodnoty ich prijatých úrokov.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.6 905 166,00 €
2.J&T Global Finance IX., s.r.o.6 889 083,00 €
3.IMPULS–LEASING Slovakia s.r.o.6 230 428,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.CENTRAL EUROPEAN GUARD ADMINISTRATIO N s.r.o.-3 225,00 €
2.DK Re-Build, s.r.o.-2 372,00 €
3.H & T company s.r.o.-2 027,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa hodnoty ich zaplatených úrokov.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.EUROVEA, a.s.9 584 306,00 €
2.Towercom, a.s.9 496 915,00 €
3.HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r.o.8 117 221,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.HOCHTIEF SK s.r.o.-16 681,00 €
2.Maschinenring Slovensko s.r.o.-1 360,00 €
3.SLOV - CONSULTING, s.r.o.-1 077,00 €