Prehľad TOP spoločností

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie zobrazuje informáciu, koľko mala spoločnosť zisk alebo stratu v danom roku pred zdanením.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.PricewaterhouseCoopers CEE Firm Services s.r.o.21 176 544,00 €
2.SAS Automotive s.r.o.14 472 859,00 €
3.N I K É , spol. s r.o.11 524 551,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.SLOVINTEGRA, a.s.-18 549 502,00 €
2.Towercom, a.s.-13 260 888,00 €
3.Akebono Brake Slovakia s. r. o.-12 909 354,00 €

Nevysporiadaný výsledok z minulých rokov je údaj o tom, koľko bola spoločnosť v minulosti v zisku alebo strate a o tomto zisku zatiaľ valná hromada nerozhodla o rozdelení na dividendy.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Trnavská univerzita v Trnave814 379,00 €
2.Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici710 191,00 €
3.Nemocnica Modra n.o.391 820,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Združenie obcí Enviropark Pomoravie-2 497 871,00 €
2.DOMINIK, n.o.-1 839 373,00 €
3.Nemocnica Alexandra Wintera n.o.-1 400 760,00 €

Zisk alebo strata spoločnosti po započítaní daní.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.PricewaterhouseCoopers CEE Firm Services s.r.o.21 176 544,00 €
2.SAS Automotive s.r.o.14 472 859,00 €
3.N I K É , spol. s r.o.11 524 551,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.SLOVINTEGRA, a.s.-18 549 502,00 €
2.Towercom, a.s.-13 260 888,00 €
3.Akebono Brake Slovakia s. r. o.-12 909 354,00 €

Hotovosť spoločnosti na bankových účtoch ku dňu závierky účtovníctva.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Slovenská technická univerzita v Bratislave236 403 846,00 €
2.Technická univerzita v Košiciach56 985 495,00 €
3.Technická univerzita vo Zvolene37 199 489,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.PricewaterhouseCoopers CEE Firm Services s.r.o.0,00 €
2.SAS Automotive s.r.o.0,00 €
3.N I K É , spol. s r.o.0,00 €

Finančné prostriedky spoločnosti v hotovosti.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Inibsa-Pharma Slovensko, a.s.33 100 000,00 €
2.ETAG, s.r.o.11 735 105,00 €
3.APEX SLOVAKIA s.r.o.6 988 252,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.TINSPED, spol. s r.o.-1 939 702,00 €
2.Clear Invest SK, s.r.o.-1 120 512,00 €
3.Across Trade s.r.o.-243 965,00 €

Finančné prostriedky spoločnosti na bankovom účte a v hotovosti.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.N I K É , spol. s r.o.82 759 466,00 €
2.Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.58 500 063,00 €
3.Slovenská konsolidačná, a.s.53 597 224,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Clear Invest SK, s.r.o.-1 118 785,00 €
2.GastroBENE s.r.o.-304 361,00 €
3.SAPEX spoločnosť s ručením obmedzeným-299 835,00 €

Ktorá spoločnosť nám prispieva najviac do štátneho rozpočtu cez daň z príjmov?

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.4 507 584,00 €
2.SAS Automotive s.r.o.4 074 630,00 €
3.N I K É , spol. s r.o.3 200 064,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Alpha medical, s. r. o.-3 839 684,00 €
2.Adient Slovakia s.r.o.-2 739 615,00 €
3.SKY PARK RESIDENCES s. r. o.-1 539 528,00 €

Spoločnosti zoradené podľa hodnoty nehnuteľností a pozemkov.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.LESY Slovenskej republiky ŠTÁTNY POD NIK524 003 947,00 €
2.Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.116 105 558,00 €
3.ČSOB Real, s.r.o.62 907 585,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.TOMI reality s. r. o.-62 368,00 €
2.Ensavtech, s. r. o.-48 743,00 €
3.BOLDINK s.r.o.-46 900,00 €

Dlhodobý hmotný majetok sú pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov. Ďalej samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a dobu použiteľnosti viac ako 1 rok a súčasne ich ocenenie je vyššie ako 1700 €.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Alpha medical, s. r. o.150 169 278,00 €
2.Towercom, a.s.79 672 098,00 €
3.Palm Corp s.r.o.35 183 112,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Wisage spol, s.r.o.-643 381,00 €
2.František Nemec STAVREM s.r.o.-136 836,00 €
3.DEÁK food s.r.o.-135 673,00 €

Základné stádo umožňuje zoradiť spoločnosti podľa najväčších agropodnikateľov ktorí vykonávajú živočíšnu výrobu.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Dan-Slovakia Agrar,a.s.2 504 291,00 €
2.Poľnohospodárske družstvo Bátovce599 074,00 €
3.PD Dobrá Niva a.s.542 272,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.PricewaterhouseCoopers CEE Firm Services s.r.o.0,00 €
2.SAS Automotive s.r.o.0,00 €
3.N I K É , spol. s r.o.0,00 €

Najzadĺženejšie spoločnosti na Slovensku.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.1 154 233 212,00 €
2.LESY Slovenskej republiky ŠTÁTNY POD NIK890 774 689,00 €
3.Severoslovenské vodárne a kanalizácie , a. s.225 493 121,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.TINSPED, spol. s r.o.-1 939 702,00 €
2.MV-investment, a.s.-1 625 568,00 €
3.TOMI reality s. r. o.-160 424,00 €

Mzdové náklady ukazujú spoločnosti ktoré vyplácajú najviac miezd.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Dell s.r.o.65 764 905,00 €
2.LESY Slovenskej republiky ŠTÁTNY POD NIK53 830 136,00 €
3.Adient Slovakia s.r.o.43 940 397,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.DAMA elektro, s.r.o.-770,00 €
2.OTN, s.r.o.-464,00 €
3.DFORG s.r.o.-333,00 €

Ocenené stavby spoločnosti.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.387 400 063,00 €
2.LESY Slovenskej republiky ŠTÁTNY POD NIK225 576 821,00 €
3.Slovenská technická univerzita v Bratislave177 382 901,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.PRAMEŇ Kamenná Poruba, s.r.o.-74 679,00 €
2.POLPLAST-SK spol. s r.o.-73 384,00 €
3.TOMI reality s. r. o.-62 368,00 €

Oceniteľné práva sú výrobno-technické poznatky (know how), licencie, užívacie práva, právo prechodu cez pozemok, vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské práva, dovozné kvóty a vývozné kvóty, obchodné značky, ochranné známky, receptúry, predmety priemyselných práv a iné výsledky duševnej práce, ak sa obstarali za odplatu.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.DIGI SLOVAKIA, s.r.o.6 473 218,00 €
2.DMD GROUP, a.s.3 793 045,00 €
3.Akzent BigBoard, a.s.3 083 782,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.VVS SK, s.r.o.-2 319,00 €
2.INVEST & ADVISE, s.r.o.-1,00 €
3.PricewaterhouseCoopers CEE Firm Services s.r.o.0,00 €

Spoločnosti ktoré zaplatili najviac za software.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.26 708 672,00 €
2.Regional Card Processing Centre, s. r . o.8 470 770,00 €
3.N I K É , spol. s r.o.7 434 932,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.ESYP, s.r.o.-9 846,00 €
2.MINOR Plus, s.r.o.-5 940,00 €
3.CIT Tools Engineering s.r.o.-5 707,00 €

Neobežný majetok nemení svoju formu, pôsobí dlhodobo a opotrebováva sa postupne.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.1 096 773 565,00 €
2.LESY Slovenskej republiky ŠTÁTNY POD NIK818 242 453,00 €
3.Slovenská technická univerzita v Bratislave236 403 846,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Wondergold, s. r. o.-3 242 314,00 €
2.MAKYS, s.r.o.-103 489,00 €
3.Latorica MK s.r.o.-98 332,00 €

Tržby za vlastné výrobky

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.SAS Automotive s.r.o.955 573 798,00 €
2.Adient Slovakia s.r.o.274 412 575,00 €
3.HBPO Slovakia s.r.o.231 197 349,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.ELE Advanced Technologies, s. r. o.-36 739,00 €
2.BECKER AVIONICS East Europe spo. s r.o.-9 222,00 €
3.AUTO DOLLY, s.r.o.-5 358,00 €

Spoločnosti ktoré poskytujú najviac služieb

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.N I K É , spol. s r.o.638 450 654,00 €
2.Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.186 783 465,00 €
3.SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.176 938 493,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť-428 584,00 €
2.AVG group,a.s.-115 603,00 €
3.Sutherland Global Services, s.r.o.-76 703,00 €

Tržby za predaný tovar spoločnosti.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Porsche Slovakia, spol. s r. o.416 742 091,00 €
2.ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.393 563 216,00 €
3.NAY a.s.296 277 546,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.URRCO spoločnosť s ručením obmedzeným-884 166,00 €
2.Clean Service s. r. o.-250 000,00 €
3.COTY SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o.-112 359,00 €

Ktoré spoločnosti míňajú najviac energií?

Spoločnosti zoradené podľa príjmov z úrokov.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r.o.2 923 685,00 €
2.Toyota Financial Services Slovakia s. r.o.2 731 440,00 €
3.Fortbet Funding s. r. o.2 465 589,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.CENTRAL EUROPEAN GUARD ADMINISTRATIO N s.r.o.-3 225,00 €
2.DK Re-Build, s.r.o.-2 372,00 €
3.BALDUS s. r. o.-1 821,00 €

Najviac dotované spoločnosti zo štátneho rozpočtu.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Slovenská technická univerzita v Bratislave86 093 675,00 €
2.Technická univerzita v Košiciach64 666 963,00 €
3.Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici25 350 168,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.RENSTAV spol. s r. o.-243 992,00 €
2.FANUC Slovakia s.r.o.-220 896,00 €
3.HIRK spol. s r.o.-203 135,00 €

Spoločnosti zoradené podľa ich ocenenia ich dobrého mena.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Alpha medical, s. r. o.148 988 941,00 €
2.Towercom, a.s.75 815 281,00 €
3.Palm Corp s.r.o.35 183 112,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Wisage spol, s.r.o.-643 381,00 €
2.DEÁK food s.r.o.-154 808,00 €
3.SOAS a.s.-153 255,00 €

Spoločnosti do ktorých spoločníci vložili najviac finančných prostriedkov.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Okresné stavebné bytové družstvo Levi ce v..20 783 826,00 €
2.Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou3 919 155,00 €
3.A.X. Agroslavinvest s.r.o.2 376 430,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.GOLD GLASS s.r.o.-453 441,00 €
2.Caspian Trading & consulting s.r.o.-69 989,00 €
3.CARS X s.r.o.-23 450,00 €

Spoločnosti zoradené podľa ich neuhradených faktúr.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Toyota Financial Services Slovakia s. r.o.57 483 320,00 €
2.Stavebné bytové družstvo Brezno12 208 457,00 €
3.SloStroj, s. r. o.11 066 715,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Stavebné bytové družstvo Levoča-292 253,00 €
2.MIMA BB s.r.o.-182 214,00 €
3.TOPDROG a.s.-178 749,00 €

Najväčší neplatiči faktúr alebo spoločnosti ktoré si najviac požičiavajú

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.1 154 233 212,00 €
2.LESY Slovenskej republiky ŠTÁTNY POD NIK890 774 689,00 €
3.Severoslovenské vodárne a kanalizácie , a. s.225 493 121,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.TINSPED, spol. s r.o.-1 939 702,00 €
2.MV-investment, a.s.-1 625 568,00 €
3.TOMI reality s. r. o.-160 424,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa celkového majetku.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.1 154 233 212,00 €
2.LESY Slovenskej republiky ŠTÁTNY POD NIK890 774 689,00 €
3.Severoslovenské vodárne a kanalizácie , a. s.225 493 121,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.TINSPED, spol. s r.o.-1 939 702,00 €
2.MV-investment, a.s.-1 625 568,00 €
3.TOMI reality s. r. o.-160 424,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa záväzkov so splatnosťou aspoň jeden rok.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Towercom, a.s.138 577 125,00 €
2.Hella Slovakia Holding s.r.o.110 000 000,00 €
3.Alpha medical, s. r. o.96 636 888,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.M.B.P. Prešov , s.r.o.-2 866 869,00 €
2.Stavebné bytové družstvo Sobrance-2 360 367,00 €
3.SBD-P Pezinok-1 422 635,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich ocenenia predaného tovaru.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Poliklinika Senica n.o.2 290 042,00 €
2.Nemocnica Alexandra Wintera n.o.1 198 408,00 €
3.Technická univerzita v Košiciach448 874,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich nákladov vynaložených na opravy.

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich nákladov vynaložených na reprezentáciu.

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich nákladov vynaložených na spotrebu materiálu.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.SAS Automotive s.r.o.909 711 178,00 €
2.Adient Slovakia s.r.o.210 676 799,00 €
3.HBPO Slovakia s.r.o.209 442 198,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.ZEUSs, s.r.o.-89 862,00 €
2.Stavebné bytové družstvo Fiľakovo-35 329,00 €
3.PLOTY SKALA,s.r.o.-28 471,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich vlastného kapitálu.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.1 154 233 212,00 €
2.LESY Slovenskej republiky ŠTÁTNY POD NIK890 774 689,00 €
3.Severoslovenské vodárne a kanalizácie , a. s.225 493 121,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.TINSPED, spol. s r.o.-1 939 702,00 €
2.MV-investment, a.s.-1 625 568,00 €
3.TOMI reality s. r. o.-160 424,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich základného imania.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.LESY Slovenskej republiky ŠTÁTNY POD NIK743 232 854,00 €
2.Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.625 005 000,00 €
3.Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.216 357 000,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom..-176 310 126,00 €
2.BHR s.r.o.-1 029 705,00 €
3.Drinks Market Fizzy %0Cv likvidácii%0C-1 024 329,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ocenenia darov ktoré prijali.

Slovenské spoločnosti zoradené podľa skrytých výnosov do kategórie iné ostatné výnosy.

Slovenské spoločnosti zoradené podľa výnosov z nájmu ich majetku.

Slovenské spoločnosti zoradené podľa výnosov z nájmu ich majetku.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Slovenská technická univerzita v Bratislave143 228 092,00 €
2.Technická univerzita v Košiciach45 884 742,00 €
3.Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici36 131 476,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.DOMINIK, n.o.-1 916 590,00 €
2.Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.-625 734,00 €
3.Poliklinika Senica n.o.-243 224,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich celkového majetku.

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich ocenenia ich výroby.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.SKY PARK RESIDENCES s. r. o.117 729 852,00 €
2.eMeM, spol. s r. o.16 194 879,00 €
3.Bory Home II s.r.o.15 608 954,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.M-TEL s.r.o.-15 998,00 €
2.STAPA TP, s.r.o.-12 600,00 €
3.ĎUMBIER,výrobné družstvo-217,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa tržieb z predaja akcií alebo dlhopisov.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.ESCALATION s.r.o.41 103 013,00 €
2.INVESTFINANCE Slovakia, a.s.27 057 062,00 €
3.Assets Management, a.s.26 544 593,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.PricewaterhouseCoopers CEE Firm Services s.r.o.0,00 €
2.SAS Automotive s.r.o.0,00 €
3.N I K É , spol. s r.o.0,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa hodnoty ich prijatých úrokov.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r.o.2 923 685,00 €
2.Toyota Financial Services Slovakia s. r.o.2 731 440,00 €
3.Fortbet Funding s. r. o.2 465 589,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.CENTRAL EUROPEAN GUARD ADMINISTRATIO N s.r.o.-3 225,00 €
2.DK Re-Build, s.r.o.-2 372,00 €
3.BALDUS s. r. o.-1 821,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa hodnoty ich zaplatených úrokov.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Towercom, a.s.9 496 915,00 €
2.HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r.o.8 117 221,00 €
3.Alpha medical, s. r. o.7 364 345,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.HOCHTIEF SK s.r.o.-16 681,00 €
2.Mariladent s.r.o.-1 069,00 €
3.BRAXTON INVESTMENT GROUP, a.s-276,00 €