Prehľad TOP spoločností

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie zobrazuje informáciu, koľko mala spoločnosť zisk alebo stratu v danom roku pred zdanením.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.PricewaterhouseCoopers CEE Firm Services s.r.o.21 176 544,00 €
2.IKEA Bratislava, s.r.o.10 514 011,00 €
3.Pepco Slovakia s.r.o.10 136 665,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Akebono Brake Slovakia s. r. o.-12 909 354,00 €
2.Internet Mall Slovakia s.r.o.-9 169 310,00 €
3.AAF International s.r.o.-4 887 842,00 €

Nevysporiadaný výsledok z minulých rokov je údaj o tom, koľko bola spoločnosť v minulosti v zisku alebo strate a o tomto zisku zatiaľ valná hromada nerozhodla o rozdelení na dividendy.

Zisk alebo strata spoločnosti po započítaní daní.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.PricewaterhouseCoopers CEE Firm Services s.r.o.21 176 544,00 €
2.IKEA Bratislava, s.r.o.10 514 011,00 €
3.Pepco Slovakia s.r.o.10 136 665,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Akebono Brake Slovakia s. r. o.-12 909 354,00 €
2.Internet Mall Slovakia s.r.o.-9 169 310,00 €
3.AAF International s.r.o.-4 887 842,00 €

Hotovosť spoločnosti na bankových účtoch ku dňu závierky účtovníctva.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.MIKROREGIÓN BYSTRICKÁ DOLINA3 034 788,00 €
2.Združenie obcí "Zdravý mikroregión"2 440 625,00 €
3.Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí1 635 197,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.PricewaterhouseCoopers CEE Firm Services s.r.o.0,00 €
2.IKEA Bratislava, s.r.o.0,00 €
3.Pepco Slovakia s.r.o.0,00 €

Finančné prostriedky spoločnosti v hotovosti.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Inibsa-Pharma Slovensko, a.s.33 100 000,00 €
2.Trantor, s.r.o.3 321 952,00 €
3.PINUS ALU, S.R.O.1 382 643,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Sardinka Production, s.r.o.-234 774,00 €
2.TOMI reality s. r. o.-218 781,00 €
3.FIDES Slovakia, s.r.o.-84 477,00 €

Finančné prostriedky spoločnosti na bankovom účte a v hotovosti.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Adient Seating Slovakia, s.r.o.49 877 046,00 €
2.Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o .33 723 656,00 €
3.TRIM LEADER, a.s.25 949 441,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.GLOBAL SOLUTIONS, s.r.o.-142 782,00 €
2.Karimtech,s.r.o.-136 583,00 €
3.BYTY real s.r.o.-118 480,00 €

Ktorá spoločnosť nám prispieva najviac do štátneho rozpočtu cez daň z príjmov?

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.4 507 584,00 €
2.IKEA Bratislava, s.r.o.3 044 351,00 €
3.Pepco Slovakia s.r.o.2 795 992,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Siemens Healthcare s. r. o.-397 279,00 €
2.Funiversity, s.r.o.-237 639,00 €
3.DS Smith Turpak Obaly, a.s.-223 014,00 €

Spoločnosti zoradené podľa hodnoty nehnuteľností a pozemkov.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.P & P invest s.r.o.29 832 914,00 €
2.Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.29 277 411,00 €
3.RAS IMMOBILIEN SK S. R. O.14 102 005,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.TOMI reality s. r. o.-62 368,00 €
2.GLENOR s.r.o.-31 500,00 €
3.YARYLO s.r.o.-12 300,00 €

Dlhodobý hmotný majetok sú pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov. Ďalej samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a dobu použiteľnosti viac ako 1 rok a súčasne ich ocenenie je vyššie ako 1700 €.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.28 688 765,00 €
2.BENU Slovensko, a.s.12 071 332,00 €
3.Siemens Healthcare s. r. o.5 937 500,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Mobilné Casino, spol. s r.o.-11 130,00 €
2.ESYP, s.r.o.-9 846,00 €
3.BIOTREND B-D, s.r.o.-9 298,00 €

Základné stádo umožňuje zoradiť spoločnosti podľa najväčších agropodnikateľov ktorí vykonávajú živočíšnu výrobu.

Najzadĺženejšie spoločnosti na Slovensku.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.1 154 233 212,00 €
2.Hella Slovakia Holding s.r.o.196 891 941,00 €
3.KRONOSPAN, s.r.o.152 351 249,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.MV-investment, a.s.-1 625 568,00 €
2.TOMI reality s. r. o.-160 424,00 €
3.TAIP s.r.o.-87 846,00 €

Mzdové náklady ukazujú spoločnosti ktoré vyplácajú najviac miezd.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Dell s.r.o.65 764 905,00 €
2.DXC Technology Slovakia s.r.o.41 160 324,00 €
3.Accenture Technology Solutions - Slov akia, s.r.o.32 201 313,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Respect SK, s.r.o.0,00 €
2.WATER ALLIANCE, a.s.0,00 €
3.WAD GROUP, a.s.0,00 €

Ocenené stavby spoločnosti.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.387 400 063,00 €
2.KRONOSPAN, s.r.o.46 998 407,00 €
3.P & P invest s.r.o.29 832 914,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.TOMI reality s. r. o.-62 368,00 €
2.GLENOR s.r.o.-31 500,00 €
3.M.K.M. TRADING, spol. s r. o.-28 303,00 €

Oceniteľné práva sú výrobno-technické poznatky (know how), licencie, užívacie práva, právo prechodu cez pozemok, vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské práva, dovozné kvóty a vývozné kvóty, obchodné značky, ochranné známky, receptúry, predmety priemyselných práv a iné výsledky duševnej práce, ak sa obstarali za odplatu.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Adient Innotec Metal Technologies s.r .o.910 000,00 €
2.Albatros Media Slovakia, s.r.o.631 849,00 €
3.AŽD SLOVAKIA a.s.523 432,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.PricewaterhouseCoopers CEE Firm Services s.r.o.0,00 €
2.IKEA Bratislava, s.r.o.0,00 €
3.Pepco Slovakia s.r.o.0,00 €

Spoločnosti ktoré zaplatili najviac za software.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.26 708 672,00 €
2.NAY a.s.2 664 277,00 €
3.OVB Allfinanz Slovensko a.s.1 102 662,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.ESYP, s.r.o.-9 846,00 €
2.BÁLEK ARCHITEKTI S.R.O.-5 034,00 €
3.Respect SK, s.r.o.0,00 €

Neobežný majetok nemení svoju formu, pôsobí dlhodobo a opotrebováva sa postupne.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.1 096 773 565,00 €
2.KRONOSPAN, s.r.o.131 572 568,00 €
3.Hella Slovakia Holding s.r.o.71 298 115,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.TOP WHEELS s.r.o.-98 054,00 €
2.CAFART, s.r.o.-11 164,00 €
3.MG & Partners, s. r. o.-10 500,00 €

Tržby za vlastné výrobky

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.STIGA Slovakia, s.r.o.104 871 927,00 €
2.thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s .100 015 989,00 €
3.Miba Sinter Slovakia s.r.o.94 380 879,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.ELE Advanced Technologies, s. r. o.-36 739,00 €
2.JUENG services k.s.-4 799,00 €
3.M.I.T.O., S.R.O.-4 696,00 €

Spoločnosti ktoré poskytujú najviac služieb

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.186 783 465,00 €
2.DXC Technology Slovakia s.r.o.127 595 550,00 €
3.Dell s.r.o.122 342 849,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Sutherland Global Services, s.r.o.-76 703,00 €
2.MINAKO Group,s. r. o.-1 584,00 €
3.TRIM LEADER, a.s.0,00 €

Tržby za predaný tovar spoločnosti.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.NAY a.s.296 277 546,00 €
2.TATE & LYLE SLOVAKIA, S.R.O.280 602 111,00 €
3.dm drogerie markt, s.r.o.195 159 694,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.COTY SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o.-112 359,00 €
2.ELTIMA s.r.o.-48 933,00 €
3.QUO VADIS s.r.o.-1 977,00 €

Ktoré spoločnosti míňajú najviac energií?

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Dom pokojnej staroby n.o., Gbely46 712,00 €
2.DOMINIK, n.o.33 923,00 €
3.Domov Klas n.o.28 387,00 €

Spoločnosti zoradené podľa príjmov z úrokov.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Toyota Financial Services Slovakia s. r.o.2 731 440,00 €
2.Oberbank Leasing s.r.o.2 443 072,00 €
3.Tatry mountain resorts PL, a.s.1 251 879,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Cason Consulting a.s.-1 701,00 €
2.West Group s.r.o.-376,00 €
3.Ambriel s.r.o.-365,00 €

Najviac dotované spoločnosti zo štátneho rozpočtu.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.7 909 252,00 €
2.Minebea Slovakia s.r.o.2 891 152,00 €
3.TATE & LYLE SLOVAKIA, S.R.O.2 391 077,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.FANUC Slovakia s.r.o.-220 896,00 €
2.FISS, s.r.o.-2 975,00 €
3.GAM s.r.o.-2 319,00 €

Spoločnosti zoradené podľa ich ocenenia ich dobrého mena.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.BENU Slovensko, a.s.11 632 676,00 €
2.Funiversity, s.r.o.5 264 857,00 €
3.EUROPIN, s.r.o.3 652 601,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.FREESTAV s.r.o.-3 565,00 €
2.PricewaterhouseCoopers CEE Firm Services s.r.o.0,00 €
3.IKEA Bratislava, s.r.o.0,00 €

Spoločnosti do ktorých spoločníci vložili najviac finančných prostriedkov.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.A.X. Agroslavinvest s.r.o.2 376 430,00 €
2.AGRO COMPANY s.r.o.919 200,00 €
3.iLO, s.r.o.594 492,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Caspian Trading & consulting s.r.o.-69 989,00 €
2.MJ Aviation s.r.o.-2 989,00 €
3.Classic Capital-100,00 €

Spoločnosti zoradené podľa ich neuhradených faktúr.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Toyota Financial Services Slovakia s. r.o.57 483 320,00 €
2.SKI CENTRUM - Banská Štiavnica, s.r.o4 465 403,00 €
3.TIMOB Tel s.r.o.4 094 697,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Avantgarde Services-50 806,00 €
2.TRIMEX SLOVAKIA, s.r.o.-50 000,00 €
3.Oxbov, s.r.o.-29 677,00 €

Najväčší neplatiči faktúr alebo spoločnosti ktoré si najviac požičiavajú

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.1 154 233 212,00 €
2.Hella Slovakia Holding s.r.o.196 891 941,00 €
3.KRONOSPAN, s.r.o.152 351 249,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.MV-investment, a.s.-1 625 568,00 €
2.TOMI reality s. r. o.-160 424,00 €
3.TAIP s.r.o.-87 846,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa celkového majetku.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.1 154 233 212,00 €
2.Hella Slovakia Holding s.r.o.196 891 941,00 €
3.KRONOSPAN, s.r.o.152 351 249,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.MV-investment, a.s.-1 625 568,00 €
2.TOMI reality s. r. o.-160 424,00 €
3.TAIP s.r.o.-87 846,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa záväzkov so splatnosťou aspoň jeden rok.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Hella Slovakia Holding s.r.o.110 000 000,00 €
2.RAS IMMOBILIEN SK S. R. O.21 478 922,00 €
3.SMP Automotive Solutions Slovakia s.r .o.19 006 255,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.R-Pharmaservices s.r.o.-120 000,00 €
2.MOTORKARAVAN s.r.o.-21 956,00 €
3.K.A.N., s.r.o.-14 224,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich ocenenia predaného tovaru.

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich nákladov vynaložených na opravy.

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich nákladov vynaložených na reprezentáciu.

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich nákladov vynaložených na spotrebu materiálu.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.STIGA Slovakia, s.r.o.84 190 648,00 €
2.Hella Innenleuchten - Systeme Bratisl ava, s.r.o.66 654 753,00 €
3.Nissens Slovakia, s.r.o.62 115 537,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Podpoliansky pivovar s.r.o.-2 592,00 €
2.BT Slovakia s.r.o.-1 914,00 €
3.Famila, s. r. o.-1 055,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich vlastného kapitálu.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.1 154 233 212,00 €
2.Hella Slovakia Holding s.r.o.196 891 941,00 €
3.KRONOSPAN, s.r.o.152 351 249,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.MV-investment, a.s.-1 625 568,00 €
2.TOMI reality s. r. o.-160 424,00 €
3.TAIP s.r.o.-87 846,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich základného imania.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.625 005 000,00 €
2.PHOENIX Slovakia Holding, s. r. o.57 668 000,00 €
3.Akebono Brake Slovakia s. r. o.52 000 000,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.ARCADE INVEST, s.r.o.-168 695,00 €
2.Slovakia Camex, v.o.s.-11 526,00 €
3.CITY GROUP ŠN,s.r.o.-10 588,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ocenenia darov ktoré prijali.

Slovenské spoločnosti zoradené podľa skrytých výnosov do kategórie iné ostatné výnosy.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Združenie obcí Torysského miniregiónu11 744,00 €
2.DOMINIK, n.o.4 080,00 €
3.Domov Klas n.o.1 629,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa výnosov z nájmu ich majetku.

Slovenské spoločnosti zoradené podľa výnosov z nájmu ich majetku.

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich celkového majetku.

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich ocenenia ich výroby.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Nissens Slovakia, s.r.o.7 107 266,00 €
2.thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s .5 976 361,00 €
3.Miba Sinter Slovakia s.r.o.4 812 957,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.STAPA TP, s.r.o.-12 600,00 €
2.Emerson Process Management, s.r.o.-114,00 €
3.PricewaterhouseCoopers CEE Firm Services s.r.o.0,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa tržieb z predaja akcií alebo dlhopisov.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.KLM real estate a.s.23 589 001,00 €
2.TOP Development, a.s.6 173 141,00 €
3.ADVANCE PROPERTY 1 a. s.3 476 522,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.PricewaterhouseCoopers CEE Firm Services s.r.o.0,00 €
2.IKEA Bratislava, s.r.o.0,00 €
3.Pepco Slovakia s.r.o.0,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa hodnoty ich prijatých úrokov.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Toyota Financial Services Slovakia s. r.o.2 731 440,00 €
2.Oberbank Leasing s.r.o.2 443 072,00 €
3.Tatry mountain resorts PL, a.s.1 251 879,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Cason Consulting a.s.-1 701,00 €
2.West Group s.r.o.-376,00 €
3.Ambriel s.r.o.-365,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa hodnoty ich zaplatených úrokov.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.3 287 320,00 €
2.Tatry mountain resorts PL, a.s.1 719 960,00 €
3.STIGA Slovakia, s.r.o.1 596 432,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.HOCHTIEF SK s.r.o.-16 681,00 €
2.BENU SK 29, s.r.o.-14,00 €
3.BENU SK 56, s.r.o.-6,00 €