Celkový majetok

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich celkového majetku.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.Slovenský pozemkový fond292 937 577,00 €
2.Slovenská technická univerzita v Bratislave241 944 351,00 €
3.Univerzita Komenského v Bratislave194 529 543,00 €
4.Žilinská univerzita v Žiline110 026 012,00 €
5.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach82 815 486,00 €
6.Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre60 545 038,00 €
7.Technická univerzita v Košiciach59 290 929,00 €
8.Ekonomická univerzita v Bratislave48 083 288,00 €
9.Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre41 157 026,00 €
10.Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie..40 019 590,00 €
11.Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici37 766 708,00 €
12.Technická univerzita vo Zvolene36 045 731,00 €
13.Rozhlas a televízia Slovenska35 293 700,00 €
14.Prešovská univerzita v Prešove27 677 705,00 €
15.Katolícka univerzita v Ružomberku24 521 497,00 €
16.Trnavská univerzita v Trnave21 275 105,00 €
17.Združenie obcí Aglomerácia Hronovce16 212 019,00 €
18.Vysoká škola múzických umení v Bratislave14 681 530,00 €
19.Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne..13 438 022,00 €
20.Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave13 259 085,00 €
21.UNIVERZITA J. SELYEHO12 265 449,00 €
22.DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy..10 184 265,00 €
23.Akadémia umení v Banskej Bystrici9 435 382,00 €
24.Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave9 125 381,00 €
25.Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou7 720 548,00 €
26.DANUBIANA - Centrum moderného umenia, n.o.7 506 379,00 €
27.Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.6 340 941,00 €
28.VITALITA n.o. LEHNICE5 016 135,00 €
29.Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.4 435 041,00 €
30.Združenie obcí Enviropark Pomoravie3 769 858,00 €
31.Nemocnica Alexandra Wintera n.o.3 642 058,00 €
32.Národný endokrinologický a diabetologický..3 449 851,00 €
33.MIKROREGIÓN BYSTRICKÁ DOLINA3 143 560,00 €
34.Združenie obcí "Zdravý mikroregión"2 443 243,00 €
35.Združenie obcí Bioenergia Bystricko2 345 302,00 €
36.Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o.1 976 081,00 €
37.Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí1 523 698,00 €
38.DOMINIK, n.o.1 198 915,00 €
39.Združenie obcí Rajecká dolina1 115 283,00 €
40.Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku..910 073,00 €
41.Združenie obcí Mikroregión "Potríbečie -..671 941,00 €
42.SEZO - Spiš, združenie obcí656 442,00 €
43.Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného..608 048,00 €
44.Združenie obcí Záhorská Ves a Suchohrad pre..562 031,00 €
45.II. Rákóczi Ferenc, n.o.541 095,00 €
46.Združenie obcí Medzičilizia531 427,00 €
47.Poliklinika Sabinov, n.o.522 623,00 €
48.Poliklinika Senica n.o.489 741,00 €
49.Združenie obcí mikroregiónu Poondavie332 669,00 €
50."KOMPLEX", záujmové združenie obcí309 201,00 €
51."Združenie prihraničných obcí pre VKČOV"279 075,00 €
52.Tlačová agentúra Slovenskej republiky277 641,00 €
53.Združenie obcí Trniny255 006,00 €
54.Združenie obcí Čipčie185 569,00 €
55.Ekocentrum Dolná Orava - združenie obcí169 057,00 €
56.Združenie obcí "Mikroregión Dolná Svinka"157 540,00 €
57."Mikroregión Hričov" združenie obcí152 416,00 €
58.Združenie obcí Uhrovská Dolina137 564,00 €
59.Združenie obcí Mikroregión pri Slanej125 540,00 €
60.Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie,..119 859,00 €
61.Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť115 148,00 €
62.Združenie obcí hornej Torysy110 792,00 €
63.Združenie LAPANČ93 188,00 €
64.Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.80 523,00 €
65.Nemocnica Modra n.o.79 976,00 €
66.Domov Klas n.o.77 461,00 €
67.Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím..76 434,00 €
68.Úrad pre dohľad nad výkonom auditu76 304,00 €
69.Združenie obcí Slanského mikroregiónu74 117,00 €
70.Mikroregión HORNOHRAD, združenie obcí65 482,00 €
71.Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu..64 590,00 €
72.Združenie obcí EKOLÓG62 597,00 €
73.ŠTÍBOR - Mestské centrum sociálnych služieb..62 240,00 €
74.Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany43 055,00 €
75.Fond na podporu kultúry národnostných menšín27 030,00 €
76.Združenie obcí Kvetňanka26 124,00 €
77.Úrad komisára pre deti24 820,00 €
78.Komunitné centrum, n.o.24 069,00 €
79.Ústav pamäti národa23 754,00 €
80.Nezábudka, n.o.23 483,00 €
81.Fond na podporu umenia21 242,00 €
82.Združenie obcí Rajecká cyklotrasa19 417,00 €
83.Sociálne služby Myjava, n.o.16 384,00 €
84.Dom pokojnej staroby n.o., Gbely14 718,00 €
85.Mestské divadlo - Divadlo z Pasáže, n.o.14 025,00 €
86.Nezábudka Kúty, n.o.13 731,00 €
87.Senior Centrum Handlová, n.o.12 946,00 €
88.Správa majetku mesta, n.o., Partizánske12 652,00 €
89.Audiovizuálny fond11 938,00 €
90.Združenie obcí Modra - Šenkvice11 347,00 €
91.Združenie obcí EKOTORYSA11 051,00 €
92.Združenie miest a obcí myjavského regiónu11 008,00 €
93.Domov n.o., Partizánske6 859,00 €
94.ASTERION, n.o.5 518,00 €
95.Podnik medzitrhu práce - Šanca pre všetkých,..5 273,00 €
96."Mikroregión pod Poludnicou "združenie obcí"5 168,00 €
97.Združenie obcí "Mikroregión Turecká"5 083,00 €
98.Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské..4 677,00 €
99.Združenie Obcí Regionálne Vzdelávacie Centrum..3 292,00 €
100.Dom seniorov Brodské, n.o.2 875,00 €