Celkový majetok

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich celkového majetku.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Slovenský pozemkový fond291 881 748,00 €
2.Slovenská technická univerzita v Bratislave236 403 846,00 €
3.Univerzita Komenského v Bratislave192 489 940,00 €
4.Žilinská univerzita v Žiline107 771 639,00 €
5.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach83 130 344,00 €
6.Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre58 481 596,00 €
7.Technická univerzita v Košiciach56 985 495,00 €
8.Ekonomická univerzita v Bratislave49 433 672,00 €
9.Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre40 672 557,00 €
10.Rozhlas a televízia Slovenska40 295 711,00 €
11.Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie..39 912 502,00 €
12.Technická univerzita vo Zvolene37 199 489,00 €
13.Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici37 073 092,00 €
14.Prešovská univerzita v Prešove31 318 372,00 €
15.Katolícka univerzita v Ružomberku23 701 559,00 €
16.Trnavská univerzita v Trnave20 840 913,00 €
17.Vysoká škola múzických umení v Bratislave15 068 760,00 €
18.Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave13 221 717,00 €
19.Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne..10 740 168,00 €
20.Akadémia umení v Banskej Bystrici10 060 101,00 €
21.Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave8 691 414,00 €
22.Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.8 216 899,00 €
23.DANUBIANA - Centrum moderného umenia, n.o.7 465 193,00 €
24.Psychiatrická nemocnica Michalovce,n. o.6 647 308,00 €
25.Detská psychiatrická liečebňa n. o. Hraň6 514 525,00 €
26.Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou6 508 557,00 €
27.Ľubovnianska nemocnica, n. o.6 194 000,00 €
28.VITALITA n.o. LEHNICE5 301 642,00 €
29.Národný endokrinologický a diabetologický..3 935 852,00 €
30.Nemocnica Alexandra Wintera n.o.3 928 410,00 €
31.Združenie obcí Enviropark Pomoravie3 729 176,00 €
32.MIKROREGIÓN BYSTRICKÁ DOLINA3 034 788,00 €
33.Združenie obcí "Zdravý mikroregión"2 440 625,00 €
34.Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o.2 062 563,00 €
35.Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí1 635 197,00 €
36.Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku..1 091 778,00 €
37.DOMINIK, n.o.1 090 591,00 €
38.Združenie obcí Rajecká dolina1 041 165,00 €
39.Združenie BABIA HORA616 069,00 €
40.Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.589 408,00 €
41.Združenie obcí Záhorská Ves a Suchohrad pre..540 123,00 €
42.Združenie obcí Medzičilizia506 662,00 €
43.Poliklinika Sabinov, n.o.471 870,00 €
44.Poliklinika Senica n.o.448 269,00 €
45.Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický..390 387,00 €
46."KOMPLEX", záujmové združenie obcí309 201,00 €
47."Združenie prihraničných obcí pre VKČOV"279 075,00 €
48.Tlačová agentúra Slovenskej republiky240 076,00 €
49.Združenie obcí Trniny234 874,00 €
50.Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, n.o.173 644,00 €
51.Ekocentrum Dolná Orava - združenie obcí157 813,00 €
52.Združenie obcí Strážovské vrchy141 436,00 €
53.Združenie obcí Uhrovská Dolina132 437,00 €
54.Združenie obcí hornej Torysy128 064,00 €
55.Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť125 090,00 €
56.Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím..118 177,00 €
57.Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.77 798,00 €
58.Ústav pamäti národa77 047,00 €
59.Domov Klas n.o.72 239,00 €
60.Nemocnica Modra n.o.71 093,00 €
61.Úrad pre dohľad nad výkonom auditu60 925,00 €
62.VEPOS Horného Turca n. o.59 872,00 €
63.ŠTÍBOR - Mestské centrum sociálnych služieb..59 533,00 €
64.Združenie obcí EKOLÓG56 360,00 €
65.Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu..54 944,00 €
66.DOMAŠA INVEST, n.o.52 380,00 €
67.Mikroregión HORNOHRAD, združenie obcí47 727,00 €
68.Fond na podporu umenia45 077,00 €
69.Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany43 055,00 €
70.Združenie miest a obcí údolie Bodvy35 017,00 €
71.Fond na podporu kultúry národnostných menšín23 299,00 €
72.Združenie obcí Kvetňanka16 376,00 €
73.Nezábudka, n.o.16 289,00 €
74.Dom pokojnej staroby n.o., Gbely15 365,00 €
75.Sociálne služby Myjava, n.o.14 529,00 €
76.Úrad komisára pre deti13 565,00 €
77.Nezábudka Kúty, n.o.13 113,00 €
78.Združenie obcí Bánovecko12 672,00 €
79.Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký..11 655,00 €
80.Združenie obcí Modra - Šenkvice11 347,00 €
81.Združenie miest a obcí myjavského regiónu10 014,00 €
82.Správa majetku mesta, n.o., Partizánske9 087,00 €
83.Audiovizuálny fond8 762,00 €
84.Domov n.o. Partizánske5 663,00 €
85.Senior Centrum Handlová, n.o.5 623,00 €
86.Združenie obcí "Mikroregión Turecká"4 710,00 €
87.ASTERION, n.o.4 348,00 €
88.Domov Barborka Unín, n. o.3 643,00 €
89.HARMÓNIA n.o.2 553,00 €
90.Dom seniorov Brodské, n.o.2 240,00 €
91.Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské..2 222,00 €
92.Mikroregión Branč - združenie obcí1 815,00 €
93.Združenie Obcí Regionálne Vzdelávacie Centrum..1 575,00 €
94.Nezábudka Pata n.o.1 311,00 €
95.Mikroregión Blžská dolina - združenie obcí1 259,00 €
96.Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.379,00 €
97.MARTOS, n.o.341,00 €
98.Centrum sociálnych služieb Svinná, n. o.156,00 €
99.Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných..0,00 €
100."Spoločenstvo obcí topoľčiansko-duchonského..0,00 €