Predaný tovar

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich ocenenia predaného tovaru.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných..139 856 709,00 €
2.Univerzita Komenského v Bratislave2 470 583,00 €
3.Poliklinika Senica n.o.2 290 042,00 €
4.Nemocnica Alexandra Wintera n.o.1 198 408,00 €
5.Poliklinika Sabinov, n.o.1 053 239,00 €
6.Technická univerzita v Košiciach448 874,00 €
7.Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie..349 706,00 €
8.DANUBIANA - Centrum moderného umenia, n.o.94 612,00 €
9.Ekonomická univerzita v Bratislave87 919,00 €
10.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach77 523,00 €
11.Ľubovnianska nemocnica, n. o.70 057,00 €
12.Katolícka univerzita v Ružomberku58 923,00 €
13.Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre54 356,00 €
14.Žilinská univerzita v Žiline54 206,00 €
15.Slovenská technická univerzita v Bratislave46 051,00 €
16.Technická univerzita vo Zvolene30 472,00 €
17.Trnavská univerzita v Trnave24 349,00 €
18.Prešovská univerzita v Prešove18 430,00 €
19.DOMINIK, n.o.13 739,00 €
20.Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza,..10 722,00 €
21.Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici7 598,00 €
22.Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave5 672,00 €
23.Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské..4 479,00 €
24.Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti3 988,00 €
25.Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum..3 174,00 €
26.ASTERION, n.o.2 865,00 €
27.Rozhlas a televízia Slovenska574,00 €
28.Združenie miest a obcí myjavského regiónu69,00 €
29.Slovenský pozemkový fond0,00 €
30.Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.0,00 €
31.Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou0,00 €
32.Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne..0,00 €
33.Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.0,00 €
34.Vysoká škola múzických umení v Bratislave0,00 €
35.Úrad pre dohľad nad výkonom auditu0,00 €
36.Národný endokrinologický a diabetologický..0,00 €
37."KOMPLEX", záujmové združenie obcí0,00 €
38."Spoločenstvo obcí topoľčiansko-duchonského..0,00 €
39.Akadémia umení v Banskej Bystrici0,00 €
40.Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre0,00 €
41.Regionálne združenie obcí Laborecká niva0,00 €
42.Záujmové združenie spoločenstva obcí mikroregiónu..0,00 €
43.Psychiatrická nemocnica Michalovce,n. o.0,00 €
44.VITALITA n.o. LEHNICE0,00 €
45.Fond na podporu umenia0,00 €
46.Fond na podporu kultúry národnostných menšín0,00 €
47.Nemocnica Modra n.o.0,00 €
48.DOMAŠA INVEST, n.o.0,00 €
49.Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave0,00 €
50.Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím..0,00 €
51.Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o.0,00 €
52.Detská psychiatrická liečebňa n. o. Hraň0,00 €
53.Združenie obcí Rajecká dolina0,00 €
54.Ústav pamäti národa0,00 €
55.Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.0,00 €
56.SENIOR ZOHOR n.o.0,00 €
57."REGIÓN GRON"0,00 €
58.Regionálne združenie mestských častí hl...0,00 €
59.Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku..0,00 €
60.MIKROREGIÓN BYSTRICKÁ DOLINA0,00 €
61.Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE..0,00 €
62.Tlačová agentúra Slovenskej republiky0,00 €
63.Združenie Obcí Regionálne Vzdelávacie Centrum..0,00 €
64.Rovina - združenie obcí0,00 €
65.Združenie miest a obcí vranovského regiónu0,00 €
66.Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí0,00 €
67.Mikroregión RIMAVA A RIMAVICA0,00 €
68.Regionálne združenie miest a obcí Stredného..0,00 €
69.Združenie obcí Hrachovište, Vaďovce, Višňové..0,00 €
70.Ekocentrum Dolná Orava - združenie obcí0,00 €
71.Mikroregión obcí ROŇAVA - združenie obcí0,00 €
72.Nezábudka, n.o.0,00 €
73.Regionálne združenie miest a obcí Prešov -..0,00 €
74.Združenie obcí Mikroregión Machnáč - Inovec0,00 €
75.PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná..0,00 €
76.Združenie obcí Tribečsko - Inoveckého regiónu0,00 €
77.Združenie obcí mikroregiónu Betliar - Stratená0,00 €
78.Mikroregión Branč - združenie obcí0,00 €
79.Združenie obcí Trniny0,00 €
80.Haľagoš0,00 €
81.Združenie miest a obcí údolie Bodvy0,00 €
82."Združenie Miest A Obcí Dolná Orava"0,00 €
83.Združenie miest a obcí Hnileckého regiónu..0,00 €
84.Združenie obcí Torysského miniregiónu0,00 €
85.Mikroregión "Požitavie - Širočina - záujmové..0,00 €
86.Regionálne združenie miest a obcí Šariša0,00 €
87.Združenie obcí ONDAVA0,00 €
88.Regionálne združenie miest a obcí Horného..0,00 €
89.Spoločenstvo obcí mikroregiónu Podhorie0,00 €
90.Združenie obcí Uhrovská Dolina0,00 €
91.Združenie obcí regiónu Čergov - Topľa0,00 €
92.Združenie obcí Havran - Dolný Liptov0,00 €
93.Združenie obcí EKOLÓG0,00 €
94.Združenie obcí za bezpečnosť občanov skratka..0,00 €
95.Združenie obcí Bánovecko0,00 €
96.Združenie BABIA HORA0,00 €
97.Kecerovský Mikroregión Združenie Obcí0,00 €
98.Mikroregión MAGNEZIT, združenie obcí0,00 €
99.Združenie obcí Ratkovce a Žlkovce0,00 €
100.Združenie miest a obcí Spiša0,00 €