Predaný tovar

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich ocenenia predaného tovaru.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných..34 084 920,00 €
2.Univerzita Komenského v Bratislave2 743 630,00 €
3.Poliklinika Senica n.o.2 117 219,00 €
4.Nemocnica Alexandra Wintera n.o.1 096 132,00 €
5.Poliklinika Sabinov, n.o.1 043 890,00 €
6.Technická univerzita v Košiciach509 861,00 €
7.Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie..342 907,00 €
8.DANUBIANA - Centrum moderného umenia, n.o.84 473,00 €
9.Ekonomická univerzita v Bratislave81 141,00 €
10.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach66 715,00 €
11.Žilinská univerzita v Žiline63 222,00 €
12.Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre58 555,00 €
13.Slovenská technická univerzita v Bratislave50 207,00 €
14.Trnavská univerzita v Trnave25 323,00 €
15.Prešovská univerzita v Prešove25 236,00 €
16.Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici22 069,00 €
17.Technická univerzita vo Zvolene22 027,00 €
18.Združenie obcí Bioenergia Bystricko15 808,00 €
19.DOMINIK, n.o.14 974,00 €
20.Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské..12 183,00 €
21.Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum..10 144,00 €
22.Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti9 884,00 €
23.Rozhlas a televízia Slovenska9 466,00 €
24.Katolícka univerzita v Ružomberku8 968,00 €
25.Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave8 878,00 €
26.Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza,..6 148,00 €
27.ASTERION, n.o.2 257,00 €
28.Združenie miest a obcí myjavského regiónu144,00 €
29.MARTOS, n.o.10,00 €
30.Slovenský pozemkový fond0,00 €
31.Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou0,00 €
32.DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy..0,00 €
33.Vysoká škola múzických umení v Bratislave0,00 €
34.Úrad pre dohľad nad výkonom auditu0,00 €
35.VITALITA n.o. LEHNICE0,00 €
36.Národný endokrinologický a diabetologický..0,00 €
37.Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave0,00 €
38.Združenie obcí Rajecká cyklotrasa0,00 €
39."KOMPLEX", záujmové združenie obcí0,00 €
40.Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí0,00 €
41.Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.0,00 €
42.Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre0,00 €
43.Akadémia umení v Banskej Bystrici0,00 €
44.Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.0,00 €
45.Združenie obcí EKOTORYSA0,00 €
46.Nemocnica Modra n.o.0,00 €
47.Združenie obcí Mikroregión "Potríbečie -..0,00 €
48."REGIÓN GRON"0,00 €
49.Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím..0,00 €
50.Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku..0,00 €
51.Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina0,00 €
52.Fond na podporu kultúry národnostných menšín0,00 €
53.SENIOR ZOHOR n.o.0,00 €
54.Tlačová agentúra Slovenskej republiky0,00 €
55.Združenie obcí Aglomerácia Hronovce0,00 €
56.Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o.0,00 €
57.Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.0,00 €
58.UNIVERZITA J. SELYEHO0,00 €
59.Združenie Obcí Regionálne Vzdelávacie Centrum..0,00 €
60.Fond na podporu umenia0,00 €
61.Dom seniorov Brodské, n.o.0,00 €
62.MHKM Skalica, n.o.0,00 €
63.Ekocentrum Dolná Orava - združenie obcí0,00 €
64.Sociálne služby Myjava, n.o.0,00 €
65.Regionálne združenie mestských častí hl...0,00 €
66.Združenie obcí Záhorská Ves a Suchohrad pre..0,00 €
67."Mikroregión pod Poludnicou "združenie obcí"0,00 €
68.Združenie obcí mikroregiónu Nízke Tatry a..0,00 €
69.Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu..0,00 €
70.Združenie obcí Duša0,00 €
71.Domov sociálnych služieb "Dúha" Svätý Peter,..0,00 €
72.Podnik medzitrhu práce - Šanca pre všetkých,..0,00 €
73.Domov n.o., Partizánske0,00 €
74.Združenie obcí "Podzoborská hrádza"0,00 €
75.Združenie obcí EKOLÓG0,00 €
76.Regionálne združenie obcí Košice - okolie0,00 €
77.Združenie obcí Čipčie0,00 €
78.Regionálne združenie miest a obcí Žiarsky..0,00 €
79.Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu0,00 €
80.Združenie obcí bielokarpatsko-trenčianskeho..0,00 €
81.Mikroregión RIMAVA A RIMAVICA0,00 €
82.Združenie obcí Mikroregión - Bardejov - Horná..0,00 €
83.Združenie obcí Havran - Dolný Liptov0,00 €
84.Regionálne združenie miest a obcí Šariša0,00 €
85.Regionálne združenie Zemplín Michalovský región..0,00 €
86.Združenie obcí Strážovské vrchy0,00 €
87.Združenie miest a obcí Rajeckej doliny0,00 €
88.Združenie miest a obcí regiónu Humenné0,00 €
89.Mikroregión "Požitavie - Širočina - záujmové..0,00 €
90.Združenie obcí mikroregiónu Betliar - Stratená0,00 €
91.Mikroregión Teplý Vrch - združenie obcí0,00 €
92.PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná..0,00 €
93.Mikroregión Červený kameň, združenie obcí0,00 €
94.Združenie obcí "Mikroregión Čremošná"0,00 €
95.Dvory a okolie - združenie obcí0,00 €
96.Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie,..0,00 €
97.Kultúrny dom, pre Pravno, n.o.0,00 €
98.Združenie miest a obcí veľkokrtíšskeho regiónu..0,00 €
99.Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE..0,00 €
100.Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany0,00 €