Predaný tovar

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich ocenenia predaného tovaru.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných..139 856 709,00 €
2.Poliklinika Senica n.o.2 290 042,00 €
3.Nemocnica Alexandra Wintera n.o.1 198 408,00 €
4.Technická univerzita v Košiciach448 874,00 €
5.Ekonomická univerzita v Bratislave87 919,00 €
6.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach77 523,00 €
7.Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre54 356,00 €
8.Žilinská univerzita v Žiline54 206,00 €
9.Slovenská technická univerzita v Bratislave46 051,00 €
10.Technická univerzita vo Zvolene30 472,00 €
11.Trnavská univerzita v Trnave24 349,00 €
12.DOMINIK, n.o.13 739,00 €
13.Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici7 598,00 €
14.Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave5 672,00 €
15.Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské..4 479,00 €
16.Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti3 988,00 €
17.Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum..3 174,00 €
18.ASTERION, n.o.2 865,00 €
19.Rozhlas a televízia Slovenska574,00 €
20.Združenie miest a obcí myjavského regiónu69,00 €
21.Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.0,00 €
22.Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne..0,00 €
23.Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.0,00 €
24.Národný endokrinologický a diabetologický..0,00 €
25."KOMPLEX", záujmové združenie obcí0,00 €
26.Akadémia umení v Banskej Bystrici0,00 €
27.Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre0,00 €
28.Regionálne združenie obcí Laborecká niva0,00 €
29.Záujmové združenie spoločenstva obcí mikroregiónu..0,00 €
30.Psychiatrická nemocnica Michalovce,n. o.0,00 €
31.Fond na podporu kultúry národnostných menšín0,00 €
32.Nemocnica Modra n.o.0,00 €
33.DOMAŠA INVEST, n.o.0,00 €
34.Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o.0,00 €
35.Združenie obcí Rajecká dolina0,00 €
36.Ústav pamäti národa0,00 €
37.Regionálne združenie mestských častí hl...0,00 €
38.MIKROREGIÓN BYSTRICKÁ DOLINA0,00 €
39.Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE..0,00 €
40.Tlačová agentúra Slovenskej republiky0,00 €
41.Združenie Obcí Regionálne Vzdelávacie Centrum..0,00 €
42.Združenie miest a obcí vranovského regiónu0,00 €
43.Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí0,00 €
44.Regionálne združenie miest a obcí Stredného..0,00 €
45.Združenie obcí Hrachovište, Vaďovce, Višňové..0,00 €
46.Ekocentrum Dolná Orava - združenie obcí0,00 €
47.Mikroregión obcí ROŇAVA - združenie obcí0,00 €
48.Nezábudka, n.o.0,00 €
49.Regionálne združenie miest a obcí Prešov -..0,00 €
50.Združenie obcí Mikroregión Machnáč - Inovec0,00 €
51.PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná..0,00 €
52.Združenie obcí Tribečsko - Inoveckého regiónu0,00 €
53.Združenie obcí mikroregiónu Betliar - Stratená0,00 €
54.Mikroregión Branč - združenie obcí0,00 €
55.Združenie obcí Trniny0,00 €
56.Haľagoš0,00 €
57.Združenie miest a obcí údolie Bodvy0,00 €
58."Združenie Miest A Obcí Dolná Orava"0,00 €
59.Združenie miest a obcí Hnileckého regiónu..0,00 €
60.Združenie obcí Torysského miniregiónu0,00 €
61.Mikroregión "Požitavie - Širočina - záujmové..0,00 €
62.Združenie obcí ONDAVA0,00 €
63.Regionálne združenie miest a obcí Horného..0,00 €
64.Spoločenstvo obcí mikroregiónu Podhorie0,00 €
65.Združenie obcí Uhrovská Dolina0,00 €
66.Združenie obcí Havran - Dolný Liptov0,00 €
67.Združenie obcí EKOLÓG0,00 €
68.Združenie obcí za bezpečnosť občanov skratka..0,00 €
69.Združenie obcí Bánovecko0,00 €
70.Združenie BABIA HORA0,00 €
71.Kecerovský Mikroregión Združenie Obcí0,00 €
72.Mikroregión MAGNEZIT, združenie obcí0,00 €
73.Združenie obcí Ratkovce a Žlkovce0,00 €
74.Združenie miest a obcí Spiša0,00 €
75.Centrum sociálnych služieb Svinná, n. o.0,00 €
76."Združenie obcí mikroregiónu BÚČKY"0,00 €
77.Združenie obcí kanalizácia Orechová Potôň..0,00 €
78.MHKM Skalica, n.o.0,00 €
79.Mikroregión ADELA0,00 €
80.Správa majetku mesta, n.o., Partizánske0,00 €
81.Považskobystrické regionálne združenie miest..0,00 €
82.Kamjana, n.o.0,00 €
83.Združenie Obcí, Mikroregión Rimavská Dolina0,00 €
84.Združenie obcí "Mikroregión Čremošná"0,00 €
85.Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice0,00 €
86.Mikroregión HORNOHRAD, združenie obcí0,00 €
87.Mikroregión Oravská vrchovina - Združenie obcí0,00 €
88.Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany0,00 €
89.Združenie obcí Rudnaya0,00 €
90.EURÓPSKE ZOSKUPENIE ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE KRAS-BODVA..0,00 €
91.Mikroregión pri Velických jazerách0,00 €
92.Združenie obcí Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce,..0,00 €
93.MARTOS, n.o.0,00 €
94.Združenie obcí Pukavica0,00 €
95.Združenie obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orviše0,00 €
96.Združenie obcí - HAVRAN0,00 €
97.Združenie obcí "Mikroregiónu Horná Svinka"0,00 €
98.Mikroregión IZRA - združenie obcí0,00 €
99.Združenie miest a obcí okresu Košice-okolie0,00 €
100.Združenie obcí skupinového vodovodu CHANAVA0,00 €