Prijaté dary

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ocenenia darov ktoré prijali.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Žilinská univerzita v Žiline68 337,00 €
2.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach37 982,00 €
3.Slovenská technická univerzita v Bratislave30 719,00 €
4.Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.30 113,00 €
5.Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.6 831,00 €
6.Ľubovnianska nemocnica, n. o.6 321,00 €
7.Rozhlas a televízia Slovenska4 872,00 €
8.Psychiatrická nemocnica Michalovce,n. o.4 851,00 €
9.Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské..4 000,00 €
10.Domov n.o. Partizánske2 446,00 €
11.Združenie miest a obcí regiónu Humenné1 800,00 €
12.Ekonomická univerzita v Bratislave1 585,00 €
13.HARMÓNIA n.o.1 564,00 €
14.Poliklinika Sabinov, n.o.1 439,00 €
15.Nemocnica Modra n.o.1 100,00 €
16.Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický..1 097,00 €
17.Senior Centrum Handlová, n.o.1 060,00 €
18.Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum..708,00 €
19.Komunitné centrum, n.o.688,00 €
20.Detská psychiatrická liečebňa n. o. Hraň600,00 €
21.Domov Barborka Unín, n. o.510,00 €
22.Regionálne združenie miest a obcí Prešov -..500,00 €
23.Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, n.o.500,00 €
24.Dom seniorov Brodské, n.o.386,00 €
25.VITALITA n.o. LEHNICE300,00 €
26.Združenie obcí mestskej oblasti Trnava300,00 €
27.Univerzita Komenského v Bratislave191,00 €
28.Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave180,00 €
29.SVETLO Krupina, n.o.166,00 €
30.Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku..50,00 €
31.Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných..0,00 €
32.Slovenský pozemkový fond0,00 €
33.Technická univerzita v Košiciach0,00 €
34.Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.0,00 €
35.Nemocnica Alexandra Wintera n.o.0,00 €
36.Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou0,00 €
37.Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne..0,00 €
38.Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre0,00 €
39.Technická univerzita vo Zvolene0,00 €
40.Vysoká škola múzických umení v Bratislave0,00 €
41.Úrad pre dohľad nad výkonom auditu0,00 €
42.Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici0,00 €
43.Národný endokrinologický a diabetologický..0,00 €
44."KOMPLEX", záujmové združenie obcí0,00 €
45."Spoločenstvo obcí topoľčiansko-duchonského..0,00 €
46.Akadémia umení v Banskej Bystrici0,00 €
47.Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre0,00 €
48.Regionálne združenie obcí Laborecká niva0,00 €
49.Záujmové združenie spoločenstva obcí mikroregiónu..0,00 €
50.Prešovská univerzita v Prešove0,00 €
51.Fond na podporu umenia0,00 €
52.Fond na podporu kultúry národnostných menšín0,00 €
53.Trnavská univerzita v Trnave0,00 €
54.DOMAŠA INVEST, n.o.0,00 €
55.Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave0,00 €
56.Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím..0,00 €
57.Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o.0,00 €
58.Združenie obcí Rajecká dolina0,00 €
59.Ústav pamäti národa0,00 €
60.SENIOR ZOHOR n.o.0,00 €
61."REGIÓN GRON"0,00 €
62.Regionálne združenie mestských častí hl...0,00 €
63.Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti0,00 €
64.MIKROREGIÓN BYSTRICKÁ DOLINA0,00 €
65.Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE..0,00 €
66.Tlačová agentúra Slovenskej republiky0,00 €
67.Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie..0,00 €
68.Združenie Obcí Regionálne Vzdelávacie Centrum..0,00 €
69.Rovina - združenie obcí0,00 €
70.Združenie miest a obcí vranovského regiónu0,00 €
71.Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí0,00 €
72.Mikroregión RIMAVA A RIMAVICA0,00 €
73.Regionálne združenie miest a obcí Stredného..0,00 €
74.Združenie obcí Hrachovište, Vaďovce, Višňové..0,00 €
75.Ekocentrum Dolná Orava - združenie obcí0,00 €
76.Mikroregión obcí ROŇAVA - združenie obcí0,00 €
77.Nezábudka, n.o.0,00 €
78.Združenie obcí Mikroregión Machnáč - Inovec0,00 €
79.PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná..0,00 €
80.ASTERION, n.o.0,00 €
81.Združenie obcí Tribečsko - Inoveckého regiónu0,00 €
82.Združenie obcí mikroregiónu Betliar - Stratená0,00 €
83.Mikroregión Branč - združenie obcí0,00 €
84.Združenie obcí Trniny0,00 €
85.Haľagoš0,00 €
86.Združenie miest a obcí údolie Bodvy0,00 €
87."Združenie Miest A Obcí Dolná Orava"0,00 €
88.Združenie miest a obcí Hnileckého regiónu..0,00 €
89.Združenie obcí Torysského miniregiónu0,00 €
90.Mikroregión "Požitavie - Širočina - záujmové..0,00 €
91.Regionálne združenie miest a obcí Šariša0,00 €
92.Združenie obcí ONDAVA0,00 €
93.Regionálne združenie miest a obcí Horného..0,00 €
94.Spoločenstvo obcí mikroregiónu Podhorie0,00 €
95.Združenie obcí Uhrovská Dolina0,00 €
96.Združenie obcí regiónu Čergov - Topľa0,00 €
97.Združenie obcí Havran - Dolný Liptov0,00 €
98.Združenie obcí EKOLÓG0,00 €
99.Združenie obcí za bezpečnosť občanov skratka..0,00 €
100.Združenie obcí Bánovecko0,00 €