Spotreba energie

Ktoré spoločnosti míňajú najviac energií?

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Slovenská technická univerzita v Bratislave5 373 216,00 €
2.Technická univerzita v Košiciach4 729 409,00 €
3.Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici1 382 087,00 €
4.Technická univerzita vo Zvolene1 013 357,00 €
5.Nemocnica Alexandra Wintera n.o.399 590,00 €
6.Trnavská univerzita v Trnave349 299,00 €
7.Psychiatrická nemocnica Michalovce,n. o.329 821,00 €
8.Národný endokrinologický a diabetologický..287 175,00 €
9.Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne..279 493,00 €
10.Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.169 739,00 €
11.Správa majetku mesta, n.o., Partizánske158 584,00 €
12.Združenie obcí Enviropark Pomoravie100 996,00 €
13.Nemocnica Modra n.o.51 095,00 €
14.Poliklinika Senica n.o.51 072,00 €
15.Dom pokojnej staroby n.o., Gbely46 712,00 €
16.Ústav pamäti národa45 302,00 €
17.DOMINIK, n.o.33 923,00 €
18.Nezábudka, n.o.32 152,00 €
19.Domov Klas n.o.28 387,00 €
20.Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.25 889,00 €
21.Kamjana, n.o.23 187,00 €
22.Fond na podporu kultúry národnostných menšín15 439,00 €
23.SVETLO Krupina, n.o.13 533,00 €
24.ŠTÍBOR - Mestské centrum sociálnych služieb..11 695,00 €
25.Domov Barborka Unín, n. o.11 295,00 €
26.Združenie obcí "Zdravý mikroregión"10 607,00 €
27.Nezábudka Kúty, n.o.10 484,00 €
28.Združenie obcí Trniny10 176,00 €
29.Združenie obcí za bezpečnosť občanov skratka..7 311,00 €
30.Domov MUDr. Dallosa, n.o.6 165,00 €
31.Dom seniorov Machulince, n.o.6 080,00 €
32.Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o.5 048,00 €
33.Dom seniorov Brodské, n.o.4 472,00 €
34.Úrad komisára pre deti3 854,00 €
35.Domov dôchodcov Hertník n.o.3 600,00 €
36.Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské..2 509,00 €
37.Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota2 218,00 €
38.Komunitné centrum, n.o.1 190,00 €
39.Združenie obcí Bánovecko944,00 €
40.Združenie obcí hornej Torysy175,00 €
41."KOMPLEX", záujmové združenie obcí0,00 €
42.Regionálne združenie obcí Laborecká niva0,00 €
43.Záujmové združenie spoločenstva obcí mikroregiónu..0,00 €
44.DOMAŠA INVEST, n.o.0,00 €
45.Regionálne združenie mestských častí hl...0,00 €
46.MIKROREGIÓN BYSTRICKÁ DOLINA0,00 €
47.Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE..0,00 €
48.Združenie Obcí Regionálne Vzdelávacie Centrum..0,00 €
49.Združenie miest a obcí vranovského regiónu0,00 €
50.Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí0,00 €
51.Regionálne združenie miest a obcí Stredného..0,00 €
52.Združenie obcí Hrachovište, Vaďovce, Višňové..0,00 €
53.Ekocentrum Dolná Orava - združenie obcí0,00 €
54.Mikroregión obcí ROŇAVA - združenie obcí0,00 €
55.Regionálne združenie miest a obcí Prešov -..0,00 €
56.PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná..0,00 €
57.Združenie obcí Tribečsko - Inoveckého regiónu0,00 €
58.Združenie obcí mikroregiónu Betliar - Stratená0,00 €
59.Mikroregión Branč - združenie obcí0,00 €
60.Haľagoš0,00 €
61."Združenie Miest A Obcí Dolná Orava"0,00 €
62.Združenie miest a obcí Hnileckého regiónu..0,00 €
63.Združenie obcí Torysského miniregiónu0,00 €
64.Združenie obcí ONDAVA0,00 €
65.Regionálne združenie miest a obcí Horného..0,00 €
66.Spoločenstvo obcí mikroregiónu Podhorie0,00 €
67.Združenie obcí Uhrovská Dolina0,00 €
68.Združenie obcí Havran - Dolný Liptov0,00 €
69.Združenie obcí EKOLÓG0,00 €
70.Združenie BABIA HORA0,00 €
71.Kecerovský Mikroregión Združenie Obcí0,00 €
72.Mikroregión MAGNEZIT, združenie obcí0,00 €
73.Združenie miest a obcí Spiša0,00 €
74."Združenie obcí mikroregiónu BÚČKY"0,00 €
75.MHKM Skalica, n.o.0,00 €
76.Považskobystrické regionálne združenie miest..0,00 €
77.Združenie Obcí, Mikroregión Rimavská Dolina0,00 €
78.Združenie obcí "Mikroregión Čremošná"0,00 €
79.Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice0,00 €
80.Mikroregión Oravská vrchovina - Združenie obcí0,00 €
81.Regionálne združenie miest a obcí pod Duklou0,00 €
82.Združenie obcí - HAVRAN0,00 €
83.Združenie obcí Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce,..0,00 €
84.Združenie obcí "Mikroregiónu Horná Svinka"0,00 €
85.Združenie obcí BIOMASA SPIŠ0,00 €
86.Združenie obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orviše0,00 €
87.MARTOS, n.o.0,00 €
88.Združenie obcí Hanušovce nad Topľou a okolie0,00 €
89.Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany0,00 €
90.Mikroregión pri Velických jazerách0,00 €
91.Združenie obcí Pukavica0,00 €
92.Združenie obcí skupinového vodovodu CHANAVA0,00 €
93.EURÓPSKE ZOSKUPENIE ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE KRAS-BODVA..0,00 €
94.Mikroregión IZRA - združenie obcí0,00 €
95.Združenie obcí Rudnaya0,00 €
96.Združenie miest a obcí okresu Košice-okolie0,00 €
97.Združenie obcí Mikroregión DOMAŠA0,00 €
98.Združenie obcí ČACHTICE - KOPANICE0,00 €
99.Združenie obcí Mikroregión Miloj Spiš0,00 €
100.Združenie obcí Modra - Šenkvice0,00 €