Spotreba energie

Ktoré spoločnosti míňajú najviac energií?

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Univerzita Komenského v Bratislave7 075 984,00 €
2.Slovenská technická univerzita v Bratislave5 373 216,00 €
3.Technická univerzita v Košiciach4 729 409,00 €
4.Rozhlas a televízia Slovenska3 112 136,00 €
5.Žilinská univerzita v Žiline2 161 865,00 €
6.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach1 963 702,00 €
7.Ekonomická univerzita v Bratislave1 601 245,00 €
8.Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre1 469 287,00 €
9.Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici1 382 087,00 €
10.Prešovská univerzita v Prešove1 344 924,00 €
11.Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie..1 064 229,00 €
12.Technická univerzita vo Zvolene1 013 357,00 €
13.Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre687 410,00 €
14.Katolícka univerzita v Ružomberku548 432,00 €
15.Nemocnica Alexandra Wintera n.o.399 590,00 €
16.Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.385 760,00 €
17.Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave385 315,00 €
18.Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou374 466,00 €
19.Trnavská univerzita v Trnave349 299,00 €
20.Psychiatrická nemocnica Michalovce,n. o.329 821,00 €
21.Ľubovnianska nemocnica, n. o.303 364,00 €
22.Národný endokrinologický a diabetologický..287 175,00 €
23.Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne..279 493,00 €
24.Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave230 611,00 €
25.Vysoká škola múzických umení v Bratislave189 577,00 €
26.Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický..175 323,00 €
27.Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o.170 749,00 €
28.Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.169 739,00 €
29.Správa majetku mesta, n.o., Partizánske158 584,00 €
30.VITALITA n.o. LEHNICE143 605,00 €
31.Slovenský pozemkový fond133 995,00 €
32.Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku..129 072,00 €
33.Združenie obcí Enviropark Pomoravie100 996,00 €
34.Akadémia umení v Banskej Bystrici100 357,00 €
35.Detská psychiatrická liečebňa n. o. Hraň62 468,00 €
36.Domov n.o. Partizánske61 718,00 €
37.Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.59 441,00 €
38.Nemocnica Modra n.o.51 095,00 €
39.Poliklinika Senica n.o.51 072,00 €
40.Dom pokojnej staroby n.o., Gbely46 712,00 €
41.Ústav pamäti národa45 302,00 €
42.Senior Centrum Handlová, n.o.38 707,00 €
43.Poliklinika Sabinov, n.o.37 245,00 €
44.DOMINIK, n.o.33 923,00 €
45.DANUBIANA - Centrum moderného umenia, n.o.33 231,00 €
46.Nezábudka, n.o.32 152,00 €
47.Domov Klas n.o.28 387,00 €
48.Združenie obcí Záhorská Ves a Suchohrad pre..26 022,00 €
49.Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.25 889,00 €
50.Kamjana, n.o.23 187,00 €
51.HARMÓNIA n.o.20 222,00 €
52.Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím..18 408,00 €
53.Fond na podporu kultúry národnostných menšín15 439,00 €
54.SVETLO Krupina, n.o.13 533,00 €
55.Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, n.o.13 096,00 €
56.Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť11 866,00 €
57.ŠTÍBOR - Mestské centrum sociálnych služieb..11 695,00 €
58.Domov Barborka Unín, n. o.11 295,00 €
59.Združenie obcí "Zdravý mikroregión"10 607,00 €
60.Nezábudka Kúty, n.o.10 484,00 €
61.Združenie obcí Trniny10 176,00 €
62.Domov sociálnych služieb "Dúha" Svätý Peter,..9 861,00 €
63.Mikroregión HORNOHRAD, združenie obcí9 691,00 €
64.SENIOR GARDEN n.o.9 157,00 €
65.Združenie obcí za bezpečnosť občanov skratka..7 311,00 €
66.Domov MUDr. Dallosa, n.o.6 165,00 €
67.Dom seniorov Machulince, n.o.6 080,00 €
68.Audiovizuálny fond5 950,00 €
69.Nezábudka Pata n.o.5 709,00 €
70.SENIOR ZOHOR n.o.5 088,00 €
71.Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o.5 048,00 €
72.Dom seniorov Brodské, n.o.4 472,00 €
73.Úrad komisára pre deti3 854,00 €
74.Domov dôchodcov Hertník n.o.3 600,00 €
75.Združenie obcí Rajecká dolina3 568,00 €
76.Centrum sociálnych služieb Svinná, n. o.3 495,00 €
77.VEPOS Horného Turca n. o.2 852,00 €
78.ASTERION, n.o.2 544,00 €
79.Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské..2 509,00 €
80.Centrum podpory regionálneho rozvoja, n.o.2 298,00 €
81.Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota2 218,00 €
82.Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu..1 755,00 €
83.Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc,..1 537,00 €
84.Združenie obcí mestskej oblasti Trnava1 321,00 €
85.Komunitné centrum, n.o.1 190,00 €
86.Združenie obcí Bánovecko944,00 €
87.Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza,..769,00 €
88."REGIÓN GRON"429,00 €
89.Združenie obcí hornej Torysy175,00 €
90.Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných..0,00 €
91.Úrad pre dohľad nad výkonom auditu0,00 €
92."KOMPLEX", záujmové združenie obcí0,00 €
93."Spoločenstvo obcí topoľčiansko-duchonského..0,00 €
94.Regionálne združenie obcí Laborecká niva0,00 €
95.Záujmové združenie spoločenstva obcí mikroregiónu..0,00 €
96.Fond na podporu umenia0,00 €
97.DOMAŠA INVEST, n.o.0,00 €
98.Regionálne združenie mestských častí hl...0,00 €
99.Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti0,00 €
100.MIKROREGIÓN BYSTRICKÁ DOLINA0,00 €