Spotreba energie

Ktoré spoločnosti míňajú najviac energií?

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.Univerzita Komenského v Bratislave6 124 213,00 €
2.Slovenská technická univerzita v Bratislave5 419 167,00 €
3.Technická univerzita v Košiciach4 433 192,00 €
4.Rozhlas a televízia Slovenska2 740 524,00 €
5.Žilinská univerzita v Žiline2 189 662,00 €
6.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach1 785 986,00 €
7.Ekonomická univerzita v Bratislave1 506 332,00 €
8.Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre1 418 563,00 €
9.Prešovská univerzita v Prešove1 245 060,00 €
10.Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici1 210 469,00 €
11.Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie..1 102 445,00 €
12.Technická univerzita vo Zvolene967 957,00 €
13.Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre685 246,00 €
14.Katolícka univerzita v Ružomberku512 381,00 €
15.UNIVERZITA J. SELYEHO396 096,00 €
16.Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou360 186,00 €
17.Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave353 141,00 €
18.Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.339 940,00 €
19.Nemocnica Alexandra Wintera n.o.330 100,00 €
20.Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.308 046,00 €
21.Trnavská univerzita v Trnave300 323,00 €
22.Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne..294 552,00 €
23.Národný endokrinologický a diabetologický..270 995,00 €
24.Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave245 180,00 €
25.Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o.173 869,00 €
26.Vysoká škola múzických umení v Bratislave170 024,00 €
27.Správa majetku mesta, n.o., Partizánske166 651,00 €
28.Slovenský pozemkový fond151 369,00 €
29.VITALITA n.o. LEHNICE122 478,00 €
30.Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku..121 657,00 €
31.Akadémia umení v Banskej Bystrici116 059,00 €
32.Združenie obcí Enviropark Pomoravie86 190,00 €
33.Domov n.o., Partizánske60 429,00 €
34.Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.59 891,00 €
35.Poliklinika Senica n.o.52 216,00 €
36.Nemocnica Modra n.o.48 307,00 €
37.Ústav pamäti národa47 195,00 €
38.Dom pokojnej staroby n.o., Gbely39 071,00 €
39.Senior Centrum Handlová, n.o.36 831,00 €
40.Poliklinika Sabinov, n.o.34 583,00 €
41.Nezábudka, n.o.30 630,00 €
42.DANUBIANA - Centrum moderného umenia, n.o.30 446,00 €
43.DOMINIK, n.o.27 085,00 €
44.Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.23 776,00 €
45.Domov Klas n.o.22 336,00 €
46.Kamjana, n.o.21 388,00 €
47.Združenie obcí Záhorská Ves a Suchohrad pre..19 902,00 €
48.Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o.17 863,00 €
49.Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím..17 335,00 €
50.SVETLO Krupina, n.o.16 391,00 €
51.Fond na podporu kultúry národnostných menšín14 645,00 €
52.Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného..14 344,00 €
53.Dom pokojného života, n.o.13 443,00 €
54.Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť11 866,00 €
55.ŠTÍBOR - Mestské centrum sociálnych služieb..11 793,00 €
56.Domov Barborka Unín, n. o.10 239,00 €
57.Združenie obcí Trniny9 934,00 €
58.Združenie obcí "Zdravý mikroregión"9 600,00 €
59.Domov sociálnych služieb "Dúha" Svätý Peter,..8 720,00 €
60.Mikroregión HORNOHRAD, združenie obcí8 655,00 €
61.Nezábudka Kúty, n.o.7 628,00 €
62.Združenie obcí Aglomerácia Hronovce6 237,00 €
63.Nezábudka Pata n.o.5 862,00 €
64.Združenie obcí za bezpečnosť občanov skratka..5 786,00 €
65.Dom seniorov Machulince, n.o.5 696,00 €
66.Audiovizuálny fond4 566,00 €
67.SENIOR ZOHOR n.o.4 551,00 €
68.Centrum sociálnych služieb Svinná, n. o.3 944,00 €
69.Domov dôchodcov Hertník n.o.3 910,00 €
70.Dom seniorov Brodské, n.o.3 712,00 €
71.Združenie obcí Bioenergia Bystricko3 136,00 €
72.Úrad komisára pre deti2 809,00 €
73.Združenie obcí Rajecká dolina2 571,00 €
74.Centrum podpory regionálneho rozvoja, n.o.2 373,00 €
75.Komunitné centrum, n.o.2 154,00 €
76.ASTERION, n.o.2 042,00 €
77.Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské..2 009,00 €
78.Združenie obcí mestskej oblasti Trnava2 004,00 €
79.Domov MUDr. Dallosa, n.o.1 819,00 €
80.Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc,..1 557,00 €
81.Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu..810,00 €
82.Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza,..711,00 €
83.Združenie obcí EKOTORYSA236,00 €
84."REGIÓN GRON"187,00 €
85.Združenie obcí hornej Torysy169,00 €
86.Združenie obcí Mikroregión pri Slanej160,00 €
87.SEZO - Spiš, združenie obcí5,00 €
88.Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných..0,00 €
89.DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy..0,00 €
90.Úrad pre dohľad nad výkonom auditu0,00 €
91.Združenie obcí Rajecká cyklotrasa0,00 €
92."KOMPLEX", záujmové združenie obcí0,00 €
93.Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí0,00 €
94.Združenie obcí Mikroregión "Potríbečie -..0,00 €
95.Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina0,00 €
96.Tlačová agentúra Slovenskej republiky0,00 €
97.Združenie Obcí Regionálne Vzdelávacie Centrum..0,00 €
98.Fond na podporu umenia0,00 €
99.MHKM Skalica, n.o.0,00 €
100.Ekocentrum Dolná Orava - združenie obcí0,00 €