Stavby

Ocenené stavby spoločnosti.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štá tny..1 029 178 635,00 €
2.VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODN IK823 106 542,00 €
3.Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.338 232 578,00 €
4.Bratislavská vodárenská spoločnosť, a .s.307 872 544,00 €
5.STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ , AKCIOVÁ..300 088 741,00 €
6.AUPARK a.s.266 588 515,00 €
7.EUROVEA, a.s.262 492 637,00 €
8.LESY Slovenskej republiky ŠTÁTNY PODNIK222 484 605,00 €
9.Slovenská technická univerzita v Bratislave176 696 382,00 €
10.TRANSPETROL, a.s.175 517 987,00 €
11.Severoslovenské vodárne a kanalizácie , a. s.162 729 704,00 €
12.Digital Park II, s.r.o.139 714 818,00 €
13.POLUS, a.s.135 485 537,00 €
14.X-BIONIC® SPHERE a.s.131 479 437,00 €
15.Letisko M.R.Štefánika - Airport Brati slava,..131 476 877,00 €
16.Univerzita Komenského v Bratislave127 723 012,00 €
17.CENTRAL SHOPPING CENTER, A.S.124 872 191,00 €
18.Podtatranska vodarenská spolocnost118 135 673,00 €
19.CRH (Slovensko) a.s.93 979 700,00 €
20.P3 BRATISLAVA PARK S.R.O.90 432 380,00 €
21.Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.90 010 748,00 €
22.STOP.SHOP. Slovakia s.r.o.89 151 932,00 €
23.Europa SC a. s.88 237 028,00 €
24.BAZALT PRODUCT s.r.o.86 299 500,00 €
25.TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE A.S.82 710 574,00 €
26.Bory Mall, a. s.78 525 794,00 €
27.BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o.77 299 925,00 €
28.Žilinská univerzita v Žiline73 449 646,00 €
29.NERONTA, a. s.71 694 411,00 €
30.CBC I-II a.s.71 374 854,00 €
31.AUPARK KOŠICE, spol. s r.o.71 352 066,00 €
32.Ingka Centres Slovensko s. r. o.71 214 769,00 €
33.TC Tower A1 s. r. o.70 501 558,00 €
34.Spoločnosť pre skladovanie, a.s.67 918 021,00 €
35.Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo..65 290 834,00 €
36.ČSOB Real, s.r.o.65 252 582,00 €
37.Apollo Business Center V a.s.63 873 773,00 €
38.Trenčín Retail Park a.s.62 615 329,00 €
39.CTPark Bratislava, spol. s r. o.62 413 284,00 €
40.Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.61 206 060,00 €
41.AUPARK Tower Bratislava s.r.o.58 287 866,00 €
42.NFŠ, a.s.57 984 399,00 €
43.Považská vodárenská spoločnosť, a.s.56 878 778,00 €
44.Towercom, a.s.55 771 804,00 €
45.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach54 613 638,00 €
46.Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s .51 707 552,00 €
47.AUPARK Žilina, spol. s r.o.51 428 011,00 €
48.Pribinova 19, s.r.o.51 386 193,00 €
49.LANED a.s.50 021 041,00 €
50.Bratislavské nábrežie, a. s.49 869 481,00 €
51.Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s .49 057 717,00 €
52.Twin City IV a. s.48 026 472,00 €
53.Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre46 793 574,00 €
54.City-Arena PLUS, a.s.46 621 261,00 €
55.Bytové družstvo Prešov45 450 367,00 €
56.Technická univerzita v Košiciach45 266 953,00 €
57.Bučina DDD, spol. s r.o.44 759 159,00 €
58.Pribinova 25, a. s.44 662 798,00 €
59.Žilina Invest, s.r.o.43 732 733,00 €
60.SCONTO Development s. r. o.43 512 317,00 €
61.Forum Poprad, a.s.43 364 226,00 €
62.Palm Corp s.r.o.42 725 688,00 €
63.BBC Five ABC, a.s.42 618 266,00 €
64.City-Arena a.s.42 591 002,00 €
65.Mlyny a.s.41 692 690,00 €
66.Ekonomická univerzita v Bratislave41 290 476,00 €
67.Dan-Slovakia Agrar,a.s.41 221 066,00 €
68.Nemocnica svätého Michala, a. s.41 141 074,00 €
69.Carlton Property, s. r. o.40 680 104,00 €
70.DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE s.r.o.40 363 671,00 €
71.Botus, a.s.40 359 831,00 €
72.Gestamp Nitra, s. r. o.40 308 532,00 €
73.PRIMUM, s.r.o.40 189 759,00 €
74.Twin City III s.r.o.39 925 594,00 €
75.Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.39 731 120,00 €
76.SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a .s.39 620 388,00 €
77.VGP Park Malacky a.s.38 892 967,00 €
78.SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o.38 026 652,00 €
79.Apollo Business Center III a.s.37 771 293,00 €
80.TAM Properties VI., a.s.37 740 999,00 €
81.Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre37 378 606,00 €
82.OC Slovakia s.r.o.36 817 791,00 €
83.Landererova 12, s. r. o.36 692 551,00 €
84.Green Point Offices a.s.36 555 058,00 €
85.Best Hotel Properties, a.s.36 542 862,00 €
86.FORUM BC I s.r.o.35 342 513,00 €
87.Národný ústav srdcových a cievnych chorôb,..34 522 169,00 €
88.Národný ústav srdcových a cievnych chorôb,..34 522 169,00 €
89.Hydromeliorácie, štátny podnik34 485 655,00 €
90.LABAŠ s.r.o.34 288 900,00 €
91.IPD - International Property Development, s.r.o.34 243 065,00 €
92.Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO , a. s.33 382 961,00 €
93.Prologis Slovak Republic II s.r.o.32 820 475,00 €
94.M-MARKET, akciová spoločnosť32 518 549,00 €
95.Park One Bratislava, s.r.o.31 441 504,00 €
96.SLOVAKIA INVEST, a.s.31 335 059,00 €
97.CPI Retails THREE, a.s.30 922 936,00 €
98.CBC Development, a.s.29 869 882,00 €
99.P & P invest s.r.o.29 832 914,00 €
100.Bratislavská teplárenská, a.s.29 545 733,00 €