Vlastné zdroje krytia majetku

Slovenské spoločnosti zoradené podľa výnosov z nájmu ich majetku.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.Slovenský pozemkový fond518 050 894,00 €
2.Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných..162 994 075,00 €
3.Univerzita Komenského v Bratislave146 069 870,00 €
4.Slovenská technická univerzita v Bratislave142 656 313,00 €
5.Žilinská univerzita v Žiline66 763 441,00 €
6.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach47 430 077,00 €
7.Technická univerzita v Košiciach39 695 990,00 €
8.Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre36 794 458,00 €
9.Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici35 838 903,00 €
10.Ekonomická univerzita v Bratislave34 952 089,00 €
11.Rozhlas a televízia Slovenska32 894 890,00 €
12.Technická univerzita vo Zvolene29 345 015,00 €
13.Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre24 509 332,00 €
14.Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie..21 724 659,00 €
15.Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou20 289 439,00 €
16.Prešovská univerzita v Prešove13 418 171,00 €
17.Vysoká škola múzických umení v Bratislave11 883 970,00 €
18.Trnavská univerzita v Trnave10 461 928,00 €
19.Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne..7 648 830,00 €
20.DANUBIANA - Centrum moderného umenia, n.o.7 441 434,00 €
21.Katolícka univerzita v Ružomberku7 378 659,00 €
22.Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave7 089 476,00 €
23.Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.7 033 983,00 €
24.Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave6 589 485,00 €
25.Národný endokrinologický a diabetologický..4 902 557,00 €
26.DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy..4 451 718,00 €
27.Akadémia umení v Banskej Bystrici3 858 763,00 €
28.VITALITA n.o. LEHNICE3 618 886,00 €
29.Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku..2 815 301,00 €
30.Nemocnica Alexandra Wintera n.o.2 670 585,00 €
31.UNIVERZITA J. SELYEHO2 527 500,00 €
32.Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o.2 493 113,00 €
33.Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.1 875 749,00 €
34.Audiovizuálny fond1 453 465,00 €
35.Úrad pre dohľad nad výkonom auditu1 288 179,00 €
36.Združenie obcí Enviropark Pomoravie1 140 361,00 €
37.Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného..641 661,00 €
38.Nemocnica Modra n.o.519 483,00 €
39.Združenie obcí Bioenergia Bystricko375 807,00 €
40.SEZO - Spiš, združenie obcí346 785,00 €
41."KOMPLEX", záujmové združenie obcí342 028,00 €
42.Tlačová agentúra Slovenskej republiky319 085,00 €
43.Združenie obcí Rajecká cyklotrasa179 884,00 €
44.Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí167 496,00 €
45.Združenie obcí Medzičilizia161 716,00 €
46.Združenie obcí "Mikroregión Dolná Svinka"157 540,00 €
47.Poliklinika Sabinov, n.o.156 797,00 €
48.Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.143 056,00 €
49.Združenie obcí EKOLÓG139 981,00 €
50.Združenie obcí Rajecká dolina130 791,00 €
51.Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské..116 934,00 €
52.Združenie LAPANČ101 101,00 €
53.Dom pokojnej staroby n.o., Gbely96 485,00 €
54.Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím..88 876,00 €
55.Združenie obcí Mikroregión "Potríbečie -..88 284,00 €
56.Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum..82 680,00 €
57.ŠTÍBOR - Mestské centrum sociálnych služieb..82 052,00 €
58.Únia miest Slovenska79 950,00 €
59.Nezisková organizácia Enviropark Pomoravie66 678,00 €
60.Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti65 397,00 €
61.Združenie Obcí Regionálne Vzdelávacie Centrum..64 219,00 €
62.Združenie miest a obcí údolie Bodvy59 569,00 €
63.Nezábudka Kúty, n.o.52 632,00 €
64."REGIÓN GRON"51 159,00 €
65.Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina48 254,00 €
66.Združenie obcí EKOTORYSA42 209,00 €
67.Nezábudka Pata n.o.39 433,00 €
68.Podnik medzitrhu práce - Šanca pre všetkých,..31 168,00 €
69.SENIOR ZOHOR n.o.31 110,00 €
70.Sociálne služby Myjava, n.o.30 334,00 €
71.Senior Centrum Handlová, n.o.29 139,00 €
72.Dom seniorov Brodské, n.o.27 416,00 €
73.Združenie obcí mikroregiónu Poondavie24 845,00 €
74.Združenie obcí hornej Torysy23 557,00 €
75.Združenie obcí "Zdravý mikroregión"23 063,00 €
76.Fond na podporu kultúry národnostných menšín21 893,00 €
77."Mikroregión pod Poludnicou "združenie obcí"21 415,00 €
78.Regionálne združenie mestských častí hl...19 669,00 €
79.Domov n.o., Partizánske18 632,00 €
80.Nezábudka, n.o.15 927,00 €
81.Združenie obcí bielokarpatsko-trenčianskeho..15 800,00 €
82.Správa majetku mesta, n.o., Partizánske15 417,00 €
83.Regionálne združenie obcí Košice - okolie15 264,00 €
84.Združenie obcí - Mikroregión Hurbanovo a okolie14 817,00 €
85.Regionálne združenie miest a obcí Žiarsky..13 865,00 €
86.Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu..13 338,00 €
87.Ekocentrum Dolná Orava - združenie obcí13 207,00 €
88.MHKM Skalica, n.o.12 732,00 €
89.Mikroregión Branč - združenie obcí12 708,00 €
90.Mikroregión "Požitavie - Širočina - záujmové..12 315,00 €
91.Dvory a okolie - združenie obcí12 004,00 €
92.Združenie obcí Čipčie11 924,00 €
93.Združenie obcí Záhorská Ves a Suchohrad pre..11 670,00 €
94.Mikroregión obcí Pod Pánskym dielom11 176,00 €
95.Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu11 141,00 €
96."Mikroregión Hričov" združenie obcí10 940,00 €
97.Regionálne združenie miest a obcí Horného..10 604,00 €
98.Komunitné centrum, n.o.10 263,00 €
99.Združenie obcí mikroregión Pliešovská kotlina10 239,00 €
100.Ústav pamäti národa8 770,00 €