Vlastné zdroje krytia majetku

Slovenské spoločnosti zoradené podľa výnosov z nájmu ich majetku.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Slovenský pozemkový fond522 245 425,00 €
2.Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných..213 489 089,00 €
3.Univerzita Komenského v Bratislave152 718 134,00 €
4.Slovenská technická univerzita v Bratislave143 228 092,00 €
5.Žilinská univerzita v Žiline66 995 801,00 €
6.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach49 260 724,00 €
7.Technická univerzita v Košiciach45 884 742,00 €
8.Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre36 975 780,00 €
9.Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici36 131 476,00 €
10.Ekonomická univerzita v Bratislave35 017 571,00 €
11.Rozhlas a televízia Slovenska33 759 453,00 €
12.Technická univerzita vo Zvolene29 226 421,00 €
13.Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre26 966 517,00 €
14.Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou22 338 207,00 €
15.Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie..21 745 875,00 €
16.Prešovská univerzita v Prešove13 737 210,00 €
17.Vysoká škola múzických umení v Bratislave12 320 574,00 €
18.Trnavská univerzita v Trnave10 194 163,00 €
19.Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne..9 821 452,00 €
20.Katolícka univerzita v Ružomberku7 513 232,00 €
21.DANUBIANA - Centrum moderného umenia, n.o.7 478 918,00 €
22.Psychiatrická nemocnica Michalovce,n. o.7 145 153,00 €
23.Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave6 896 273,00 €
24.Detská psychiatrická liečebňa n. o. Hraň6 815 601,00 €
25.Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave6 769 147,00 €
26.Ľubovnianska nemocnica, n. o.5 955 607,00 €
27.Národný endokrinologický a diabetologický..5 185 676,00 €
28.Nemocnica Alexandra Wintera n.o.5 009 024,00 €
29.Akadémia umení v Banskej Bystrici4 004 714,00 €
30.VITALITA n.o. LEHNICE3 717 243,00 €
31.Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku..2 825 801,00 €
32.Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o.2 523 246,00 €
33.Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.2 335 715,00 €
34.Úrad pre dohľad nad výkonom auditu1 627 717,00 €
35.Združenie obcí Enviropark Pomoravie1 087 321,00 €
36.Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický..614 462,00 €
37.Nemocnica Modra n.o.590 195,00 €
38."KOMPLEX", záujmové združenie obcí436 527,00 €
39.Tlačová agentúra Slovenskej republiky327 566,00 €
40.Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, n.o.179 315,00 €
41.Poliklinika Sabinov, n.o.164 348,00 €
42.Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.160 768,00 €
43.Združenie obcí Medzičilizia159 077,00 €
44.Združenie obcí Rajecká dolina152 974,00 €
45.Združenie obcí EKOLÓG140 586,00 €
46.Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí133 199,00 €
47.Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím..125 904,00 €
48.Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské..114 796,00 €
49.Fond na podporu kultúry národnostných menšín105 723,00 €
50.Združenie BABIA HORA83 225,00 €
51.ŠTÍBOR - Mestské centrum sociálnych služieb..81 166,00 €
52.Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti76 485,00 €
53.VEPOS Horného Turca n. o.74 008,00 €
54.Združenie Obcí Regionálne Vzdelávacie Centrum..71 010,00 €
55.Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum..67 023,00 €
56.Dom pokojnej staroby n.o., Gbely64 825,00 €
57."REGIÓN GRON"63 630,00 €
58.Združenie miest a obcí údolie Bodvy61 623,00 €
59.Nezisková organizácia Enviropark Pomoravie60 362,00 €
60.Fond na podporu umenia58 649,00 €
61.DOMAŠA INVEST, n.o.52 401,00 €
62.Nezábudka Kúty, n.o.51 965,00 €
63.SENIOR ZOHOR n.o.48 139,00 €
64.Nezábudka Pata n.o.37 362,00 €
65.Regionálne združenie mestských častí hl...30 862,00 €
66.Ústav pamäti národa30 639,00 €
67.Senior Centrum Handlová, n.o.27 692,00 €
68.Dom seniorov Brodské, n.o.20 105,00 €
69.Domov n.o. Partizánske18 754,00 €
70.Združenie obcí "Zdravý mikroregión"18 722,00 €
71.Nezábudka, n.o.17 859,00 €
72.Správa majetku mesta, n.o., Partizánske17 241,00 €
73.Ekocentrum Dolná Orava - združenie obcí16 610,00 €
74.Mikroregión Branč - združenie obcí15 097,00 €
75.Združenie obcí - Mikroregión Hurbanovo a okolie14 769,00 €
76.Združenie obcí Tribečsko - Inoveckého regiónu14 352,00 €
77.Mikroregión "Požitavie - Širočina - záujmové..14 129,00 €
78."Spoločenstvo obcí topoľčiansko-duchonského..12 975,00 €
79.MHKM Skalica, n.o.12 942,00 €
80.Regionálne združenie miest a obcí Žiarsky..12 682,00 €
81.Záujmové regionálne združenie podtribečských..12 614,00 €
82.Združenie obcí hornej Torysy11 714,00 €
83.MIKROREGIÓN BYSTRICKÁ DOLINA11 089,00 €
84.Dvory a okolie - združenie obcí10 945,00 €
85.Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE..10 792,00 €
86.Združenie Obcí Pre Trvalo Udržateľné Nakladanie..10 569,00 €
87.Združenie obcí Trniny10 301,00 €
88.Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu9 824,00 €
89.Regionálne združenie obcí Laborecká niva9 657,00 €
90.Mikroregión RIMAVA A RIMAVICA9 335,00 €
91.HARMÓNIA n.o.8 961,00 €
92.Haľagoš8 801,00 €
93.Centrum sociálnych služieb Svinná, n. o.8 483,00 €
94.Sociálne služby Myjava, n.o.7 884,00 €
95.Združenie miest a obcí Hnileckého regiónu..7 850,00 €
96.Regionálne združenie miest a obcí Šariša7 182,00 €
97."Združenie obcí mikroregiónu BÚČKY"7 104,00 €
98.Regionálne združenie miest a obcí Stredného..6 731,00 €
99.Združenie obcí Záhorská Ves a Suchohrad pre..6 216,00 €
100.Združenie obcí Duša5 798,00 €