Výnosy s nájmu majetku

Slovenské spoločnosti zoradené podľa výnosov z nájmu ich majetku.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Slovenská technická univerzita v Bratislave1 506 601,00 €
2.Univerzita Komenského v Bratislave1 463 672,00 €
3.Žilinská univerzita v Žiline332 289,00 €
4.Technická univerzita v Košiciach305 942,00 €
5.Nemocnica Alexandra Wintera n.o.290 463,00 €
6.Ekonomická univerzita v Bratislave271 460,00 €
7.Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie..237 796,00 €
8.Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre230 797,00 €
9.Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.197 036,00 €
10.Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici153 059,00 €
11.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach136 084,00 €
12.Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický..119 318,00 €
13.Poliklinika Senica n.o.97 908,00 €
14.Technická univerzita vo Zvolene92 086,00 €
15.Prešovská univerzita v Prešove82 374,00 €
16.Tlačová agentúra Slovenskej republiky82 142,00 €
17.Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre78 560,00 €
18.Psychiatrická nemocnica Michalovce,n. o.75 159,00 €
19.Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku..62 934,00 €
20.Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.58 322,00 €
21.Vysoká škola múzických umení v Bratislave44 609,00 €
22.Poliklinika Sabinov, n.o.44 083,00 €
23.Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave37 810,00 €
24.Národný endokrinologický a diabetologický..36 648,00 €
25.Ľubovnianska nemocnica, n. o.31 062,00 €
26.Trnavská univerzita v Trnave30 880,00 €
27.Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne..29 858,00 €
28.Nemocnica Modra n.o.29 143,00 €
29.Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.25 220,00 €
30.Katolícka univerzita v Ružomberku16 560,00 €
31.Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o.12 008,00 €
32."KOMPLEX", záujmové združenie obcí10 706,00 €
33.Centrum sociálnych služieb Svinná, n. o.8 644,00 €
34.Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza,..6 600,00 €
35.Akadémia umení v Banskej Bystrici5 629,00 €
36.Združenie obcí EKOLÓG5 500,00 €
37.Senior Centrum Handlová, n.o.1 410,00 €
38.Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.133,00 €
39.Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných..0,00 €
40.Slovenský pozemkový fond0,00 €
41.Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou0,00 €
42.Rozhlas a televízia Slovenska0,00 €
43.Úrad pre dohľad nad výkonom auditu0,00 €
44.Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave0,00 €
45."Spoločenstvo obcí topoľčiansko-duchonského..0,00 €
46.Regionálne združenie obcí Laborecká niva0,00 €
47.Záujmové združenie spoločenstva obcí mikroregiónu..0,00 €
48.VITALITA n.o. LEHNICE0,00 €
49.Fond na podporu umenia0,00 €
50.Fond na podporu kultúry národnostných menšín0,00 €
51.DOMAŠA INVEST, n.o.0,00 €
52.Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím..0,00 €
53.Detská psychiatrická liečebňa n. o. Hraň0,00 €
54.Združenie obcí Rajecká dolina0,00 €
55.Ústav pamäti národa0,00 €
56.SENIOR ZOHOR n.o.0,00 €
57."REGIÓN GRON"0,00 €
58.Regionálne združenie mestských častí hl...0,00 €
59.Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti0,00 €
60.MIKROREGIÓN BYSTRICKÁ DOLINA0,00 €
61.Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE..0,00 €
62.Združenie Obcí Regionálne Vzdelávacie Centrum..0,00 €
63.Rovina - združenie obcí0,00 €
64.Združenie miest a obcí vranovského regiónu0,00 €
65.Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí0,00 €
66.Mikroregión RIMAVA A RIMAVICA0,00 €
67.Regionálne združenie miest a obcí Stredného..0,00 €
68.Združenie obcí Hrachovište, Vaďovce, Višňové..0,00 €
69.Ekocentrum Dolná Orava - združenie obcí0,00 €
70.Mikroregión obcí ROŇAVA - združenie obcí0,00 €
71.Nezábudka, n.o.0,00 €
72.Regionálne združenie miest a obcí Prešov -..0,00 €
73.Združenie obcí Mikroregión Machnáč - Inovec0,00 €
74.PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná..0,00 €
75.ASTERION, n.o.0,00 €
76.Združenie obcí Tribečsko - Inoveckého regiónu0,00 €
77.Združenie obcí mikroregiónu Betliar - Stratená0,00 €
78.Mikroregión Branč - združenie obcí0,00 €
79.Združenie obcí Trniny0,00 €
80.Haľagoš0,00 €
81.Združenie miest a obcí údolie Bodvy0,00 €
82."Združenie Miest A Obcí Dolná Orava"0,00 €
83.Združenie miest a obcí Hnileckého regiónu..0,00 €
84.Združenie obcí Torysského miniregiónu0,00 €
85.Mikroregión "Požitavie - Širočina - záujmové..0,00 €
86.Regionálne združenie miest a obcí Šariša0,00 €
87.Združenie obcí ONDAVA0,00 €
88.Regionálne združenie miest a obcí Horného..0,00 €
89.Spoločenstvo obcí mikroregiónu Podhorie0,00 €
90.Združenie obcí Uhrovská Dolina0,00 €
91.Združenie obcí regiónu Čergov - Topľa0,00 €
92.Združenie obcí Havran - Dolný Liptov0,00 €
93.Združenie obcí za bezpečnosť občanov skratka..0,00 €
94.Združenie obcí Bánovecko0,00 €
95.Združenie BABIA HORA0,00 €
96.Kecerovský Mikroregión Združenie Obcí0,00 €
97.Mikroregión MAGNEZIT, združenie obcí0,00 €
98.Združenie obcí Ratkovce a Žlkovce0,00 €
99.Združenie miest a obcí Spiša0,00 €
100."Združenie obcí mikroregiónu BÚČKY"0,00 €