Výnosy s nájmu majetku

Slovenské spoločnosti zoradené podľa výnosov z nájmu ich majetku.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.Slovenská technická univerzita v Bratislave1 502 248,00 €
2.Univerzita Komenského v Bratislave1 491 612,00 €
3.Technická univerzita v Košiciach295 206,00 €
4.Nemocnica Alexandra Wintera n.o.291 762,00 €
5.Žilinská univerzita v Žiline273 474,00 €
6.Ekonomická univerzita v Bratislave254 478,00 €
7.Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie..251 461,00 €
8.Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre237 818,00 €
9.Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.182 181,00 €
10.Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici128 822,00 €
11.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach125 838,00 €
12.Poliklinika Senica n.o.96 071,00 €
13.Prešovská univerzita v Prešove91 831,00 €
14.Technická univerzita vo Zvolene86 289,00 €
15.Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre86 071,00 €
16.Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.70 429,00 €
17.Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku..61 555,00 €
18.Vysoká škola múzických umení v Bratislave50 869,00 €
19.Tlačová agentúra Slovenskej republiky47 135,00 €
20.Poliklinika Sabinov, n.o.43 082,00 €
21.Národný endokrinologický a diabetologický..36 648,00 €
22.Katolícka univerzita v Ružomberku35 677,00 €
23.Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave35 559,00 €
24.Trnavská univerzita v Trnave30 431,00 €
25.Nemocnica Modra n.o.29 096,00 €
26.Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne..26 579,00 €
27.Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.25 138,00 €
28.UNIVERZITA J. SELYEHO13 886,00 €
29.Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o.12 161,00 €
30."KOMPLEX", záujmové združenie obcí10 706,00 €
31.Centrum sociálnych služieb Svinná, n. o.9 702,00 €
32.Akadémia umení v Banskej Bystrici7 755,00 €
33.Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza,..6 600,00 €
34.Združenie obcí EKOLÓG3 319,00 €
35.Senior Centrum Handlová, n.o.1 578,00 €
36.Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu..620,00 €
37.Sociálne služby Myjava, n.o.400,00 €
38.Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.133,00 €
39.Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných..0,00 €
40.Slovenský pozemkový fond0,00 €
41.Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou0,00 €
42.DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy..0,00 €
43.Úrad pre dohľad nad výkonom auditu0,00 €
44.VITALITA n.o. LEHNICE0,00 €
45.Združenie obcí Rajecká cyklotrasa0,00 €
46.Rozhlas a televízia Slovenska0,00 €
47.Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí0,00 €
48.Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave0,00 €
49.Združenie obcí Bioenergia Bystricko0,00 €
50.Združenie obcí EKOTORYSA0,00 €
51.Združenie obcí Mikroregión "Potríbečie -..0,00 €
52."REGIÓN GRON"0,00 €
53.Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím..0,00 €
54.Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina0,00 €
55.Fond na podporu kultúry národnostných menšín0,00 €
56.SENIOR ZOHOR n.o.0,00 €
57.Združenie obcí Aglomerácia Hronovce0,00 €
58.Združenie Obcí Regionálne Vzdelávacie Centrum..0,00 €
59.Fond na podporu umenia0,00 €
60.Dom seniorov Brodské, n.o.0,00 €
61.MHKM Skalica, n.o.0,00 €
62.Ekocentrum Dolná Orava - združenie obcí0,00 €
63.Regionálne združenie mestských častí hl...0,00 €
64.Združenie obcí Záhorská Ves a Suchohrad pre..0,00 €
65."Mikroregión pod Poludnicou "združenie obcí"0,00 €
66.Združenie obcí mikroregiónu Nízke Tatry a..0,00 €
67.Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské..0,00 €
68.Združenie obcí Duša0,00 €
69.Domov sociálnych služieb "Dúha" Svätý Peter,..0,00 €
70.Podnik medzitrhu práce - Šanca pre všetkých,..0,00 €
71.Domov n.o., Partizánske0,00 €
72.Združenie obcí "Podzoborská hrádza"0,00 €
73.Regionálne združenie obcí Košice - okolie0,00 €
74.Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti0,00 €
75.Združenie obcí Čipčie0,00 €
76.Regionálne združenie miest a obcí Žiarsky..0,00 €
77.Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu0,00 €
78.Združenie obcí bielokarpatsko-trenčianskeho..0,00 €
79.Mikroregión RIMAVA A RIMAVICA0,00 €
80.Združenie obcí Mikroregión - Bardejov - Horná..0,00 €
81.Združenie obcí Havran - Dolný Liptov0,00 €
82.Regionálne združenie miest a obcí Šariša0,00 €
83.Regionálne združenie Zemplín Michalovský región..0,00 €
84.Združenie obcí Strážovské vrchy0,00 €
85.Združenie miest a obcí Rajeckej doliny0,00 €
86.Združenie miest a obcí regiónu Humenné0,00 €
87.Mikroregión "Požitavie - Širočina - záujmové..0,00 €
88.Združenie obcí mikroregiónu Betliar - Stratená0,00 €
89.Mikroregión Teplý Vrch - združenie obcí0,00 €
90.PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná..0,00 €
91.Mikroregión Červený kameň, združenie obcí0,00 €
92.Združenie obcí "Mikroregión Čremošná"0,00 €
93.Dvory a okolie - združenie obcí0,00 €
94.Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie,..0,00 €
95.Kultúrny dom, pre Pravno, n.o.0,00 €
96.Združenie miest a obcí veľkokrtíšskeho regiónu..0,00 €
97.Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE..0,00 €
98.Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany0,00 €
99.Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o.0,00 €
100.Olšavský mikroregión združenie obcí0,00 €