Výnosy s nájmu majetku

Slovenské spoločnosti zoradené podľa výnosov z nájmu ich majetku.

PoradieSpoločnosťDáta (2019-2020)
1.Slovenská technická univerzita v Bratislave1 506 601,00 €
2.Žilinská univerzita v Žiline332 289,00 €
3.Technická univerzita v Košiciach305 942,00 €
4.Nemocnica Alexandra Wintera n.o.290 463,00 €
5.Ekonomická univerzita v Bratislave271 460,00 €
6.Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre230 797,00 €
7.Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.197 036,00 €
8.Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici153 059,00 €
9.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach136 084,00 €
10.Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický..119 318,00 €
11.Poliklinika Senica n.o.97 908,00 €
12.Technická univerzita vo Zvolene92 086,00 €
13.Tlačová agentúra Slovenskej republiky82 142,00 €
14.Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre78 560,00 €
15.Psychiatrická nemocnica Michalovce,n. o.75 159,00 €
16.Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.58 322,00 €
17.Národný endokrinologický a diabetologický..36 648,00 €
18.Trnavská univerzita v Trnave30 880,00 €
19.Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne..29 858,00 €
20.Nemocnica Modra n.o.29 143,00 €
21.Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o.12 008,00 €
22."KOMPLEX", záujmové združenie obcí10 706,00 €
23.Centrum sociálnych služieb Svinná, n. o.8 644,00 €
24.Akadémia umení v Banskej Bystrici5 629,00 €
25.Združenie obcí EKOLÓG5 500,00 €
26.Senior Centrum Handlová, n.o.1 410,00 €
27.Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.133,00 €
28.Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných..0,00 €
29.Rozhlas a televízia Slovenska0,00 €
30.Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave0,00 €
31.Regionálne združenie obcí Laborecká niva0,00 €
32.Záujmové združenie spoločenstva obcí mikroregiónu..0,00 €
33.Fond na podporu kultúry národnostných menšín0,00 €
34.DOMAŠA INVEST, n.o.0,00 €
35.Združenie obcí Rajecká dolina0,00 €
36.Ústav pamäti národa0,00 €
37.Regionálne združenie mestských častí hl...0,00 €
38.Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti0,00 €
39.MIKROREGIÓN BYSTRICKÁ DOLINA0,00 €
40.Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE..0,00 €
41.Združenie Obcí Regionálne Vzdelávacie Centrum..0,00 €
42.Združenie miest a obcí vranovského regiónu0,00 €
43.Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí0,00 €
44.Regionálne združenie miest a obcí Stredného..0,00 €
45.Združenie obcí Hrachovište, Vaďovce, Višňové..0,00 €
46.Ekocentrum Dolná Orava - združenie obcí0,00 €
47.Mikroregión obcí ROŇAVA - združenie obcí0,00 €
48.Nezábudka, n.o.0,00 €
49.Regionálne združenie miest a obcí Prešov -..0,00 €
50.Združenie obcí Mikroregión Machnáč - Inovec0,00 €
51.PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná..0,00 €
52.ASTERION, n.o.0,00 €
53.Združenie obcí Tribečsko - Inoveckého regiónu0,00 €
54.Združenie obcí mikroregiónu Betliar - Stratená0,00 €
55.Mikroregión Branč - združenie obcí0,00 €
56.Združenie obcí Trniny0,00 €
57.Haľagoš0,00 €
58.Združenie miest a obcí údolie Bodvy0,00 €
59."Združenie Miest A Obcí Dolná Orava"0,00 €
60.Združenie miest a obcí Hnileckého regiónu..0,00 €
61.Združenie obcí Torysského miniregiónu0,00 €
62.Mikroregión "Požitavie - Širočina - záujmové..0,00 €
63.Združenie obcí ONDAVA0,00 €
64.Regionálne združenie miest a obcí Horného..0,00 €
65.Spoločenstvo obcí mikroregiónu Podhorie0,00 €
66.Združenie obcí Uhrovská Dolina0,00 €
67.Združenie obcí Havran - Dolný Liptov0,00 €
68.Združenie obcí za bezpečnosť občanov skratka..0,00 €
69.Združenie obcí Bánovecko0,00 €
70.Združenie BABIA HORA0,00 €
71.Kecerovský Mikroregión Združenie Obcí0,00 €
72.Mikroregión MAGNEZIT, združenie obcí0,00 €
73.Združenie obcí Ratkovce a Žlkovce0,00 €
74.Združenie miest a obcí Spiša0,00 €
75."Združenie obcí mikroregiónu BÚČKY"0,00 €
76.Združenie obcí kanalizácia Orechová Potôň..0,00 €
77.MHKM Skalica, n.o.0,00 €
78.Mikroregión ADELA0,00 €
79.Správa majetku mesta, n.o., Partizánske0,00 €
80.Považskobystrické regionálne združenie miest..0,00 €
81.Kamjana, n.o.0,00 €
82.Združenie Obcí, Mikroregión Rimavská Dolina0,00 €
83.Združenie obcí "Mikroregión Čremošná"0,00 €
84.Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice0,00 €
85.Mikroregión HORNOHRAD, združenie obcí0,00 €
86.Mikroregión Oravská vrchovina - Združenie obcí0,00 €
87.MARTOS, n.o.0,00 €
88.Mikroregión IZRA - združenie obcí0,00 €
89.Združenie obcí Rudnaya0,00 €
90.Združenie obcí BIOMASA SPIŠ0,00 €
91.Regionálne združenie miest a obcí pod Duklou0,00 €
92.Mikroregión pri Velických jazerách0,00 €
93.Združenie obcí Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce,..0,00 €
94.Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany0,00 €
95.Združenie obcí Pukavica0,00 €
96.Združenie obcí Strážovské vrchy0,00 €
97.Združenie obcí - HAVRAN0,00 €
98.Združenie obcí Hanušovce nad Topľou a okolie0,00 €
99.Združenie miest a obcí okresu Košice-okolie0,00 €
100.Združenie obcí skupinového vodovodu CHANAVA0,00 €