Účtovný výkaz

BERGER STROJE spol. s r.o. v likvidácii (IČO: 31586635) vykonala dňa 23.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2010-01 do 2011-01.

Šablóna výkazu: Súvaha Úč POD 1-01 (20)