Účtovný výkaz

MOKRANCE STEEL MILLS a.s. (IČO: 36850161) vykonala dňa 24.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2010-01 do 2011-01.

Šablóna výkazu: Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 (22)