Účtovný výkaz

AA Servis s.r.o. Košice (IČO: 31704131) vykonala dňa 25.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2010-01 do 2011-01.

Šablóna výkazu: Súvaha Úč POD 1-01 (20)