Účtovný výkaz

AB KLIMA s.r.o. (IČO: 44079346) vykonala dňa 08.09.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2011-01 do 2012-01.

Šablóna výkazu: Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 (22)