Účtovný výkaz

123 media, s. r. o. (IČO: 44929781) vykonala dňa 19.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2012-01 do 2013-01.

Šablóna výkazu: Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 (22)