Účtovný výkaz

BAB Security s.r.o. (IČO: 36184276) vykonala dňa 22.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2012-01 do 2013-01.

Šablóna výkazu: Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 (22)