Účtovný výkaz

Aksios s.r.o. v likvidácii (IČO: 43794149) vykonala dňa 22.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2012-01 do 2012-06.

Šablóna výkazu: Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 (22)