Účtovný výkaz

AA Servis s.r.o. Košice (IČO: 31704131) vykonala dňa 22.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2012-01 do 2013-01.

Šablóna výkazu: Súvaha Úč POD 1-01 (21)